Hemen zaude: Hasiera Projects Symparen euskaraketa Webguneko gidaliburuaren itzulpen fitxategia

Webguneko gidaliburuaren itzulpen fitxategia

eu.po — translation file, 298 kB (306128 bytes)

Fitxategien edukiak

# #-#-#-#-# blank_web_help_eu.po (sympa) #-#-#-#-#
# Sympa online help internationalisation.
# Copyright (C) 2007
# This file is distributed under the same license as Sympa.
# FIRST AUTHOR <david.verdin@cru.fr>, 2007.
#
# #-#-#-#-# tmp_web_help_eu.po (sympa) #-#-#-#-#
# Basque translation for sympa
# Copyright (c) 2006 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2006
# This file is distributed under the same license as the sympa package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sympa\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-13 14:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-11 18:31+0100\n"
"Last-Translator: Ales (Shagi) Zabala Alava <shagi@gisa-elkartea.org>\n"
"Language-Team: Basque <eu@li.org>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Rosetta-Export-Date: 2006-12-11 09:58+0000\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:3
msgid "Mailing lists - Owner and moderator guide"
msgstr "Eposta zerrendak - Jabe eta moderatzaileen gida"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:5
msgid "Introduction: who is in charge of managing mailing lists?"
msgstr "Sarrera: zeinek du eposta zerrendak kudeatzeko ardura?"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:6
msgid "Reminder: a mailing list service involves four types of roles:"
msgstr "Oroigarria: eposta zerrendetan lau rol mota dago:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:8
msgid "listmaster;"
msgstr "zerrenda kudeatzailea;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:9
msgid "owner;"
msgstr "jabea;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:10
msgid "moderator;"
msgstr "moderatzailea;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:11
msgid "subscriber."
msgstr "harpideduna."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:13
msgid ""
"Refer to the <a href=\"%1/help/introduction#roles\">description of each "
"role</a> to know more about this."
msgstr ""
"Begiratu <a href=\"%1/help/introduction#roles\">rol bakoitzeko deskribapena</"
"a> honi buruz gehiago jakiteko."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:15
msgid "Requesting the creation of a mailing list"
msgstr "Eposta zerrenda bat sortzeko eskatzen"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:16
msgid ""
"The <strong>list creation request</strong> can be <strong>subject to "
"conditions</strong>. Even though you meet those conditions, the <strong>list "
"creation</strong> will nevertheless be <strong>subject to approval by the "
"listmasters</strong>."
msgstr ""
"<strong>Zerrenda sortzeko eskaera</strong> bat <strong>baldintzatua izan "
"daiteke</strong>. Baldintza horiek bete arren <strong>zerrendaren sorrera</"
"strong> beti <strong>zerrenda kudeatzaileek onartua</strong> izan behar du."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:17
msgid "To request the creation of a mailing list, do as follows:"
msgstr "Eposta zerrendaren sorrera eskatzeko ondokoa egin:"

#. (path_cgi,conf.host)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:19
msgid ""
"Go to the <strong><a href=\"%1/home\">list environment homepage</a></strong> "
"and <a href=\"%1/help/user#sympa_auth\"><strong>log on</strong></a>."
msgstr ""
"Joan <strong><a href=\"%1/home\">hasiera orrira</a></strong> eta <a href="
"\"%1/help/user#sympa_auth\"><strong>izena eman</strong></a>."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:20
msgid "In the top menu, <strong>click on the 'Create list' link</strong>."
msgstr "Goiko menuan <strong>'Zerrenda sortu' esteka sakatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:21
msgid ""
"If this link does not display, it means that you do not have the privileges "
"required to create a list."
msgstr ""
"Esteka hori ez bada agertzen, zerrendak sortzeko baimenik ez duzula esan "
"nahi du"

#. (conf.host)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:22
msgid ""
"Give your list a <strong>name</strong> (only enter the name without the '@' "
"and the domain name; example: <em class=\"example\">languages_spanish</em> "
"and not <em class=\"example\">languages_spanish@%2</em>)."
msgstr ""
"Jarri <strong>izena</strong> zure zerrendari (izena bakarrik, '@' eta "
"domeinurik gabe; adibidez: <em class=\"example\">hizkuntzak_euskara</em> eta "
"ez <em class=\"example\">hizkuntzak_euskara@%2</em>)."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:23
msgid ""
"Do not use any spaces, accents or specials characters in list names: those "
"characters might cause problems."
msgstr ""
"Ez erabili azentu, hutsune edo karaktere berezirik zerrenda izenetan, "
"arazoak sortu ditzakete"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:24
msgid ""
"Choose an explicit yet short name: think of the subscribers who will have to "
"type this name every time they will send a message to the list! If you "
"manage a set of lists, you can prefix your lists' names with a common "
"prefix; thus they will be sorted together and will be easily recognizable "
"(example: <em class=\"example\">xx-users@%2, xx-hotline@%2</em>, etc.)."
msgstr ""
"Aukeratu esanguratsua eta motza den izena: pentsa zerrendara mezu bat bidali "
"nahi duten bakoitzean harpidedunek izen hau idatzi beharko dutela! Zerrenda "
"multzo bat kudeatzen badituzu aurrizki berdina jarri ahal diezu guztiei; "
"horrela elkarrekin ordenatuko dira eta errazago antzemango dira (adibidez: "
"<em class=\"example\">xx-erabiltzaileak@%2, xx-garatzaileak@%2</em>, etab.)."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:25
msgid ""
"Choose a <strong>list type</strong> among the predefined types (the "
"predefined types are only examples of typical configurations that can be "
"changed by the list owners after creation; it is even possible to configure "
"the list beyond the options offered in the list administration module, by "
"asking the listmasters)."
msgstr ""
"Aurredefinitutakoen artean <strong>zerrenda mota</strong> bat aukeratu "
"(aurredefinitutako motak ohizko konfigurazioen adibideak baino ez dira, "
"zerrenda sortu eta gero aldatu daitezkeenak; zerrenda kudeaketa moduluak "
"eskaintzen dituen aukerez kanpo ere konfiguratu daiteke, zerrenda "
"kudeatzaileei galdetuta)."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:26
msgid ""
"Enter a <strong>subject</strong> for your list. This subject will display as "
"a header for all the list pages, and will also be visible on list index "
"pages (list of lists, list of your subscriptions, etc.) and in the browser "
"title bar."
msgstr ""
"Zure zerrendaren <strong>gaia</strong> adierazi. Gai hau zerrendaren horri "
"guztien goiburuan agertuko da eta ikusgai egongo da zerrenden indizeetan "
"(zerrenden zerrendak, zuk harpidetutako zerrendak, etab.) eta "
"nabigatzailearen izenburu barran."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:28
msgid "Choose a <strong>topic</strong> in the 'Topics' drop-menu."
msgstr ""
"<strong>Mintzagaiak</strong> menuko <strong>mintzagai</strong> bat hautatu"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:29
msgid ""
"If no topic suits your needs, you can request the creation of a new topic by "
"asking the listmasters."
msgstr ""
"Mintzagai bat ere balio ez badizu, zerrenda kudeatzaileei mintzagai berrien "
"sorrera eskatu ahal diezu."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:30
msgid ""
"Enter a <strong>description</strong> for your list. This description will "
"display on the list information page and in the 'Subscribers Charter' sent "
"by email to each new subscriber, under the 'List subject' heading. This "
"description may involve explanations about the following issues:"
msgstr ""
"Zure zerrendaren <strong>deskribapena</strong> adierazi. Deskribapen hau "
"zerrendaren informazio orrian agertuko da, eta baina harpidedun berriei "
"bidaliko zaien 'Harpidedunen Arautegia' epostan, 'Zerrendaren gaia' "
"goiburuan. Deskribapen honek ondoko atalak landu ditzake:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:32
msgid "object of the list and targets;"
msgstr "zerrendaren zergatia eta helburuak;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:33
msgid "topics discussed;"
msgstr "landutako gaiak;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:34
msgid "operation of the list (liabilities, status of the list, etc.);"
msgstr "zerrendaren funtzionamendua (ardurak, zerrendaren egoera, etab.);"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:35
msgid "rules applying;"
msgstr "dauden erregelak;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:36
msgid ""
"description of the typical subscribers (their occupations, the projects they "
"manage, their nationalities, etc.)."
msgstr ""
"harpidedun arruntaren deskribapena (beraien lana, kudeatzen dituzten "
"proiektuak, nazionalitateak, etab.)."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:38
msgid ""
"You can format your list description with <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en"
"\" title=\"HyperText Markup Language\">HTML</acronym> tags. Be careful: if "
"your description is long, cut it with manual line breaks (ENTER key of your "
"keyboard); otherwise, it might not be entirely visible in your browser "
"window."
msgstr ""
"Zure deskribapenean <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"HyperText "
"Markup Language\">HTML</acronym> etiketak erabili ahal dituzu. Kontuz: zure "
"deskribapena luzeegia bada hasi lerro berriak noizbehinka (teklatuko ENTER "
"tekla sakatuta); bestela baliteke nabigatzailean osorik ez ikustea"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:40
msgid "Click on the '<strong>Submit your creation request</strong>' button."
msgstr "Sakatu '<strong>Sorrera eskaera bidali</strong>' botoian."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:43
msgid ""
"A message displays to inform you that your list creation request has been "
"sent to the listmasters and that from now on, you can modify the list by "
"clicking on the 'Admin' button. However, the message warns you that the list "
"will be actually installed and made visible on the server only after "
"approval by a listmaster."
msgstr ""
"Mezu bat agertuko da sorrera eskaera zerrenda kudeatzaileei bidali zaiela "
"esateko eta hemendik aurrera zerrenda moldatu dezakezula bere 'Kudeaketa' "
"botoian sakatuta. Hala ere mezuak ohartaraziko zaitu zerrenda ez dela "
"benetan instalatuko eta ikusgai jarriko zerrenda kudeatzaile batek onartu "
"arte."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:44
msgid ""
"After this, you will have to <strong>wait for the list creation to be "
"approved of by one of the listmasters</strong>. Then you will receive a "
"notice message entitled '<strong>Creation of the nameofthelist list</"
"strong>', informing you that your list was actually created."
msgstr ""
"Honen ondoren <strong>zerrenda kudeatzaileek eskaera onartu harte</strong> "
"itxaron beharko duzu. Orduan <strong>zerrendaizena zerrendaren sorrera</"
"strong> izenburudun mezu bat jasoko duzu, zerrenda dagoeneko sortuta dagoela "
"esateko."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:45
msgid ""
"<strong>Last, subscribe to your list</strong>: creating a list or becoming "
"its owner or moderator does not mean that you are automatically subscribed "
"to it!"
msgstr ""
"<strong>Azkenik, harpidetu zure zerrendara</strong>: zerrenda bat sortzeak "
"edo bere jabe edo moderatzaile bihurtzeak ez du automatikoki harpidetuko "
"zarenik esan nahi!"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:47
msgid "Managing a list"
msgstr "Zerrenda kudeatzen"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:49
msgid "To manage a list you own, do as follows:"
msgstr "Zure zerrenda bat kudeatzeko ondokoa egin:"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:51
msgid ""
"Go to the <strong>list environment homepage</strong> and <strong><a href="
"\"%1/help/user#sympa_auth\">log on</a></strong>."
msgstr ""
"Joan <strong>hasiera orrira</strong> eta <strong><a href=\"%1/help/"
"user#sympa_auth\">saioa hasi</a></strong>."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:52
msgid ""
"If you are subscribed to the list with several addresses, use the address "
"with which you requested the list creation."
msgstr ""
"Eposta bat baino gehiagorekin harpidetuta bazaude, erabili eporta sorrera "
"eskaerarako erabili zenuena."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:53
msgid "Go to the information page of the list</strong> you want to manage."
msgstr "Joan kudeatu nahi duzun zerrendaren informazio orrira joan</strong>."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:54
msgid "In the left menu, <strong>click on the 'Admin' link</strong>."
msgstr "Ezkerreko menuko <strong>'Administrazioa' esteka sakatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:57
msgid ""
"To browse the sections of the administration module, click on the links "
"below the 'Admin' link, in the left menu."
msgstr ""
"Administrazio moduluko atalak nabigatzeko sakatu 'Administrazioa' estekaren "
"azpiko esteketan, ezkerreko menuan."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:58
msgid "Those different sections allow you to:"
msgstr "Atal ezbedin hauek ahalbidetzen dute:"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:60
msgid "<a href=\"%1/help/listconfig\">configure the list</a>;"
msgstr "<a href=\"%1/help/listconfig\">zerrenda konfiguratzea</a>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:61
msgid "<a href=\"#customize\">customize files related to the list</a>;"
msgstr ""
"<a href=\"#customize\">zerrendarekin erlazionatutako fitxategiak aldatzea</"
"a>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:62
msgid "<a href=\"#manage_members\">manage subscribers</a>;"
msgstr "<a href=\"#manage_members\">harpidedunak kudeatzea</a>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:63
msgid ""
"<a href=\"#manage_archives\">manage the message archive of the list</a>;"
msgstr "<a href=\"#manage_archives\">zerrendako mezuen artxiboa kudeatzea</a>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:64
msgid "<a href=\"#manage_bounces\">manage bounces</a>;"
msgstr "<a href=\"#manage_bounces\">erreboteak kudeatzea</a>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:65
msgid ""
"<a href=\"#manage_shared\">create, delete or restore the shared document web "
"space</a>;"
msgstr ""
"<a href=\"#manage_shared\">partekatutako dokumentuen atala sortu, ezabatu "
"edo kudeatzea</a>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:66
msgid "<a href=\"#renamelist\">rename the list</a>;"
msgstr "<a href=\"#renamelist\">zerrenda berrizendatzea</a>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:67
msgid "<a href=\"#supprlist\">delete the list</a>."
msgstr "<a href=\"#supprlist\">zerrenda ezabatzea</a>."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:70
msgid "The options available in the 'Moderate' submenu allow you to:"
msgstr "'Moderatu' azpimenuko aukera ahalbidetzen dute:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:72
msgid "<a href=\"#moderate\">moderate messages</a> sent to the list;"
msgstr "zerrendara bidalitako <a href=\"#moderate\">mezuak moderatzea</a>;"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:73
msgid ""
"<a href=\"%1/help/shared\">moderate documents</a> available in the shared "
"document web space;"
msgstr ""
"partekatutako dokumentuen web atalean atzigarri dauden <a href=\"%1/help/"
"shared\">dokumentuak moderatzea</a>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:74
msgid "<a href=\"#manage_members\">moderate pending subscriptions</a>."
msgstr "<a href=\"#manage_members\">egiteke dauden harpidetzak moderatzea</a>."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:77 default/web_tt2/help_listconfig.tt2:3
msgid "Configuring the list"
msgstr "Zerrenda konfiguratzen"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:78
msgid ""
"To learn how to configure the list, please refer to the <a href=\"%1/help/"
"listconfig\"><strong>documentation about list configuration</strong></a>."
msgstr ""
"Zerrenda nola konfiguratu ikasteko <a href=\"%1/help/listconfig"
"\"><strong>zerrenda konfigurazioari buruzko dokumentazioan</strong></a> "
"begiratu mesedez."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:80
msgid "Customizing the list"
msgstr "Zerrenda moldatzen"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:81
msgid ""
"From this page, you can <strong>edit a number of files relating to your "
"list</strong>, among which:"
msgstr ""
"Orri honetan zure <strong>zerrendarein erlazionatutako fitxategiak aldatu</"
"strong> ahal dituzu, besteen artean:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:83
msgid "typical messages sent to subscribers in particular occasions:"
msgstr "harpidedunei momentu jakinetan bidaltzen zaizkien mezuak:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:85
msgid ""
"<strong>welcome message</strong>: this message is the notice sent to people "
"who just subscribed. You should write a charter for your list and add it in "
"this welcome message. You can create a structured <acronym lang=\"en\" xml:"
"lang=\"en\" title=\"Multipurpose Internet Mail Extensions\">MIME</acronym> "
"message (reserved to the <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title="
"\"Multipurpose Internet Mail Extensions\">MIME</acronym> format experts);"
msgstr ""
"<strong>harrera mezua</strong>: mezu hau harpidetu berri direnei bidaltzen "
"zaien oharra da. Zure zerrendaren arautegi bat idatzi beharko zenuke harrera "
"mezu honetan. <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Multipurpose "
"Internet Mail Extensions\">MIME</acronym> egitura duen mezua sortu ahal duzu "
"(<acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Multipurpose Internet Mail "
"Extensions\">MIME</acronym> formatuan adituentzat);"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:86
msgid ""
"<strong>unsubscribe message</strong>: this message is sent to people "
"unsubscribing from the list;"
msgstr ""
"<strong>ez-harpidetze mezua</strong>: mezu hau zerrendatik ez-harpidetzen "
"direnei bidaltzen zaie."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:87
msgid ""
"<strong>deletion message</strong>: this message is sent to people you "
"unsubscribe from the list (DEL command), especially because their address "
"caused bounces;"
msgstr ""
"<strong>ezabatze mezua</strong>: mezu hau zerrendatik ez-harpidetezen "
"dituzunei (DEL komandoa) bidaltzen zaie, beraien helbideak erreboteak "
"sortzen dituztenean bereziki;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:88
msgid ""
"<strong>remind message</strong>: this message is sent to subscribers as a "
"personalized reminder when using the REMIND command. This command is "
"essential to the good management of your list since many bounces are due to "
"people whose current address is not their subscription address anymore, or "
"even who forgot that they were subscribed to the list;"
msgstr ""
"<strong>mezu oroigarria</strong>: mezu hau harpidedunei bidaltzen zaie "
"REMIND komandoa erabiltzen denean. Komando hau zerrendaren kudeaketa "
"egokirako ezinbestekoa da errebote asko erabiltzaileen oraingo helbidea "
"harpidetzeko erabili zutena ez izateagatik, edo harpidetuta daudela "
"ahazteagatik sorten direlako."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:89
msgid ""
"<strong>subscribing invitation message</strong>: this message is sent to "
"people you invite to subscribe to the list using the INVITE command;"
msgstr ""
"<strong>harpidetza gonbite mezua</strong>: mezu hau INVITE komandoaren bidez "
"harpidetzeko gonbidatu dituzunei bidaltzen zaie;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:90
msgid ""
"<strong>notice of message rejected by the moderator</strong>: this message "
"is sent to the sender of a message rejected by the moderator;"
msgstr ""
"<strong>moderatzaileak mezua atzera botatzeko mezua</strong>: mezu hau "
"atzera botatako mezuaren bidaltzaileari bidaltzen zaio;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:91
msgid ""
"<strong>notice of message rejected because of a virus</strong>: this message "
"is sent to the sender of a message in which a virus was found."
msgstr ""
"<strong>Birus-a izateagatik atzera botatakoan oharra</strong>: mezu hau "
"birusa topatu zaion mezuaren bidaltzaileari bidaltzen zaio."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:94
msgid "miscellaneous files:"
msgstr "bestelako fitxategiak:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:96
msgid ""
"<strong>list description</strong>: the list description is sent by email in "
"return to the INFO command. By default, it is also included in the welcome "
"message (subscription notice). It is not the same as the list presentation "
"page displayed on the mailing list web interface;"
msgstr ""
"<strong>zerrendaren deskribapena</strong>: epostaz bidaltzen da INFO "
"komandoaren erantzun moduan. Defektuz ongietorri mezuan (harpidetza oharran) "
"ere txertatzen da. Ez da zerrendaren web interfazeko aurkezpen orrian "
"agertzen denaren berdina"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:97
msgid ""
"<strong>list homepage</strong>: this description is available on the "
"information page of the list. It can be in <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en"
"\" title=\"HyperText Markup Language\">HTML</acronym> format. Even though "
"you do not use this format, use <code>&lt;br /&gt;</code> tags to indicate "
"line breaks;"
msgstr ""
"<strong>zerrendaren hasiera orria</strong>: deskribapen hau zerrendaren "
"informazio orrian ikus daiteke. <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title="
"\"HyperText Markup Language\">HTML</acronym> formatuan egon daiteke. Formatu "
"hau erabiltzen ez baduzu ere, sartu <code>%lt;br /&gt;</code> etiketa lerro "
"berriak hasteko;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:98
msgid ""
"<strong>message header</strong>: when available, it is added as a <acronym "
"lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Multipurpose Internet Mail Extensions"
"\">MIME</acronym> attachment at the beginning of each message distributed to "
"the list;"
msgstr ""
"<strong>mezuaren goiburua</strong>: ahal denean <acronym lang=\"en\" xml:"
"lang=\"en\" title=\"Multipurpose Internet Mail Extensions\">MIME</acronym> "
"eranskin bezala txertatuko da zerrendara bidalitako mezuetan."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:99
msgid ""
"<strong>message footer</strong>: when available, it is added as a <acronym "
"lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Multipurpose Internet Mail Extensions"
"\">MIME</acronym> attachment at the end of each message distributed to the "
"list."
msgstr ""
"<strong>mezuaren oina:</strong>: ahal denean <acronym lang=\"en\" xml:lang="
"\"en\" title=\"Multipurpose Internet Mail Extensions\">MIME</acronym> "
"eranskin bezala txertatuko da zerrendara bidalitako mezuetan."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:103
msgid ""
"By default, Sympa uses default files; in this case, the specific files "
"corresponding to your list are empty. <strong>To edit a file, choose it from "
"the drop-down list and click on the 'Edit' button</strong>. You will have "
"the possibility to change the <strong>'From' field</strong> (sender), the "
"<strong>'Subject' field</strong> (subject line) and the <strong>message "
"body</strong>."
msgstr ""
"Sympak defektuzko fitxategiak erabiltzen ditu; hala bada zure zerrendako "
"fitxategiak hutsik egongo dira. <strong>Fitxategiren bat editatzeko, "
"zerrendatik hautatu eta sakatu 'Editatu' botoian</strong>. <strong>'Nork'</"
"strong> eta <strong>'Gaia</strong> eremuak eta <strong>mezuaren gorputza</"
"strong> aldatu ahalko dituzu."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:104
msgid ""
"Be careful: the values between square brackets are variables. Do not change "
"them, unless you really know what you are doing..."
msgstr ""
"Kontuz: Kortxete artean dauden balioak aldagaiak dira. Ez aldatu, egiten "
"zaudenaz ziur ez bazaude."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:107
msgid "Managing the shared document web space"
msgstr "Web-ean partekatutako dokumentuak kudeatzen"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:108
msgid ""
"By default, lists have no shared document web space. Thus, you need to "
"create it. To do that, go to the <strong>list administration module</strong> "
"and click on the '<strong>Create shared</strong>' link."
msgstr ""
"Defektuz, zerrendek ez dut partekatutako dokumentuentzako tokirik. Sortu "
"beharko duzu, beraz. Horretarako <strong>zerrendaren kudeaketa modulura</"
"strong> joan eta klikatu <strong>Partekatua sortu</strong> estekan."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:110
msgid ""
"To allow subscribers to publish documents in the shared document web space, "
"you need to <strong>change default rights</strong>: in the list "
"administration module, click on '<strong>Edit list config</strong>' and then "
"on '<strong>Privileges</strong>'. At the bottom of the page, there is a drop-"
"down list entitled '<a href=\"%1/help/listconfig#docsrights\"><strong>Who "
"can edit</strong></a>'; choose the '<strong>Restricted to subscribers "
"(private)</strong>' option."
msgstr ""
"Harpidedunak partekatutako dokumentuen web atalean argitaratu ahal izateko "
"<strong>defektuzko baimenak aldatu</strong> behar dituzu: zerrenaren "
"kudeaketa moduluan, klikatu '<strong>Editatu zerrenda konfigurazioa</"
"strong>'n eta gero '<strong>Baimenak</strong>en. Orriaren behealdean '<a "
"href=\"%1/help/listconfig#docsrights\"><strong>Zeinek edita dezake</strong></"
"a> menu bat dago; hautatu '<strong>harpidedunentzat mugatuta</strong> aukera."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:111
msgid ""
"Be careful: if you created folders before changing those rights, the folders "
"will still be unwritable. If you want to make them writable, you will have "
"to <a href=\"%1/help/shared#acces\">change access rights</a> for each folder."
msgstr ""
"Kontuz, baimen hauek aldatu baino lehen karpeta batzuk sortzen badituzu "
"idaztezin jarraituko dute. Bertan idaztea ahalbidetzeko karpeta bakoitzaren "
"<a href=\"%1/help/shared#acces\">change access rights</a>"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:112
msgid ""
"You might also want to <a href=\"%1/help/listconfig#docsrights\">set up "
"<strong>quotas</strong></a> for the shared document web space on the "
"'Privileges' page of the 'Edit list config' section."
msgstr ""
"Agian <a href=\"%1/help/listconfig#docsrights\"> <strong>kuotak </"
"kuotak>esleitu nahiko dituzu partekatutako web atalentzako 'Baimenak' "
"atalean 'Zerrendako konfigurazioa editatu' sekzioan"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:114
msgid ""
"To <strong>know everything about the management of the shared document web "
"space</strong> (how to organize it, change access rights, name documents, "
"etc.), refer to the '<a href=\"%1/help/shared\">Using the shared document "
"web space</a>' section of the User guide."
msgstr ""
"<strong>Partekatutako web atalari buruz dena jakin nahi izanez gero </"
"strong>(nola antolatu, sarbide baimenak aldatu, dokumentuak izendatuetab.) "
"Erabiltzaile liburuko '<a href=\"%1/help/shared\">Partekatutako web atala' "
"kontsulta dezakezu"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:115
msgid ""
"To <strong>deny access to the shared document web space</strong>, click on "
"'<strong>Delete shared</strong>' in the 'Admin' submenu. Then you will still "
"have the possibility to <strong>reopen it</strong> by clicking on "
"'<strong>Restore shared</strong>'. Deleting and restoring the shared "
"document web space has <strong>no impact on the documents it contains</"
"strong>."
msgstr ""
"<strong>Partekatutako web atalerako sarbidea ukatzeko</strong>'Admin' "
"azpimenuko <strong>Partekatutakoa ezabatu </strong> sakatu. Berriro "
"<strong>irekitzeko</strong> <strong>Partekatutakoa berrezarri</strong>erabil "
"dezakezu. Partekatutako web atalak borratu eta berrezartzeko ez du eraginik "
"barnean dituzten dokkumentuetan."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:117
msgid "Managing subscribers"
msgstr "Harpidedunak kudeatu"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:119
msgid ""
"This section lets you browse the <strong>list of all the list subscribers</"
"strong>. For each subscriber, the following information is available:"
msgstr ""
"Atal honek <strong>harpidedun guztien zerrenda</strong> erakusten du."
"Harpidedun bakoitzeko, honako informazio dago eskuragarri: "

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:121
msgid "<strong>email address</strong>;"
msgstr "<strong>eposta helbidea</strong>"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:122
msgid ""
"<strong>domain</strong> of the email address (<em class=\"example\">@cru.fr</"
"em>, <em class=\"example\">@sympa.org</em>, <em class=\"example\">@fai.com</"
"em>, etc.);"
msgstr ""
"Eposta helbidearen <strong>domeinua</strong> (<em class=\"example\">@cru.fr</"
"em>, <em class=\"example\">@sympa.org</em>, <em class=\"example\">@fai.com</"
"em>, etab.);"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:123
msgid "<strong>picture</strong> (if that feature was activated for the list);"
msgstr "<strong>irudia</strong> (zerrendarako gaituta badago);"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:124
msgid ""
"<strong>name</strong> (according to the subscription method, it is not "
"always displayed);"
msgstr ""
"<strong>izena</strong> (harpidetza moduaren arabera batzutan ez da "
"erakusten);"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:125
msgid "<a href=\"#deliverymode\"><strong>message delivery mode</strong></a>;"
msgstr "<a href=\"#deliverymode\"><strong>mezu bidalketa modua</strong></a>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:126
msgid ""
"<strong>data source</strong> indicating the origin in case the subscriber is "
"included in the list and not directly subscribed;"
msgstr ""
"<strong>datu iturria</strong>, harpideduna zerrendara nondik txertatu den "
"adierazteko, zuzenean harpidetu ez bada;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:127
msgid "<strong>date of subscription</strong> to the list;"
msgstr "zerrendara <strong>harpidetze data</strong>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:128
msgid "<strong>latest update</strong> of the subscriber options."
msgstr "harpidedunaren aukeren <strong>azken eguneraketa</strong>."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:131
msgid ""
"By default, each page displays 25&#160;subscribers. You can browse through "
"the pages by using the browsing arrows or display more subscribers on each "
"page. You may also wish to sort subscribers according to different criteria "
"by clicking on the corresponding column header."
msgstr ""
"Defektuz, orri bakoitzak 25&#160;harpidedun erakusten ditu. Orrien artean "
"nabigatzeko geziak erabili ahal dituzu edo orri bakoitzean harpidedun "
"gehiago erakutsi. Harpidedunak irizpide ezberdinen arabera ordenatu ahal "
"dituzu baita ere, dagokion zutabearen goiburuan sakatuz."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:132
msgid ""
"To <strong>search a subscriber</strong>, enter all or part of his/her email "
"address or name in the input field and click on the '<strong>Search</"
"strong>' button."
msgstr ""
"<strong>Harpidedun bat bilatzeko</strong>, bilaketa eremuan bere eposta edo "
"izen osoa edo zati bat sartu, eta sakatu <strong>Bilatu</strong> botoia."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:133
msgid ""
"You can <strong>subscribe other people to the list</strong> from this page:"
msgstr "Orri honetatik <strong>jendea zerrendara harpidetu</strong> ahal duzu:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:135
msgid ""
"To add <strong>a single person</strong>, enter his/her email address in the "
"input field and click on the '<strong>Add</strong>' button."
msgstr ""
"<strong>Pertsona bakar bat</strong> gehitzeko, sartu bere eposta helbidea "
"sarrera eremuan eta <strong>Gehitu</strong> botoian sakatu."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:136
msgid ""
"To add <strong>several persons</strong>, click on the '<strong>Multiple add</"
"strong>' button. In the input field that displays, enter the email addresses "
"and names of the people you want to subscribe to the list and click on "
"'<strong>Add subscribers</strong>'."
msgstr ""
"<strong>Pertsona batzuk</strong> gehitzeko sakatu '<strong>Asko gehitu</"
"strong>' botoian. Agertzen den sarrera eremuan sartu harpidetu nahi "
"dituzunen eposta eta izenak eta sakatu <strong>Harpidedunak gehitu</strong>n."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:140
msgid ""
"If you want to subscribe people without letting them know through a notice, "
"tick the 'Quiet' box. However, it is far better to warn people that you "
"subscribe them!"
msgstr ""
"Jendea ohartarazi gabe harpidetu nahi baduzu, sakatu 'Isila' botoia. Hala "
"ere, askoz hobea da jendea harpidetu duzula adieraztea!"

#. (conf.email,conf.host)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:141
msgid ""
"Even though you have the possibility to subscribe people to your mailing "
"lists, it is always <strong>much better that people take the necessary steps "
"to subscribe themselves</strong> to the list. You can also <strong>invite "
"people to subscribe to the list</strong> through the INVITE command: send an "
"email to %1@%2 and type the following command in the message body: "
"<strong>invite nameofthelist emailaddress</strong> (example: <em class="
"\"example\">invite list_example john.doe(@)fai.com</em>)."
msgstr ""
"Jendea zure eposta zerrendara harpidetu ahal duzun arren, <strong>askoz "
"hobea da jendeak harpidetzeko beharrezko pausuak ematen baditu bere kabuz</"
"strong>. INVITE komandoa erabiliz <strong>jendea zerrendara harpidetzeko "
"gonbidatu</strong> ahal duzu ere bai: bidali eposta bat %1@%2 helbidera eta "
"mezuaren gorputzean ondokoa idatzi: <strong>invite zerrendarenizena "
"epostahelbidea</strong> (adibidez: <em class=\"example\">invite "
"adibideko_zerrenda john.doe(@)fai.com</em>)."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:142
msgid ""
"To <strong>accept or reject the subscription requests to the list</strong>, "
"click on '<strong>Pending subscriptions</strong>'. The list of all people "
"who requested subscription to the list displays. To accept or reject a "
"request, tick the box in front of a person's name and click on the button of "
"your choice."
msgstr ""
"<strong>zerrendarako harpidetza eskaera onartu edo atzera botatzeko</strong> "
"klikatu '<strong>harpidetzak onartzeke</strong>'. Zerrendarako harpidetza "
"eskaera egin duten guztien zerrenda agertuko da. Eskaera bat onartu edo "
"atzera botatzeko, gaitu pertsonaren izenaren ondoko kutxa eta klikatu "
"dagokion botoian."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:143
msgid ""
"To <strong>send a subscription reminder to all subscribers</strong>, click "
"on the '<strong>Remind all</strong>' button. The subscription reminder "
"message contains:"
msgstr ""
"<strong>Harpidedun guztiei harpidetzaren oroigarria bidaltzeko</strong>, "
"klikatu '<strong></strong>' botoia. Harpidetzaren mezu oroigarriak honakoa "
"du:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:145
msgid ""
"the <strong>name of the list</strong> to which the subscriber is subscribed;"
msgstr "harpidetzaren <strong>zerrendaren izena</strong>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:146
msgid ""
"the <strong>email address</strong> with which the subscriber is subscribed;"
msgstr "harpidetza honetarako erabili den <strong>eposta helbidea</strong>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:147
msgid "the subscriber's <strong>list password</strong>;"
msgstr "harpidedunaren <strong>zerrendako pasahitza</strong>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:148
msgid "a <strong>link to the information page</strong> of the list;"
msgstr "zerrendaren <strong>informazio orrirako esteka</strong>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:149
msgid ""
"a <strong>clickable address in order to allow subscribers to unsubscribe</"
"strong> from the list."
msgstr "zerrendatik <strong>ez-harpidetzeko helbide klikagarria</strong>."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:151
msgid ""
"You can also configure an automatic subscription reminder through the '<a "
"href=\"%1/help/listconfig#other\">Miscellaneous</a>' page of the 'Edit list "
"config' section."
msgstr ""
"'Zerrendaren konfigurazioa aldatu' ataleko '<a href=\"%1/help/"
"listconfig#other\">Denetarik</a>' atalean harpidetzaren oroigarri "
"automatikoak konfiguratu ahal dituzu baita ere."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:154
msgid ""
"To <strong>unsubscribe subscribers</strong> from this page, select them by "
"ticking the boxes in front of their names and click on the '<strong>Delete "
"selected email addresses</strong>' button."
msgstr ""
"Orri honetatik <strong>harpidedunak ez-harpidetzeko</strong>, beraien izenen "
"ondoan dagoen kutxa gaitu eta klikatu '<strong>Hautatutako eposta helbideak "
"ezabatu</strong>' botoia."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:155
msgid ""
"If you do not want to notify the subscribers, tick the 'Quiet' box. However, "
"this is not advisable, except in the case of bouncing subscribers."
msgstr ""
"Ez badituzu harpidedunak ohartarazi nahi, gaitu 'Isila' kutxa. Hala ere ez "
"da gomendagarria, errebotatzen duten harpidedunak ez badira."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:157 default/web_tt2/help_admin.tt2:179
msgid ""
"Tip: to select all subscribers at once, first make sure that they are all "
"displayed on the page, and then click on the 'Toggle selection' button: all "
"subscribers will be selected in a single click!"
msgstr ""
"Iradokizuna: harpidedun guztiak batera hautatzeko, egiaztatu guztiak "
"agertzen direla orrian eta klikatu 'Hautapena alderantzizkatu' botoian: "
"harpidedun guztiak klik batekin hautatuko dira!"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:159
msgid ""
"To <strong>change a subscriber's subscriber options</strong>, click on his/"
"her email address."
msgstr ""
"<strong>Harpidedun baten harpidetza aukerak aldatzeko</strong>, sakatu bere "
"eposta helbidean."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:160
msgid ""
"From this page, you can <strong>change the name, email address and message "
"delivery mode of the subscriber</strong>. You can also <strong>unsubscribe "
"him/her</strong>."
msgstr ""
"Orri honetatik, <strong>harpidedunaren izena, eposta helbidea eta mezuen "
"bidalketa modua aldatu</strong> ditzakezu. <strong>Bera ez-harpidetu</"
"strong> ahal duzu baita ere."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:162
msgid ""
"If the subscriber is <a href=\"#manage_bounces\">bouncing</a>, another form "
"displays under the 'Subscriber information' form:"
msgstr ""
"Harpideduna <a href=\"#manage_bounces\">errebotatzen badabil</a>, beste "
"formulario bat agertuko da 'Harpidedunaren informazioa' formularioaren "
"azpian:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:163
msgid "The information displayed involves:"
msgstr "Agertzen den informazioa:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:165
msgid "the type of error (in English);"
msgstr "errore mota (Ingelesez);"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:166
msgid "the number or errors;"
msgstr "errore kopurua;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:167
msgid "the period during which errors occurred."
msgstr "erroreak egon diren tartea."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:169
msgid ""
"You can <strong>check the latest error</strong> or <strong>reset errors</"
"strong>. If you reset errors, the subscriber's <a href=\"%1/help/"
"listconfig#bouncers\">score</a> will be reset to zero."
msgstr ""
"<strong>Azken errorea aztertu</strong> edo <strong>erroreak berrezarri</"
"strong> ahal duzu. Erroreak berrezartzen badituzu, harpidedunaren <a href="
"\"%1/help/listconfig#bouncers\">puntuazioa</a> zeron jarriko da."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:171
msgid ""
"To manage bouncing addresses more easily, go to the '<a href="
"\"#manage_bounces\">Bounces</a>' page of the list administration module."
msgstr ""
"Errebotatzen duten helbideak errazago kudeatzeko, kudeaketa moduluko '<a "
"href=\"#manage_bounces\">Erreboteak</a>' orrira joan."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:174
msgid "Managing bounces"
msgstr "Erreboteak kudeatzen"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:175
msgid ""
"When there is a <strong>problem with subscribers' email addresses</strong> "
"(obsolete email addresses, addresses temporarily unavailable when messages "
"were sent, inbox quota exceeded, etc.), the percentage of bouncing addresses "
"displays in the left menu under the text '<strong>Error rate</strong>'. To "
"check the bouncing addresses, go to the '<strong>Bounces</strong>' page of "
"the list administration module."
msgstr ""
"<strong>Harpidedunen eposta helbidearekin arazo bat</strong> dagoenean "
"(eposta helbide zaharkituak, mezuak bidaltzean atzigarri ez zeuden "
"helbideak, kuota gaindituak, etab.), erreboteen ehunekoa ezkerreko menuan "
"agertzen da '<strong>Errore tasa</strong>' izenarekin. Errebotatzen duten "
"helbideak aztertzeko joan kudeaketa moduluko '<strong>Erreboteak</strong>' "
"orrira."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:176
msgid ""
"The Sympa software automatically manages bouncing subscribers: according to "
"the number of errors and to the traffic on the list, bouncing subscribers "
"are either notified, unsubscribed, or their score is reset to zero when "
"their address stops bouncing."
msgstr ""
"Sympa softwareak automatikoki kudeatzen ditu errebotatzen duten "
"harpidedunak: errore kopurua eta zerrendako trafikoaren arabera, "
"errebotatzen duten harpidedunak ohartu edo ez-harpidetzen dira. Bere "
"puntuazioa zeron jartzen da berriz helbidea errebotatzeari uzten dionean."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:177
msgid ""
"To <strong>make addresses stop bouncing</strong>, select them by ticking "
"their boxes and click on the '<strong>Reset errors for selected users</"
"strong>' button. If the error remains, the addresses will be reported as "
"bouncing again as soon as a message is posted on the list."
msgstr ""
"<strong>Helbideen erreboteak gelditzeko</strong>, gaitu bere kutxa eta "
"klikatu '<strong>Hautatutako erabiltzailearen erroreak berrezarri</strong>' "
"botoian. Erroreak jarraitzen badu helbidea berriro errebotatzen markatuko da "
"zerrendara mezu bat bidali bezain laster."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:178
msgid ""
"You can also <strong>unsubscribe subscribers whose addresses are still "
"bouncing</strong>: too many bouncing addresses cause a considerable load on "
"the mailing list server. To unsubscribe subscribers, select them by ticking "
"the boxes in front of their names and click on the '<strong>Delete selected "
"email addresses</strong>' button."
msgstr ""
"<strong>Errebotatzen dauden harpidedunak ez-harpidetu</strong> ahal dituzu "
"baita ere: errebotatzen duten helbide gehiegi daudenean eposta zerrenden "
"zerbitzariaren karga asko handitzen da. Ez-harpidetzeko, gaitu beraien "
"izenen ondoan dauden kutxaj eta klikatu '<strong>Hautatutako eposta "
"helbideak ezabatu</strong>' botoian.>"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:181
msgid "Moderating messages sent to the list"
msgstr "Zerrendara bidaltzen diren mezuak moderatzen"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:182
msgid ""
"When a list is moderated, <strong>all messages have to be approved of by one "
"of the moderators before being distributed to the list</strong>. After "
"sending a message to a list, subscribers are automatically notified by email "
"that their message will be moderated. As for moderators, they also receive a "
"notice message from Sympa, which includes the message to moderate."
msgstr ""
"Zerrenda bat moderatuta dagoenean <strong>mezu guztiak moderatzaileren "
"batengatik onartuak izan behar dira zerrendara bidali baino lehen</strong>. "
"Zerrendara mezua bidali ostean harpidedunari eposta bat bidaltzen zaio bere "
"mezua moderazio zain dagoela ohartarazteko. Moderatzaileek ere eposta bat "
"jasotzen dute ohar batekin, moderatzeke dagoen mezuarekin."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:184
msgid ""
"You can <strong>perform moderating tasks</strong> either <strong>by email</"
"strong>, by answering the messages received from Sympa, or <strong>through "
"the mailing list web interface</strong>. To do that, click on the "
"'<strong>Message</strong>' link in the 'Moderate' submenu: you are brought "
"to a page that displays all messages to be moderated (the most recent "
"messages are on top of page). <strong>To read a message, click on its "
"subject</strong>."
msgstr ""
"<strong>Moderazio lanak</strong> ere <strong>epostaz</strong> egin "
"ditzakezu, Sympa-tik jasotako mezuari erantzunez, edo <strong>eposta "
"zerrendako web interfazetik</strong>. Horretarako, klikatu 'Moderatu' "
"azpimenuko '<strong>Mezua</strong>' esteka: moderatzeke dauden mezuen "
"zerrenda agertuko zaizu (mezu berrienak goialdean). <strong>Mezu bat "
"irakurtzeko bere gaian sakatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:186
msgid "You have <strong>two options</strong>:"
msgstr "<strong>Bi aukera</strong> dituzu:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:188
msgid "<strong>authorize the message distribution</strong> on the list;"
msgstr "zerrendara <strong>mezu bidalketa baimendu</strong>;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:189
msgid ""
"<strong>reject the message and notify sender</strong>: when you reject a "
"message, it is better to notify its sender..."
msgstr ""
"<strong>mezua gaitzetsi eta bidaltzailea ohartarazi</strong>: mezu bat "
"gaitzesten duzunean hobeto bidaltzailea ohartzen baduzu..."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:191
msgid ""
"All moderators can decide to distribute a message or not. However, "
"<strong>the first moderator to process the message will carry the day</"
"strong>. You will be notified by Sympa if you try to process a message that "
"has already been moderated. When there are several moderators, it is "
"<strong>easier to moderate messages from the mailing list web interface</"
"strong>: thus, you will be able to view all messages remaining to be "
"moderated."
msgstr ""
"Edozein moderatzaile erabaki ahal du mezu bat bidali edo ez. Hala ere, "
"<strong>mezua prozesatzen duen lehen moderatzailea izango da erabakia "
"hartuko duena</strong>. Sympak ohartaraziko zaitu dagoeneko moderatuta "
"dagoen mezu bat prozesatzen saiatzen bazara. Moderatzaile asko daudenean "
"<strong>errazagoa da mezuak zerrendako web interfazetik moderatzea</strong>: "
"horrela, moderatzeko zain gelditzen diren mezu guztiak ikusiko dituzu."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:192
msgid ""
"<strong>Whatever the date and time of moderation, the date and time of "
"sending of the message do not change</strong>. Thus, if the distribution of "
"the message is allowed with a lot of delay, it is possible to receive a "
"message dated January 1st on December 31st!"
msgstr ""
"<strong>Moderazioaren data edozein dela ere, mezuaren bidalketa data ez da "
"aldatuko</strong>. Horrela, mezua onartzeko denbora asko pasa bada gerta "
"liteke Urtarrilak 1ean bidalitako mezu bat Abenduak 31an jasotzea!"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:193
msgid ""
"In case the message was rejected with a notice, the subscriber who had sent "
"it is notified by email. You can <a href=\"#customize\">customize the "
"message he/she gets</a>."
msgstr ""
"Mezua ohar batekin gaitzetsi bada, bidali duen harpidedunak eposta bat "
"jasoko du. <a href=\"#customize\"> Jasotzen duen mezua pertsonalizatu </a> "
"dezakezu."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:195
msgid ""
"Checking the '<strong>Reject without notification</strong>' checkbox allows "
"you to prevent the message author from receiving a notification."
msgstr ""
"'<strong>Ohartarazi gabe gaitzetsi</strong>' kutxa gaitzean mezuaren egileak "
"ez du oharrik jasoko."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:197
msgid ""
"Checking the '<strong>Add to blacklist</strong>' checkbox both skip the "
"rejection notification and adds the message author to the list own "
"blacklist. You can manage the blacklist via the '<strong>edit blacklist</"
"strong>' button at the bottom of the page."
msgstr ""
"'<strong>Zerrenda beltzera gehitu</strong>' kutxa gaituz gero ez da "
"gaitzespen mezurik bidaliko eta mezuaren egilea zerrenda honen zerrenda "
"beltzera gehituko da. Orriaren behealdean dagoen '<strong>zerrenda beltza "
"editatu</strong>' botoia erabiliz zerrenda beltza kudeatu dezakezu."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:199
msgid ""
"If you wish to customize the rejection message that is sent to a message "
"author, you can do so via the '<strong>Manage rejection messages</strong>' "
"button. The message management page will let define a set of rejection "
"messages and define the default one."
msgstr ""
"Mezuaren egileari bidaltzen zaion gaitzespen oharra pertsonalizatu nahi "
"baduzu, '<strong>Gaitzespen mezuak kudeatu</strong>' botoiarekin egin ahal "
"duzu. Mezuen kudeaketa orrian gaitzespen mezuen multzo bat definitu ahalko "
"duzu eta lehenetsia zein den adierazi."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:201
msgid ""
"<strong>Reminder</strong>: you can <a href=\"%1/help/listconfig#description"
"\">add or remove moderators</a> through the list administration module. To "
"do that, from the list information page, click on '<strong>Admin</strong>', "
"on '<strong>Edit list config</strong>', and then on '<strong>List "
"definition</strong>'."
msgstr ""
"<strong>Oroigarria</strong>: zerrendaren kudeaketa moduluan <a href=\"%1/"
"help/listconfig#description\">moderatzaileak gehitu edo kendu</a> ahal "
"dituzu. Horretarako, zerrendaren informazio orritik, sakatu "
"'<strong>Administrazioa</strong>'-n, gero '<strong>Zerrendaren konfigurazioa "
"aldatu</strong>'-an, eta azkenik '<strong>Zerrendaren definizioa</strong>-n."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:202
msgid ""
"It is also possible to <strong>process messages after their distribution on "
"the list</strong>; this can be useful when a list is not moderated. If you "
"want to <strong>delete a message</strong>, <a href=\"%1/help/arc#arcsearch"
"\">search for it in the online message archive</a> and click on the "
"'<strong>Tag this mail for deletion</strong>' button in the upper right "
"corner of the message. A confirmation message displays; click on 'OK'. The "
"message will be deleted after a few seconds. <strong>Be careful: this "
"operation is irreversible!!! If you delete a message, you will not be able "
"to retrieve it.</strong>"
msgstr ""
"<strong>Zerrendara heldu ondoren mezuak prozesatu</strong> daitezke; "
"erabilgarria izan daiteke zerrenda moderaturik ez dagoenean. <strong>Mezu "
"bat ezabatu</strong> nahi baduzu, <a href=\"%1/help/arc#arcsearch\">bilatu "
"webeko mezuen artxiboan</a> eta klikatu mezuaren goi eskuinaldean dagoen "
"<strong>markatu eposta hau ezabatzeko</strong> botoian. Baieztapen mezu bat "
"agertuko da; sakatu 'Ados'. Mezua segundo gutxi barru ezabatuko da. "
"<strong>Kontuz ibili: ekintza hau ezin da desegin!!! Mezu bat ezabatzen "
"baduzu ezingo duzu berreskuratu.</strong>"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:205
msgid "Managing the message archive"
msgstr "Mezuen artxiboa kudeatzen"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:206
msgid ""
"The mailing list management robot Sympa can generate <strong>downloadable "
"compressed archives (.ZIP format) of the messages sent to the list</strong>. "
"To download those archives, <strong>select the months</strong> that interest "
"you in the list and click on the '<strong>Download Zip file</strong>' button."
msgstr ""
"Sympak, posta zerrenden kudeaketa robotak, <strong>zerrendara bidalitako "
"mezuen artxibo konprimitua (.ZIP formatuan)</strong> sor dezake. Artxibo "
"hauek deskargatzeko, interesatzen zaizkizun <strong>hilabeteak hautatu</"
"strong> eta klikatu '<strong>Deskargatu Zip fitxategia</strong>' botoian."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:207
msgid ""
"Tip: in the 'Archive selection' list, to select all months during which "
"messages have been sent, click on the first month, hold down the SHIFT key "
"and click on the last month of the list."
msgstr ""
"Iradokizuna: 'Artxibo hautaketa' zerrendan, mezuak izan dituzten hilabete "
"guztiak hautatzeko, klikatu lehen hilabeteak, SHIFT tekla sakatuta mantendu "
"eta klikatu zerrendako azken hilabetean."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:208
msgid ""
"You will receive a file of the type '<strong>nameofthelist_archive.zip</"
"strong>' containing <strong>folders named 'nameofthelist_year-month'</"
"strong> (example: <em class=\"example\">list_example_2005-06</em>) for each "
"month. Inside each folder, <strong>the file names are numbers</strong> "
"representing their position in the chronology of the messages sent (example: "
"the file named '1' contains the first message sent in the month). The "
"message files have <strong>no extension</strong>; use the text editor of "
"your choice (Notepad, WordPad, Vim, etc.) to open them. <strong>Each file "
"represents an entire message (full header)</strong>."
msgstr ""
"'<strong>zerrendaizena_artxiboa.zip</strong>' izeneko fitxategi bat "
"eskuratuko duzu, barruan hilabete bakoitzerako <strong>'zerredaizena_urtea-"
"hilabetea' izeneko karpetak</strong> dituena. (adibidea: <em class=\"example"
"\">list_example_2005-06</em>). Karpeta bakoitzaren barruan <strong>fitxategi "
"izenak zenbakiak dira</strong> mezuen kokapen kronologikoa adierazten dutena "
"(adibidea; '1' izeneko fitxategia hilabeteko lehenbiziko eposta da). Mezu "
"fitxategiak <strong>ez dute luzapenik</strong>; erabili zure gustuko testu "
"editorea (Notepad, WordPad, Vim, etab.) irekitzeko. <strong>Fitxategi "
"bakoitzak mezu oso bat du barruan (goiburu guztiak)</strong>."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:209
msgid ""
"From the 'Manage archive' page, you can also <strong>delete messages</"
"strong> (deletion month by month and not message by message). To do that, "
"<strong>select the months</strong> that interest you in the list and click "
"on the '<strong>Delete selected months</strong>' button."
msgstr ""
"'Artxiboa kudeatu' orritik <strong>mezuak ezabatu</strong> ahal dituzu "
"(hilabeteka ezabatuz, mezuz mezu ezabatu ordez). Hori egiteko interesatzen "
"zaizkizun <strong>hilabeteak hautatu</strong> eta klikatu "
"'<strong>Hautatutako hilabetea(k) ezabatu</strong>' botoian."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:210
msgid ""
"<strong>Be careful: this operation is irreversible!!! When you click on "
"'Delete selected months', keep in mind that you are not only deleting an "
"archive file, but also the entire message archive of the selected month!!!</"
"strong>"
msgstr ""
"<strong>Kontuz ibili: eragiketa hau ezin da desegin!!! 'Hautatutako "
"hilabeteak(k) ezabatu' klikatzen duzunean kontuan eduki ez zaudela artxibo "
"fitxategia ezabatzen bakarrik, hautatutako hilabetetako mezu artxibo osoa "
"baita ere!!! </strong>"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:213
msgid "Renaming the list"
msgstr "Zerrenda berrizendatzen"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:214
msgid ""
"In the <strong>list administration module</strong>, click on '<strong>Rename "
"list</strong>'. Enter the name of your choice and click on the 'Rename this "
"list' button. A confirmation message displays; click on 'OK'."
msgstr ""
"<strong>Zerrendaren kudeaketa moduluan<strong>, klikatu '<strong>Zerrenda "
"berrizendatu</strong>'-n. Sartu nahi duzun izena eta sakatu 'Zerrenda hau "
"berrizendatu' botoian. Baieztapen mezu bat agertzen da; klikatu 'Ados'."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:215
msgid ""
"If you change your mind, you will only have to redo the inverse operation in "
"order to retrieve the former list name."
msgstr ""
"Ideiaz aldatu baduzu eragiketa alderantziz berregin beharko duzu zerrendaren "
"aurreko izena berreskuratzeko."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:216
msgid ""
"Be careful: when you rename a list, you have to let the listmasters know; "
"otherwise, the change will not be effective</strong>."
msgstr ""
"Kontuz: zerrenda berrizendatzen duzunean, zerrenda kudeatzaileei ohartarazi "
"beharko diezu, bestela aldaketa ez da efektiboa izango</strong>."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:217
msgid "A few tips to name your lists:"
msgstr "Zure zerrenda izendatzeko iradokizun batzuk:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:219
msgid ""
"<strong>Do not use any spaces, accents or specials characters</strong> in "
"list names: those characters might cause problems."
msgstr ""
"<strong>Ez erabili hutsunerik, azenturik edo karaktere berezirik</strong> "
"zerrendaren izenean, arazoak zor ditzakete."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:220
msgid ""
"Choose an <strong>explicit yet short name</strong>: think of the subscribers "
"who will have to type this name every time they will send a message to the "
"list!"
msgstr ""
"Aukeratu <strong>esanguratsua eta motza den izena</strong>: pentsa "
"zerrendara mezu bat bidali nahi duten bakoitzean harpidedunek izen hau "
"idatzi beharko dutela!"

#. (conf.host)
#: default/web_tt2/help_admin.tt2:221
msgid ""
"If you manage a set of lists, you can <strong>prefix your lists' names with "
"a common prefix</strong>; thus they will be sorted together and will be "
"easily recognizable (example: <em class=\"example\">xx-users@%1, xx-hotline@"
"%1.fr</em>, etc.)."
msgstr ""
"Zerrenda multzo bat kudeatzen badituzu <strong>aurrizki berdina jarri ahal "
"diezu guztiei</strong>; horrela elkarrekin ordenatuko dira eta errazago "
"antzemango dira (adibidez: <em class=\"example\">xx-erabiltzaileak@%2, xx-"
"garatzaileak@%2</em>, etab.)."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:225
msgid "Deleting the list"
msgstr "Zerrenda ezabatzen"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:226
msgid ""
"In the <strong>list administration module</strong>, click on '<strong>Remove "
"list</strong>'. A confirmation message displays; click on 'OK'."
msgstr ""
"<strong>Zerrendaren kudeaketa moduluan</strong> sakatu "
"'<strong>Zerrendaezabatu</strong>'-n. Baieztapen mezu bat agertuko da, "
"sakatu 'Ados'."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:227
msgid ""
"<strong>Be careful: if you delete the list, you will not be able to reopen "
"it yourself!!! If you want to reopen the list, you will have to ask the "
"listmasters.</strong>"
msgstr ""
"<strong>Kontuz: zerrenda ezabatzen baduzu ezingo duzu zuk bakarrik "
"berriroireki!!! Zerrenda berriro ireki nahi baduzu zerrenda kudeatzaileei "
"eskatu beharko diezu.</strong>"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:229
msgid ""
"In real terms, what are the <strong>consequences</strong> of a list deletion?"
msgstr ""
"Benetan, zeintzuk dira zerrenda ezabatzearen <strong>ondorioak</strong>?"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:231
msgid ""
"<strong>All subscribers are immediately unsubscribed</strong> automatically "
"(including owners and moderators)."
msgstr ""
"<strong>Harpidedun guztiak ez-harpidetzen dira</strong> automatikoki (baita "
"zerrendaren jabe eta moderatzaileak)."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:232
msgid ""
"<strong>The message archive is preserved</strong> but no one can access it "
"anymore."
msgstr ""
"<strong>Mezuen artxiboa mantentzen da</strong> baina inork ezin du atzitu."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:233
msgid ""
"<strong>The documents published in the shared document web space are "
"preserved</strong> but no one can access them anymore."
msgstr ""
"<strong>Partekatutako dokumentuen web atalean argitaratutako dokumentuak "
"mantentzen dira</strong> baina inork ezin ditu atzitu."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:234
msgid ""
"<strong>Only the listmasters have the power to reopen the list</strong>; if "
"they do, the former list subscribers will automatically be subscribed again."
msgstr ""
"<strong>Zerrenda kudeatzaileek bakarrik ireki ahal dute zerrenda berriz</"
"strong>; egiten badute, aurreko harpidedunak berriro harpidetuko dira."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:236
msgid ""
"Be careful: due to a slight latency, the list pages remain accessible for a "
"while if you know their addresses. Then they will become fully unavailable."
msgstr ""
"Kontuz: latentzia apur bat dela eta, zerrendako orriak eskuragarri egongo "
"dira tarte baterako, beraien helbidea badakizu. Erabat atziezin egongo dira."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:238
msgid ""
"<strong>If you want the list and all the associated files to be deleted "
"permanently</strong>, you will have to ask the listmasters."
msgstr ""
"<strong>Zerrenda eta erlazionatutako fitxategi guztiak betirako ezabatu nahi "
"badituzu</strong>, zerrenda kudeatzaileei eskatu beharko diezu."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:240 default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:40
msgid "Good practices"
msgstr "Ohitura onak"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:241
msgid ""
"In order to have dynamic lists, <strong>you must be deeply involved</strong> "
"in their exchanges: if a list is neither controlled nor enlivened by its "
"owners, it may result in a loss of quality in its messages and it might even "
"end up vanishing..."
msgstr ""
"Zerrenda dinamikoak izateko, bertako mezu trukeetan <strong>sakon "
"inplikatuta egon behar duzu</strong>: zerrenda bat ez badu bere jabeak "
"kontrolatzen ez girotzen, bere mezuen kalitate galera egon daiteke eta "
"azkenean desagertu liteke..."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:242
msgid ""
"<strong>The use of email in general and for mailing lists is bound by a set "
"of precise rules necessary to share pleasant exchanges: the \"Netiquette\"</"
"strong>. As a list owner or moderator, it is your role to have subscribers "
"respect it. You will find the general principles of the Netiquette, as well "
"as many links on the <a target=\"_blank\" href=\"http://en.wikipedia.org/"
"wiki/Netiquette\">page of the Wikipedia dedicated to the Netiquette</a>."
msgstr ""
"<strong>Epostaren erabilera orokorrean eta eposta zerrendetan arau sorta "
"zehatz batzuetara lotuta dago, mezu trukeak atseginak izateko: \"Netiketa\"</"
"strong>.Zerrenda jabe edo moderatzaile bezala, zure lana da harpidedunek hau "
"betetzea.Netiketaren printzipio orokorrak eta esteka pila bat <a target="
"\"_blank\" href=\"http://eu.wikipedia.org/wiki/Netiketa\">Wikipediako "
"Netiketaren orrian</a>."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:243
msgid ""
"You should <strong>write a charter for your list</strong> to define all the "
"rules that apply to its use:"
msgstr ""
"<strong>Zure zerrendaren arautegi bat</strong> idatzi beharko zenuke bertan "
"bete beharreko arau guztiekin:"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:245
msgid "allowed, tolerated and forbidden topics;"
msgstr "baimendutako, onartutako eta debekatutako mintzagaiak;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:246
msgid ""
"writing rules (for example to specify the languages in which the subscribers "
"are to post, to ban \"<acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Short "
"Message Service\">SMS</acronym> language\", etc.);"
msgstr ""
"idazteko gidalerroak (adibidez erabili beharreko hizkuntza, \"<acronym lang="
"\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Short Message Service\">SMS</acronym> "
"hizkuntza\" debekatzeko, etab.);"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:247
msgid "rules applying when sending messages (frequency, attachments, etc.);"
msgstr "mezuen bidalketarako erregelak (frekuentzia, eranskinak, etab.);"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:248
msgid "liabilities of subscribers regarding the netiquette;"
msgstr "netiketarekin erlazionatutako ardurak;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:249
msgid "rights and responsibilities of the subscribers;"
msgstr "harpidedunen eskubide eta betebeharrak;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:250
msgid "information about retention of the messages sent to the list;"
msgstr "mezura bidalitako mezuen eusteari buruzko informazioa;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:251
msgid "legal information and privacy policy;"
msgstr "informazio legala eta pribatutasun politika;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:252
msgid "sanctions applying to those who would not respect the list charter;"
msgstr ""
"zerrendaren arautegian agertzen dena ez betetzeagatik egongo diren zigorrak;"

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:253
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:104
msgid "etc."
msgstr "etab."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:256
msgid ""
"In order to have all subscribers read the list charter, you should include "
"it in the welcome message they get after subscribing. To do that, you need "
"to <a href=\"#customize\">customize that message</a> through the 'Customize' "
"page of the list administration module."
msgstr ""
"Harpidedun guztiek arautegia irakurtzen dutela bermatzeko harpidetu eta gero "
"bidaltzen zaien ongietorri mezuan txertatu beharko zenuke. Horretarako, <a "
"href=\"#customize\">mezu hori pertsonalizatu</a> behar duzu, zerrendaren "
"kudeaketa moduluan dagoen 'Pertsonalizatu' orrian."

#: default/web_tt2/help_admin.tt2:257
msgid ""
"When available, the 'Owner and moderator charter' provides list owners and "
"moderators with all the necessary information to carry out their roles. This "
"Charter involves all the rights and responsibilities of owners and "
"moderators."
msgstr ""
"Eskuragarri dagoenean, 'Jabe eta moderatzaileen arautegia'k zerrendaren jabe "
"eta moderatzaileek beraien lana egiteko behar duten informazioa guztia du. "
"Arautegi honek jabe eta moderatzaileen eskubide eta betebehar guztiak "
"lantzen ditu."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:3
msgid "Reading the list archive online"
msgstr "Zerrendaren webeko artxiboari buruz"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:4
msgid "To read the messages sent to a list</strong>, you have two options:"
msgstr ""
"Zerrenda batera bidalitako mezuak irakurtzeko</strong>, bi aukera dituzu:"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:6
msgid "read the messages you receive <strong>in your email inbox</strong>;"
msgstr "<strong>zure epostan</strong> jasotzen dituzun mezuak irakurri;"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:7
msgid ""
"read the list archive <strong>online</strong> (through the mailing list web "
"interface)."
msgstr ""
"zerrendaren artxiboa </strong>webean</strong> irakurri (eposta zerrendaren "
"web interfazetik)."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:10
msgid "<strong>To read the list archive online</strong>, do as follows:"
msgstr "<strong>zerrendaren artxiboa webean irakurtzeko</strong>:"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_arc.tt2:12 default/web_tt2/help_arc.tt2:77
#: default/web_tt2/help_arc.tt2:93 default/web_tt2/help_shared.tt2:9
#: default/web_tt2/help_user.tt2:101 default/web_tt2/help_user.tt2:129
#: default/web_tt2/help_user.tt2:177 default/web_tt2/help_user.tt2:50
msgid ""
"Go to the list environment <strong><a href=\"%1/home\">homepage</a></strong> "
"and <strong>log on</strong>."
msgstr ""
"Zerrenda ingurunearen <strong><a href=\"%1/home\">hasiera orrira</a></"
"strong> joan eta <strong>izena eman</strong>."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:13
msgid ""
"<strong>Go to the information page of the list</strong> of which you want to "
"read the archive."
msgstr ""
"Artxiboa irakurri nahi duzun <strong>zerrendaren informazio orrira joan</"
"strong>."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:14
msgid "<strong>In the left menu, click on the 'Archive' link</strong>."
msgstr "<strong>Ezkerreko menuan, klikatu 'Artxiboa' estekan</strong>."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:15
msgid "The message index of the current month displays."
msgstr "Hilabete honetako mezuen indizea agertzen da."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:18
msgid "Presentation of messages"
msgstr "Mezuen aurkezpena"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:19
msgid ""
"<strong>The page always displays the latest messages</strong>; thus if the "
"list was idle during the current month, the messages of the latest active "
"month are displayed."
msgstr ""
"<strong>Orriak azkeneko mezuak erakusten ditu beti</strong>; beraz, hilabete "
"honetan zerrenda geldirik egon bada, ikusiko diren mezuak mugimendua izan "
"duen azken hilabetekoa izango da."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:20
msgid ""
"When there are <strong>too many messages to be displayed on a single page, "
"only the latest messages display by default</strong>. <strong>To change "
"page, click on the arrow links around the current page's number</strong>:"
msgstr ""
"<strong>Orri bakar batean erakusteko mezu gehiegi badaude, azkenekoak "
"bakarrik ikusiko dira defektuz</strong>. <strong>Orria aldatzeko, orri "
"zenbakiaren ondoan dauden gezi estekak klikatu</strong>:"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:22
msgid "The '<strong>&lt;</strong>' arrow displays older messages."
msgstr "'<strong>&lt;</strong>' geziak mezu zaharragoak erakusten ditu."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:23
msgid "The '<strong>&gt;</strong>' arrow displays newer messages."
msgstr "'<strong>&gt;</strong>' geziak mezu berriagoak erakusten ditu."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:24
msgid "The '<strong>&lt;&lt;</strong>' link displays the oldest messages."
msgstr "'<strong>&lt;&lt;</strong>' estekak mezu zaharrenak erakusten ditu."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:25
msgid "The '<strong>&gt;&gt;</strong>' link displays the latest messages."
msgstr "'<strong>&gt;&gt;</strong>' estekak mezu berrienak erakusten ditu."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:28
msgid "Chronological and thread order"
msgstr "Kronologia eta hari ordena"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:29
msgid ""
"<strong>By default, messages are displayed as threads</strong>: they are "
"<strong>gathered according to their subject</strong>. This way, all answers "
"to a given message are displayed just below the thread's first message and "
"are indented for better readability."
msgstr ""
"<strong>Defektuz, mezuak harietan erakusten dira</strong>: <strong>bere "
"gaien arabera taldekatzen</strong> dira. Horrela, mezu jakin bateko "
"erantzunak bere azpian agertzen dira eta identatuta daude irakurterraztasun "
"handiagorako."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:30
msgid ""
"Be careful: it is possible for two messages to have the same subject without "
"being related; however, they will be displayed as if they belonged to the "
"same thread."
msgstr ""
"Kontuz: izan liteke bi mezuk gai berdina izatea baina erlazionaturik ez "
"egotea; hari berdinekoak izango balira bezala agertuko dira."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:32
msgid ""
"<strong>To display messages chronologically, click on the 'Chronological' "
"link</strong>."
msgstr ""
"<strong>Mezuak kronologikoki ordenatzeko, klikatu 'Kronologikoki' estekan</"
"strong>."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:33
msgid ""
"Be careful: this display setting applies as long as you read the messages of "
"a particular month, but if you change month, the default display setting "
"'Thread' will apply again."
msgstr ""
"Kontuz: aldaketa hau hilabete jakin bateko mezuak irakurtzen dituzunean "
"bakarrik mantenduko dira, hilabetea aldatzen baduzu ordena 'Haria' izango da "
"berriz."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:35
msgid "Browsing through the messages"
msgstr "Mezuak nabigatzen"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:36
msgid ""
"<strong>To read a message, click on its subject</strong>. Then you can "
"browse through the messages sent to the list by clicking on the arrows "
"surrounding the words 'Chronological' and 'Thread':"
msgstr ""
"<strong>Mezu bat irakurtzeko, bere gaian klikatu</strong>. Horren ondoren "
"zerrendara bidalitako mezuak 'Kronologikoki' eta 'Haria' hitzen inguruan "
"dauden geziekin nabigatu ahalko dituzu:"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:38
msgid ""
"By clicking on the arrows surrounding the word 'Chronological', you read "
"messages according to their chronological order."
msgstr ""
"'Kronologikoki' hitzaren inguruko geziekin mezuak orden kronologikoan "
"irakurriko dituzu"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:39
msgid ""
"By clicking on the arrows surrounding the word 'Thread', you read messages "
"as a thread (i.e. gathered according to their subject)."
msgstr ""
"'Haria' hitzaren inguruko geziekin mezuak hari bat bezala irakurriko dituzu "
"(hau da, beraien gaien arabera taldekatuta)."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:40
msgid "The left arrows let you browse through older messages."
msgstr "Ezkerreko geziak mezu zaharragoetara eramaten zaitu."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:41
msgid "The right arrows let you browse through newer messages."
msgstr "Eskuineko geziak mezu berriagoetara eramaten zaitu."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:44
msgid ""
"Other messages belonging to the same thread as the message displayed are "
"listed at its bottom</strong>. Click on their subject to read them."
msgstr ""
"Agertzen den mezuaren hari berdineko beste mezuak azpialdean zerrendatzen "
"dira</strong>. Klikatu beraien gaietan hauek irakurtzeko."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:46
msgid ""
"To come back to the messages index, click on 'Chronological' or 'Thread'</"
"strong> according to whether you want to display the index as a "
"chronological history or as a thread. When there are too many messages to be "
"displayed on a single page, <strong>you are brought to the index page "
"displaying the message you just read</strong>, and not to the page "
"displaying the latest messages."
msgstr ""
"Mezuen indizera itzultzeko, sakatu 'Kronologikoki' edo 'Haria' hitzetan</"
"strong> indizea dagokion ordenan agertuko da. Orri bakarrean ikusteko mezu "
"gehiegi badaude, <strong>irakurri berri duzun mezua duen indize orrira "
"joango zara</strong>, eta ez azken mezuen orrira. "

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:48
msgid ""
"<strong>To look at another month's archive, click on the number of the month "
"in the calendar</strong> at the top left of your screen. Every month during "
"which messages have been sent has a clickable number."
msgstr ""
"<strong>Beste hilabete bateko artxiboa ikusteko, klikatu egutegiko "
"hilabeteko zenbakian klikatu</strong>, pantailaren goi ezkerraldean. Epostak "
"dituen hilabete oro zenbaki klikagarria izango du."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:49
msgid "When you are on a message page, the calendar does not display."
msgstr "Mezu baten pantailan zaudenean, egutegia ez da ikusten."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:51
msgid "Content of the messages: links and attachments"
msgstr "Mezuen edukiak: estekak eta eranskinak"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:52
msgid ""
"Normally, <strong>every link contained in a message is clickable</strong>: "
"just click on it and it will bring you to the linked resource."
msgstr ""
"Orokorrean, <strong> mezuetako estekak klikagarriak dira</strong>: klikegin "
"eta estekatutako edukira eramango zaitu."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:53
msgid ""
"Be careful: when you click on a link contained in a message, you leave the "
"mailing list environment. If you do not want to do that, open the link in a "
"new window or tab. Leaving the mailing list environment does not mean that "
"you log out: your logout depends on the value you set for the 'Connection "
"expiration period' option on the 'Your preferences' page."
msgstr ""
"Kontuz ibili: mezuetan dauden estekaren batean klik eginez gero,posta-"
"zerrendatik kanpo eramango zaitu. Ez baduzu hori nahi, ireki esteka beste "
"leiho edo fitxa batean. Posta-zerrenda ingurunea uzteak ez du esan nahi "
"saioa itxi duzunik; hori 'Zure lehentasunak' orriko 'Konexio iraungitze "
"tartea'-ren balioaren araberakoa da."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:54
msgid ""
"<strong>When a file is attached to a message, it is displayed at the bottom "
"of the message</strong>. To download it, you only have to <strong>click on "
"its name</strong>."
msgstr ""
"<strong>Mezuek dituzten eranskinak mezuaren azpialdean erakusten dira</"
"strong>. Deskargatzeko, nahikoa duzu <strong>bere izenean klikatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:56
msgid "Replying to a message from the mailing list web interface"
msgstr "Mezuak eposta zerrendaren web interfazetik erantzuten"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:57
msgid ""
"You can reply to a message directly from the mailing list web interface. To "
"do this, <strong>click on the 'Reply' button on the top right of the "
"message</strong>."
msgstr ""
"Mezuak eposta zerrendaren web interfazetik erantzun ahal dituzu. "
"Horretarako, <strong>klikatu mezuaren goi eskuinaldean dagoen 'Erantzun' "
"botoia</strong>."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:58
msgid ""
"Be careful: after clicking on the 'Reply' button, you will not be able to "
"change the recipient anymore; thus be careful when choosing between the "
"message's sender and the list (i.e. all subscribers)!"
msgstr ""
"Kontuz: 'Erantzun' botoia sakatu eta gero ezingo duzu jasotzailea aldatu; "
"adi egon mezuaren bidaltzailea eta zerrenda (hau da, harpidedun guztiak) "
"aukeratzean!"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:60
msgid ""
"This method is <strong>not very flexible</strong>: from the mailing list web "
"interface, you can not add or change some recipients, add an attachment or "
"format the messages you send. <strong>Thus you might prefer to use an email "
"client or a webmail</strong>."
msgstr ""
"Metodo hau <strong>ez da oso malgua</strong>: eposta zerrendako web "
"interfazetik ezin duzu jasotzailerik gehitu edo aldatu, eranskinik gehitu "
"edo mezurik formateatu. <strong>Eposta bezero bat erabili nahiko duzu</"
"strong>."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:65
msgid "Searching in a list archive"
msgstr "Zerrendaren artxiboan bilatzen"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:66
msgid ""
"If you want to find a particular message or if you look for information on a "
"topic, <strong>you can perform a search in the list archive</strong>. To do "
"that, you have <strong>two options</strong>:"
msgstr ""
"Mezu jakin bat topatu nahi baduzu, edo mintzagai bati buruzko informazio "
"bila bazabiltza, <strong>zerrendaren artxiboan bilaketa bat egin dezakezu</"
"strong>. Horretarako <strong>bi aukera</strong> dituzu:"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:68
msgid "perform a <strong>simple search</strong>;"
msgstr "<strong>bilaketa sinplea</strong> egin;"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:69
msgid "perform a <strong>search with the advanced search mode</strong>."
msgstr "<strong>bilaketa aurreratua</strong> egin."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:73
msgid "Performing a simple search"
msgstr "Bilaketa sinplea egiten"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:74
msgid ""
"Before starting to use the simple search mode, you should know that <a href="
"\"#advancedsearch\">advanced search</a> is much more flexible than simple "
"search and will suit your needs better if you do not know precisely what you "
"are looking for."
msgstr ""
"Bilaketa sinplea erabili baino lehen, <a href=\"#advancedsearch\">bilaketa "
"aurreratua</a> sinplea baino askoz malguagoa dela jakin beharko zenuke, eta "
"erabilgarriagoa izango dela ez badakizu zehazki zeren bila zabilen."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:75
msgid "To perform a simple search, do as follows:"
msgstr "Bilaketa sinplea egiteko:"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:78 default/web_tt2/help_arc.tt2:94
msgid ""
"<strong>Go to the information page of the list</strong> of your interest."
msgstr "Interesa duzun <strong>zerrendaren informazio orrira joan</strong>."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:79 default/web_tt2/help_arc.tt2:95
msgid ""
"It is impossible to perform a search in the archive of several lists at "
"once. If you want to do it nevertheless, you will need to repeat the search "
"for each list."
msgstr ""
"Ezin da zerrenda multzo bateko artxiboetan batera bilatu. Hori egin nahi "
"baduzu bilaketa zerrenda bakoitzerako errepikatu beharko duzu."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:80 default/web_tt2/help_arc.tt2:96
msgid ""
"In the left menu, <strong>click on the 'Archive' link</strong>. A message "
"index page displays."
msgstr ""
"Ezkerreko menuan, <strong>klikatu 'Artxiboa' estekan</strong>. Mezuen indize "
"bat agertuko da"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:81 default/web_tt2/help_arc.tt2:97
msgid "You can perform searches from index pages and from message pages."
msgstr "Bilaketak indize orrietatik edo mezuen orrietatik egin ahal dira."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:82
msgid ""
"Go to the message index of the month</strong> in which you want to search. "
"To do that, use the calendar displayed at the top left of your screen."
msgstr ""
"Bilatu nahi duzun hilabetearen indize orrira joan</strong>. Horretarako, "
"erabili pantailaren goi ezkerraldean agertzen den egutegian."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:83
msgid ""
"The search will process the messages of the month you chose and of the "
"previous month during which messages have been sent. If you do not know when "
"the message was sent, use the advanced search mode."
msgstr ""
"Bilaketa honek hautatu duzun hilabeteko eta mezuak izan dituen aurreko "
"hilabeteko mezuak prozesatuko ditu. Ez badakizu mezua noiz bidali zen, "
"erabili bilaketa aurreratua."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:84
msgid ""
"Enter your keywords</strong> in the search box in the upper right corner of "
"your screen."
msgstr ""
"Sartu zure gako hitzak</strong> pantailaren goi eskuinaldean dagoen bilaketa "
"kutxan."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:85
msgid ""
"Be careful: the search engine will process your input as a sentence. If you "
"want to search with several non contiguous words, use the advanced search "
"mode."
msgstr ""
"Kontuz: bilaketa motoreak sartu duzuna esaldi bat bezala prozesatuko du. "
"Jarraian ez dauden hitz multzoa bilatzeko erabili bilaketa aurreratua."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:102 default/web_tt2/help_arc.tt2:86
msgid "<strong>Click on the 'Search' button</strong>."
msgstr "<strong>Klikatu 'Bilatu' botoian</strong>."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:104 default/web_tt2/help_arc.tt2:88
msgid ""
"The messages matching your search display. To know more, please refer to the "
"<a href=\"#resultsearch\">'Search results'</a> section."
msgstr ""
"Bilaketak topatu dituen mezuak agertuko dira. Gehiago jakiteko, joan <a href="
"\"#resultsearch\">'Bilaketa emaitzak'</a> atalera."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:90
msgid "Performing a search with the advanced search mode"
msgstr "Bilaketa aurreratua egiten"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:91
msgid ""
"As the advanced search mode is much more powerful and flexible than the "
"simple search mode, it is much easier to use. To perform an advanced search, "
"do as follows:"
msgstr ""
"Bilaketa aurreratua sinplea baino askoz boteretsuago eta malguagoa izanda "
"ere, erabiltzeko askoz errazagoa da. Bilaketa aurreratua egiteko:"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:98
msgid ""
"<strong>Click on the 'Advanced search' button</strong> below the search box."
msgstr ""
"Bilaketa kutxaren azpiko <strong>'Bilaketa aurreratua' botoian klikatu</"
"strong>"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:99
msgid "<strong>Enter your keywords</strong> in the search box."
msgstr "<strong>Sartu gako hitzak</strong> bilaketa kutxan."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:100
msgid "Choose your <strong>search options</strong>."
msgstr "Aukeratu <strong>bilaketa aukerak</strong>."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:101
msgid ""
"Tip: in the 'Extend search field' list, to select all months for which an "
"archive is available, click on the first month, hold down the SHIFT key and "
"click on the last month of the list. Although it is not indicated in the "
"list, the current month will of course be processed as well."
msgstr ""
"Iradokizuna: 'Bilaketa eremua zabaldu' zerrendan, mezuak izan dituzten "
"hilabete guztiak hautatzeko, klikatu lehen hilabeteak, SHIFT tekla sakatuta "
"mantendu eta klikatu zerrendako azken hilabetean. Zerrendan agertzen ez den "
"arren, uneko hilabete ere prozesatuko da, noski."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:106
msgid "Search results"
msgstr "Bilaketaren emaitzak"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:107
msgid ""
"<strong>By default, the messages displayed on the results page are sorted "
"from the latest to the oldest and each page displays up to ten results</"
"strong>. With the advanced search mode, you can change these settings to "
"match your preferences."
msgstr ""
"<strong>Defektuz, emaitzen orrian agertzen diren mezuak zaharrenetik "
"berrienera ordenatuta daude eta orri bakoitzak 10 emaitza erakusten ditu.</"
"strong>. Bilaketa aurreratuan ezarpen hauek zure gustura aldatu ahal dituzu."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:108
msgid ""
"<strong>When there are many results, they are sometimes displayed on several "
"pages</strong>. Do not get caught by this: if you can not find the message "
"you are looking for, make sure that there are no other results page before "
"giving up..."
msgstr ""
"<strong>Emaitza asko dagoenean, batzutan orri ezberdinetan erakusten dira</"
"strong>. Ez zaitez nahastu: ez baduzu topatu nahi duzun mezua ikusten, "
"ziurtatu orri gehiago ez dagoela amore eman baino lehen..."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:109
msgid ""
"When you specify a large search range, <strong>sometimes only a part of the "
"messages is processed in a first step of search. In this case, a button "
"labeled 'Continue search' displays below results</strong>. Click on it to "
"search in the rest of messages. If messages are very numerous, sometimes you "
"will need to perform this action several times."
msgstr ""
"Bilaketa tarte handia zehazten duzunean, <strong>batzutan mezuen zati bat "
"baino ez da prozesatzen lehenbiziko bilaketa batean. Kasu honetan, 'Bilatzen "
"jarraitu' botoia agertuko da emaitzen azpian</strong>. Bertan klikatu "
"mezuetan bilatzen jarraitzeko. Mezu asko badira, batzutan behin baino "
"gehiagotan egin beharko duzu."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:110
msgid ""
"For each message, the <strong>information displayed on the results page</"
"strong> is the following:"
msgstr ""
"Mezu bakoitzeko, <strong>emaitza orrian agertzen den informazioa</strong> "
"ondokoa da:"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:112
msgid "message subject;"
msgstr "mezuaren gaia;"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:113
msgid "sending date;"
msgstr "bidalketa data;"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:114
msgid "sender;"
msgstr "bidaltzailea;"

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:115
msgid "a few lines of context containing the searched keywords."
msgstr "bilaketa gako hitzak dituzten lerro gutxi batzuk."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:117
msgid ""
"To read one of the messages matching your search, you only need to click on "
"its subject</strong>."
msgstr ""
"Emaitzetako mezu bat irakurtzeko nahikoa da bere gaian klikatzea</strong>."

#: default/web_tt2/help_arc.tt2:118
msgid ""
"Be careful: with Internet Explorer, if you go and read a message from the "
"results page, you will not be able to use the 'Back' button of your browser "
"to come back to that page. We advise you to use a modern browser such as "
"Firefox. If you can not use a browser other than Internet Explorer, we "
"advise you to open messages in a new window (right click on links and choose "
"'Open in New Window') in order to preserve your search results."
msgstr ""
"Kontuz: Internet Explorer erabiltzen baduzu, mezu bat irakurtzera joan "
"ondoren ezingo ara aurreko orrira itzuli nabigatzaileko 'Atzera' "
"botoiarekin. Firefox bezalako nabigatzaile moderno bat erabiltzea "
"gomendatzen dizugu. Ezin baduzu Internet Explorer ez den nabigatzailerik "
"erabili, bilaketa emaitzak mantentzeko, mezuak leiho berrian irekitzea "
"gomendatzen dizugu (eskuin klikatu esteketan eta 'Ireki leiho berrian' "
"aukeratu) "

#: default/web_tt2/help_editfile.tt2:3
msgid "Service messages description :"
msgstr "Zerbitzu mezuen deskribapena:"

#: default/web_tt2/help_editfile.tt2:6
msgid ""
"Welcome message: This message is sent to new subscribers. It can be\n"
"a full MIME structured message (only for MIME gurus)."
msgstr ""
"Ongietorri mezua: Mezu hau harpidedun berriei bidaltzen zaie, MIME formatuko "
"mezua izan daiteke (MIME adituentzat bakarrik)."

#: default/web_tt2/help_editfile.tt2:9
msgid ""
"Unsubscribe message: This message is sent when users leave the list\n"
"using the UNSUBSCRIBE command."
msgstr ""
"Ez-harpidetze mezua: Mezu hau erabiltzaileek UNSUBSCRIBE komandoaren bidez "
"zerrenda uzten dutenean bidaltzen da."

#: default/web_tt2/help_editfile.tt2:13
msgid ""
"Deletion message: This message is sent to users when you\n"
"remove them from the list using the DEL command (unless you hit the\n"
"Quiet button."
msgstr ""
"Ezabatze mezua: Mezu hau erabiltzaileak DEL komandoa erabiliz ezabatzen "
"dituzunean bidaltzen da ('Isila' botoia erabiltzen ez duzunean)."

#: default/web_tt2/help_editfile.tt2:18
msgid ""
"Remind message: This message is sent to each subscriber\n"
"when using the command REMIND. It's very useful to help people who are\n"
"confused about their own subscription emails or people who are not able to\n"
"unsubscribe themselves."
msgstr ""
"Mezu oroigarria: REMIND komandoa erabiltzen denean mezu hau harpidedun "
"guztiei bidaltzen zaie. Harpidetzeko erabili duten epostarekin nahastuta edo "
"ez-harpidetzeko gai ez diren erabiltzaileentzako oso lagungarria."

#: default/web_tt2/help_editfile.tt2:21
msgid ""
"Subscribing invitation message: sent to a person if someone \n"
"uses the INVITE command to invite someone to subscribe."
msgstr ""
"Harpidetzeko gonbite mezua: pertsona bati bidaltzen zaio baten batek \n"
"INVITE komandoa erabiltzen badu pertsona hori harpidetzeko gonbidatuz."

#: default/web_tt2/help_editfile.tt2:24
msgid "Other files/pages description:"
msgstr "Bestelako fitxategi/orri deskribapenak:"

#: default/web_tt2/help_editfile.tt2:28
msgid ""
"List homepage: HTML text to describe the list. It is printed on the\n"
"right-hand side of the main list page. (default for this is the list "
"description)"
msgstr ""
"Zerrendaren hasiera orria: Zerrenda deskribatzeko HTML textua. Zerrendaren "
"orri nagusiko eskuinaldean agertzen da. (defektuz zerrendaren deskribapena)"

#: default/web_tt2/help_editfile.tt2:31
msgid ""
"List description: This text is sent as an answer to the mail command\n"
"INFO. It can also be included in the <em>Welcome message</em>."
msgstr ""
"Zerrendaren deskribapena: Testu hau INFO eposta komandoaren erantzun bezala "
"bidaltzen da. <em>Ongietorri mezuan</em> ere agertu daiteke."

#: default/web_tt2/help_editfile.tt2:34
msgid ""
"Message header: If this file is not empty, it is added as a MIME\n"
"attachment at the beginning of each message distributed to the list."
msgstr ""
"Mezuaren goiburua: Fitxategi hau hutsik ez badago MIME eranskin moduan "
"txertatuko da zerrendara bidalitako mezu guztien hasieran."

#: default/web_tt2/help_editfile.tt2:37
msgid ""
"Message footer: same as <em>Message header,</em> but attached at the\n"
"end of the message."
msgstr ""
"Mezuaren oina: Fitxategi hau hutsik ez badago MIME eranskin moduan "
"txertatuko da zerrendara bidalitako mezu guztien bukaeran."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:6
msgid ":"
msgstr ":"

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:9
msgid "Privilege for adding (ADD command) a subscriber to the list"
msgstr "Harpidedun bat zerrendara gehitzeko (ADD komandoa) baimena"

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:11
msgid ""
"To hide the sender's email address before distributing the message. It is "
"replaced by the provided email address."
msgstr ""
"Mezua bidali baino lehen bidaltzailearen eposta helbidea ezkutatzeko. "
"Emandako eposta helbidearengatik ordezten da."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:13
msgid "Privilege for reading mail archives and frequency of archiving"
msgstr "Eposta artxiboak irakurtzeko baimena eta artxibatzeko maiztasuna"

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:15
msgid ""
"The available_user_options parameter starts a paragraph to define available "
"options for the subscribers of the list."
msgstr ""
"available_user_options parametroak zerrendako harpidedunentzako eskuragarri "
"dauden aukerak definitzeko balio du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:17
msgid "Default value: reception mail,notice,digest,digestplain,summary,nomail"
msgstr ""
"Defektuzko balioa: reception mail,notice,digest,digestplain,summary,nomail"

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:18
msgid ""
"<em>modelist</em> is a list of modes (mail, notice, digest, digestplain, "
"summary, nomail), separated by commas. Only these modes will be allowed for "
"the subscribers of this list. If a subscriber has a reception mode not in "
"the list, sympa uses the mode specified in the default_user_options "
"paragraph."
msgstr ""
"<em>modelist</em> komaz bereiztutako modu lista bat da (mail, notice, "
"digest, digestplain, summary, nomail). Zerrenda honetako harpidedunek modu "
"hauek bakarrik erabili ahalko dituzte. Harpidedun batek zerrendan ez dagoen "
"jasoera mota bat badu sympak default_user_options-en zehaztutakoa erabiliko "
"du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:22
msgid "This paragraph defines bounce management parameters:"
msgstr "Hemen errebote kudeaketa parametroak definitzen da:"

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:24
msgid "Default value: bounce_warn_rate robot parameter"
msgstr "Defektuzko balioa: roboten bounce_warn_rate parametroa"

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:25
msgid ""
"The list owner receives a warning whenever a message is distributed and the "
"number (percentage) of bounces exceeds this value."
msgstr ""
"Zerrendako jabeak ohar bat jasotzen du mezu bat zerrendara bidali eta "
"erreboteen kopurua (portzentaia) maila hau gainditzen duenean."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:27
msgid "Default value: bounce_halt_rate robot parameter"
msgstr "Defektuzko balioa: roboten bounce_halt_rate parametroa"

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:28
msgid ""
"NOT USED YET. If bounce rate reaches the halt_rate, messages for the list "
"will be halted, i.e. they are retained for subsequent moderation."
msgstr ""
"ORAINDIK EZ DABIL. Errebote tasa halt_rate gainditzen duenean ez da "
"zerrendara mezu gehiago bidaliko, moderatzeko zain geldituko dira."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:130 default/web_tt2/help_editlist.tt2:137
#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:30 default/web_tt2/help_editlist.tt2:40
#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:43 default/web_tt2/help_editlist.tt2:46
#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:56 default/web_tt2/help_editlist.tt2:59
#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:62
msgid "Default value:"
msgstr "Defektuzko balioa:"

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:31
msgid ""
"Name of the task template used to remove old bounces. Useful for removing "
"bounced subscriber email. If some messages are distributed without receiving "
"new bounce messages, the subscriber's email seems to be OK again. Active if "
"task_manager.pl is running."
msgstr ""
"Errebote zaharrak kentzeko erabiltzen den ataza txantiloiaren izena. "
"Errebotatzen duten harpidedunak kentzeko erabilgarria. Mezuren bat "
"bidaltzean ez bada errebote mezurik jasotzen, harpidedunaren eposta ongi "
"dagoela ematen du. Gaituta task_manager.pl martxan badago."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:37
msgid ""
"The Bouncers_level1 paragraphs defines the automatic behavior of bounce "
"management.<br />\n"
"\tLevel 1 is the lower level of bouncing users"
msgstr ""
"Bouncers_level1 parrafoa erreboteen kudeaketa automatikoaren portaera "
"definitzen du.<br />\n"
"\t1 Maila errebotatzen duten erabiltzaileen azpiko maila da"

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:41 default/web_tt2/help_editlist.tt2:57
msgid "Each bouncing user have a score (from 0 to 100)."
msgstr "Errebotatzen duen erabiltzaile orok puntuazio bat du (0tik 100era)."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:41
msgid ""
"This parameter defines a lower limit for each category of bouncing users.For "
"example, level 1 begins from 45 to level_2_treshold."
msgstr ""
"Parametro honek errebotatzen duten erabiltzaileen azpiko muga definitzen du. "
"Adibidez, 1 maila 45etik level_2_treshold-era doa."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:44
msgid ""
"This parameter defines which task is automaticaly applied on level 1 "
"bouncers."
msgstr ""
"Parametro honek 1 mailako erreboteei automatikoki zein ataza aplikatuko "
"zaien zehazten du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:47
msgid ""
"When automatic task is executed on level 1 bouncers, a notification email "
"can be send to listowner or listmaster."
msgstr ""
"1 mailako erreboteengan ataza automatiko bat exekutatzen denean ohartarazpen "
"mezua bidali ahal zaie zerrenda jabe edo zerrenden kudeatzaileei."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:53
msgid ""
"The Bouncers_levelX paragraphs defines the automatic behavior of bounce "
"management.<br />\n"
"\tLevel 2 is the highest level of bouncing users"
msgstr ""
"Bouncers_levelX parrafoak erreboteen kudeaketa automatikoaren portaera "
"definitzen dute.<br />\n"
"\t2 Maila errebotatzen duten erabiltzaileen goiko maila da"

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:57
msgid ""
"This parameter defines the score range defining each category of bouncing "
"users.For example, level 2 is for users with a score between 80 and 100."
msgstr ""
"Parametro honek errebotatzen duten erabiltzaileak taldekatzeko puntuazio "
"tarteak definitzen ditu. Adibidez, 2 maila 80tik 100era doa."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:60
msgid ""
"This parameter defines which task is automaticaly applied on level 2 "
"bouncers."
msgstr ""
"Parametro honek 2 mailako erreboteei automatikoki zein ataza aplikatuko "
"zaien zehazten du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:63
msgid ""
"When automatic task is executed on level 2 bouncers, a notification email "
"can be send to listowner or listmaster."
msgstr ""
"2 mailako erreboteengan ataza automatiko bat exekutatzen denean ohartarazpen "
"mezua bidali ahal zaie zerrenda jabe edo zerrenden kudeatzaileei."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:67
msgid ""
"This parameter is a confidential item for generating authentication keys for "
"administrative commands (ADD, DELETE, etc.). This parameter should remain "
"concealed, even for owners. The cookie is applied to all list owners, and is "
"only taken into account when the owner has the auth parameter."
msgstr ""
"Parametro hau kudeaketa komandoetarako (ADD, DELETE, etab.) autentifikazio "
"giltzak sortzeko elementu pribatua da. Parametro hau ezkutatuta egon beharko "
"luke, baita jabeengandik ere. Cookie-a jabe guztiei aplikatzen zaie, eta "
"jabeak auth parametroa duenean bakarrik hartzen da kontutan."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:69
msgid ""
"This parameter is optional. The headers specified will be added to the "
"headers of messages distributed via the list. As of release 1.2.2 of Sympa, "
"it is possible to put several custom header lines in the configuration file "
"at the same time."
msgstr ""
"Parametro hau aukerakoa da. Adierazitako goiburuak zerrendara bidaltzen "
"diren mezuei gehituko zaizkie. Symparen 1.2.2 bertsiotik aurrera goiburu "
"lerro bat baino gehiago jarri daitezke aldi berean. "

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:71
msgid ""
"This parameter is optional. It specifies a string which is added to the "
"subject of distributed messages (intended to help users who do not use "
"automatic tools to sort incoming messages). This string will be surrounded "
"by [] characters."
msgstr ""
"Parametro hau aukerakoa da. Bidaltzen diren eposten gaia txertatzen den "
"karaktere katea da (mezuak automatikoki ordenatzeko tresnarik ez duen "
"erabiltzaileentzat laguntzeko). Karaktere katea [] karaktereen artean joango "
"da."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:73
msgid ""
"The default_user_options parameter starts a paragraph to define a default "
"profile for the subscribers of the list."
msgstr ""
"default_user_options parametroak zerrendako harpidedunen defektuzko profila "
"definitzeko balio du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:75
msgid "Mail reception mode."
msgstr "Eposta jasotzeko modua."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:76
msgid "Visibility of the subscriber with the REVIEW command."
msgstr "Harpideduna REVIEW komandoarekin ikusiko den edo ez."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:79
msgid "This parameter specifies who is authorized to use the DEL command."
msgstr "Parametro honek DEL komandoa zeinek erabili dezakeen adierazten du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:81
msgid ""
"Definition of digest mode. If this parameter is present, subscribers can "
"select the option of receiving messages in multipart/digest MIME format, or "
"as a plain text digest. Messages are then grouped together, and compiled "
"messages are sent to subscribers according to the frequency selected with "
"this parameter."
msgstr ""
"Bilduma moduaren definizioa. Parametro hau badago, harpidedunei mezuak "
"multipart/digest MIME formatuan edo testu hutseko bilduma jasotzea "
"ahalbidetzen die. Parametro honek zehazten duen maiztasunarekin mezuak "
"taldekatzen dira eta harpidedunei bidaltzen zaizkie."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:83
msgid ""
"Editors are responsible for moderating messages. If the mailing list is "
"moderated, messages posted to the list will first be passed to the editors, "
"who will decide whether to distribute or reject it."
msgstr ""
"Editoreak mezuak moderatzeko arduradunak dira. Eposta zerrenda moderatua "
"bada, zerrendara bidalitako epostak editoreei bidaliko zaie lehenbizi. "
"Beraiek erabakiko dute mezua bidali edo gaitzetsiko den."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:84
msgid ""
"FYI: Defining editors will not make the list moderated; you will have to set "
"the \"send\" parameter."
msgstr ""
"Zure informaziorako: editoreak definitzea ez du zerrenda moderatua "
"bihurtuko; \"send\" parametroa ezarri beharko duzu."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:85
msgid ""
"FYI: If the list is moderated, any editor can distribute or reject a message "
"without the knowledge or consent of the other editors. Messages that have "
"not been distributed or rejected will remain in the moderation spool until "
"they are acted on."
msgstr ""
"Zure informaziorako: zerrenda moderatua bada, mezu bat edozein editorek "
"bidali edo gaitzetsi dezakete, beste editoreen onarpenik gabe. Bidali edo "
"gaitzetsi ez diren mezuak moderazio ilaran zain mantenduko dira."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:87
msgid ""
"This parameter states which model is used to create an expire task. An "
"expire task regularly checks the subscription or resubscription date of "
"subscribers and asks them to renew their subscription. If they don't they "
"are deleted."
msgstr ""
"Iraungitze ataza sortzeko zein modelo erabiliko den zehazten du parametro "
"honek. Iraungitze ataza batek harpidedunen harpidetza data eta ber-"
"harpidetza datak egiaztatzen ditu eta beraien harpidetzak berritzeko "
"eskatzen die. Berritzen ez dutenak ezabatzen dira."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:89
msgid ""
"List owners may decide to add message headers or footers to messages sent "
"via the list. This parameter defines the way a footer/header is added to a "
"message."
msgstr ""
"Zerrenden jabeek zerrendara bidaltzen diren mezuei goiburu eta oina "
"gehitzeko aukera dute. Parametro honek goiburua/oina mezura nola gehitzen "
"den zehazten du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:92
msgid "The default value. Sympa will add the footer/header as a new MIME part."
msgstr ""
"Defektuzko balioa. Sympak goiburua/oina MIME zati berriak bezala gehituko "
"ditu."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:95
msgid ""
"Sympa will not create new MIME parts, but will try to append the header/"
"footer to the body of the message. Predefined message-footers will be "
"ignored. Headers/footers may be appended to text/plain messages only."
msgstr ""
"Synpak ez ditu MIME zati berriak sortuko; mezuaren edukira txertatzen "
"saiatuko da. Aurredefinitutako mezu oinak ezikusiko dira. Goiburuak/oinak "
"testu hutseko mezuetara bakarrik gehitzea gerta liteke."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:99
msgid ""
"Domain name of the list, default is the robot domain name set in the related "
"robot.conf file or in file /etc/sympa.conf."
msgstr ""
"Zerrendaren domeinu izena. Defektuz robot.conf edo /etc/sympa.conf "
"fitxategian adierazten den robotaren domeinu izena da."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:101
msgid ""
"Include subscribers from this file. The file should contain one e-mail "
"address per line (lines beginning with a \"#\" are ignored)."
msgstr ""
"Harpidedunak fitxategi honetatik txertatu. Fitxategiak eposta helbide bat "
"eduki beharko luke lerro bakoitzean (\"#\" batekin hasten diren lerroak "
"ezikusten dira)."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:103
msgid ""
"This paragraph defines parameters for a two-level query returning a list of "
"subscribers. Usually the first-level query returns a list of DNs and the "
"second-level queries convert the DNs into e-mail addresses. This feature "
"requires the Net::LDAP (perlldap) PERL module."
msgstr ""
"Hemen harpidedunen zerrenda ematen duten bi mailetako galderarentzako "
"parametroak definitzen dira. Normalean lehen mailako galderak DN-en zerrenda "
"bat ematen du eta bigarren mailako galderak DNak eposta bihurtzen ditu. "
"Honek Net::LDAP (perlldap) PERL modulua behar du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:105
msgid ""
"This paragraph defines parameters for a query returning a list of "
"subscribers. This feature requires the Net::LDAP (perlldap) PERL module."
msgstr ""
"Hemen harpidedunen zerrenda bat jasotzeko galderaren parametroak zehazten "
"dira. Net::LDAP (perlldap) PERL modulua behar du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt3:107
msgid ""
"Include subscribers from other list. All subscribers of list listname become "
"subscribers of the current list. You may include as many lists as required, "
"using one include_list listname line for each included list. Any list at all "
"may be included; you may therefore include lists which are also defined by "
"the inclusion of other lists. Be careful, however, not to include list A in "
"list B and then list B in list A, since this will give rise to an infinite "
"loop."
msgstr ""
"Beste zerrendako harpidedunak txertatu. Zerrendaizena zerrendako harpidedun "
"guztiak uneko zerrendaren harpidedun bihurtzen dira. Nahi beste zerrenda "
"txertatu ahal dituzu, bakoitzerako include_list zerrendaizena bat erabiliz. "
"Edozein zerrenda txertatu daiteke; beste zerrendak txertatuz sortutako "
"zerrendak ere txertatu ahal dira. Kontuz, hala ere, A zerrenda B zerrendan "
"txertatu eta B zerrenda A zerrendan txertatzearekin, etengabeko begizta bat "
"sortuko delako."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:109
msgid ""
"Sympa can contact another Sympa service using HTTPS to fetch a remote list "
"in order to include each member of a remote list as subscriber. You may "
"include as many lists as required, using one include_remote_sympa_list "
"paragraph for each included list. Be careful, however, not to give rise to "
"an infinite loop resulting from cross includes."
msgstr ""
"Sympak HTTPS erabiltzen duen beste Sympa zerbitzari batera konektatu daiteke "
"urruneko zerrendak atzitu eta bertako erabiltzaileak zerrendara harpidedun "
"bezala txertatzeko. Nahi beste zerrenda adieraz dezakezu "
"include_remote_sympa_list bat erabiliz zerrenda bakoitzeko. Kontuz "
"gurutzatutako txertaketak direla eta ager daitezkeen etengabeko begiztekin."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:110
msgid ""
"For this operation, one Sympa site acts as a server while the other one acs "
"as client. On the server side, the only setting needed is to give permission "
"to the remote Sympa to review the list. This is controlled by the review "
"scenario."
msgstr ""
"Honetarako Sympa gune batek zerbitzari lanak egiten ditu eta bestea "
"bezeroarenak. Zerbitzarian behar den ezarpen bakarra urruneko Sympari "
"zerrenda ikusteko baimena emateko da. Hau berrikuspen eszenatokian kontrola "
"daiteke."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:112
msgid ""
"This parameter is used to begin a paragraph defining the SQL query "
"parameters. "
msgstr "Parametro hau SQL galderen parametroak zehazteko erabiltzen da."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:114
msgid ""
"This parameter defines the language used for the list. It is used to "
"initialize a user's language preference; Sympa command reports are extracted "
"from the associated message catalog."
msgstr ""
"Parametro honek zerrendan erabiltzen den hizkuntza adierazten du. "
"Erabiltzaileen hizkuntza hasieratzeko erabiltzen da; Sumpa komandoaren "
"txostenak dagokion mezu katalogotik hartzen dira."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:116
msgid "Maximum size of a message in 8-bit bytes."
msgstr "Mezu baten tamaina maximoa 8 bitetako bytetan."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:118
msgid ""
"Owners are managing subscribers of the list. They may review subscribers and "
"add or delete email addresses from the mailing list. If you are a privileged "
"owner of the list, you can choose other owners for the mailing list. "
"Privileged owners may edit a few more options than other owners. "
msgstr ""
"Jabeek zerrendakoharpidedunak kudeatzen dituzte. Harpidedunak berrikusi "
"ditzakete eta eposta zerrendatik eposta helbideak gehitu edo kendu. "
"Zerrendako jabe berezia baldin bazara eposta zerrendarako beste jabeak "
"hautatu ditzakezu. Jabe bereziak beste jabeak baino aukera gutxi batzuk "
"gehiago editatu ditzakete."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:120
msgid ""
"The priority with which Sympa will process messages for this list. This "
"level of priority is applied while the message is going through the spool. "
"The z priority will freeze the message in the spool."
msgstr ""
"Zerrenda honetako mezuak prozesatzek Symparen lehentasuna. Lehentasun maila "
"hau mezuak ilaran zehar doazenean aplikatzen da. z lehentasunak mezua ilaraz "
"izoztuko du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:122
msgid "This parameter specifies who is authorized to use the remind command."
msgstr ""
"Parametro honek oroitzapen komandoa zeinek erabili ahal duen zehazten du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:124
msgid "Same as welcome_return_path, but applied to remind messages."
msgstr "welcome_return_path-en berdina, baina oroitzapen mezuetara aplikatuta."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:126
msgid ""
"This parameter states which model is used to create a remind task. A remind "
"task regularly sends subscribers a message which reminds them of their list "
"subscriptions."
msgstr ""
"Parametro honek oroitzapen ataza bat sortzeko erabiliko den modeloa zehazten "
"du. Oroitzapen ataza batek periodikoki mezuak bidaltzen dizkie harpidedunei "
"zein zerrendatan harpidetuta dauden adierazteko."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:128
msgid ""
"The reply_to_header parameter starts a paragraph defining what Sympa will "
"place in the Reply-To: SMTP header field of the messages it distributes."
msgstr ""
"reply_to_header parametroak Sympa-k bidaltzen dituen mezuen Reply-To: "
"goiburuan zer jarriko den zehazten du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:131
msgid ""
"This parameter indicates whether the Reply-To: field should indicate the "
"sender of the message (sender), the list itself (list), both list and sender "
"(all) or an arbitrary e-mail address (defined by the other_email parameter)."
msgstr ""
"Parametro honek Reply-To: goiburuak adieraziko duena zehazten du: mezuaren "
"bidaltzailea (bidaltzailea), zerrenda bera(zerrenda), zerrenda eta "
"bidaltzailea (dena), edo beste edozein eposta helbide (other_email "
"parametroan zehaztuta)."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:132
msgid ""
"Note: it is inadvisable to change this parameter, and particularly "
"inadvisable to set it to list. Experience has shown it to be almost "
"inevitable that users, mistakenly believing that they are replying only to "
"the sender, will send private messages to a list. This can lead, at the very "
"least, to embarrassment, and sometimes to more serious consequences."
msgstr ""
"Oharra: parametro hau aldatzea gomendatzen da, eta bereziki zerrendara ez "
"ezartzea. Esperientziak esaten digu ia saihestezina dela erabiltzaileek "
"bidaltzaileari bakarrik erantzuten daudela pentsatuz, mezua zerrendara "
"bidaliko dutela. Hau gutxienez lotsagarria izan daiteke, eta batzutan "
"ondorio larriak izan ditzake."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:134
msgid "an_email_address"
msgstr "eposta helbide bat"

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:135
msgid ""
"If value was set to other_email, this parameter defines the e-mail address "
"used."
msgstr ""
"Balioa other_email-era ezarri bazen, parametro honek erabiliko den eposta "
"helbidea zehazten du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:138
msgid ""
"The default is to respect (preserve) the existing Reply-To: SMTP header "
"field in incoming messages. If set to forced, Reply-To: SMTP header field "
"will be overwritten."
msgstr ""
"Defektuz sartzen diren mezuetan datorren Reply-to: SMTP goiburua mantentzen "
"da. Derrigortutakoa jartzen bada Reply-To: SMTP goiburua gainidatziko da."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:142
msgid ""
"This parameter specifies who can access the list of members. Since "
"subscriber addresses can be abused by spammers, it is strongly recommended "
"that you only authorize owners or subscribers to access the subscriber list. "
msgstr ""
"Parametro honek zerrendako kideak zeinek ikus dezaken zehazten du. Spammer-"
"ek harpidedunen helbideak ez atzitzeko, oso gomendagarria da baimena jabe "
"edo harpidedunei bakarrik ematea."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:144
msgid "This parameter specifies who can send messages to the list."
msgstr "Parametro honek zerrendara zeinek idatzi ahal duen zehazten du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:146
msgid ""
"This paragraph defines read and edit access to the shared document "
"repository."
msgstr ""
"Hemen partekatutako dokumentuen biltegia irakurri eta editatzeko baimenak "
"zehazten ditu."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:148
msgid ""
"There is a need to protect Sympa web sites against spambots which collect "
"email addresses from public web sites. Various methods are available in "
"Sympa and you can choose to use them with the spam_protection and "
"web_archive_spam_protection parameters. Possible value are:"
msgstr ""
"Sympak webgune publikoetatik eposta helbideak biltzen dituzten spambotetatik "
"babestu behar da. Sympan modu ezberdinak daude, spam_protection eta "
"web_archive_spam_protection parametroekin erabili ahal dira. Aukerazko "
"balioak:"

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:150
msgid ""
"the address is hidden using a javascript. A user who enables javascript can "
"see a nice mailto address where others have nothing."
msgstr ""
"helbidea javascriptekin ezkutatzen da. Javascript gaituta dutenek mailto "
"helbideak ikusiko dituzte, besteek ez dute ezer ikusiko."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:151
msgid "the @ char is replaced by the string \" AT \"."
msgstr "@ karakterea \" AT \" katearekin ordezten da."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:152
msgid "no protection against spammer."
msgstr "spammerren kontrako babesik ez."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:155
msgid ""
"This parameter indicates the subject of the list, which is sent in response "
"to the LISTS mail command. The subject is a free form text limited to one "
"line."
msgstr ""
"Parametro honek zerrendaren gaia zehazten du, LIST komandoaren erantzunean "
"bidaltzen dena. Gaia testu librea da, lerro batera mugatuta."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:157
msgid "The subscribe parameter defines the rules for subscribing to the list."
msgstr "Parametro honek zerrendara harpidetzeko erregelak zehazten ditu."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:159
msgid ""
"This parameter allows the classification of lists. You may define multiple "
"topics as well as hierarchical ones. WWSympa's list of public lists uses "
"this parameter."
msgstr ""
"Parametro honek zerrenden antolaketa ahalbidetzen du. Hainbat mintzagai "
"aukeratu ditzakezu, baina hierarkikoak ere. WWSymparen zerrenda publikoen "
"zerrendak parametro hau erabiltzen du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:161
msgid ""
"Sympa caches user data extracted using the include parameter. Their TTL "
"(time-to-live) within Sympa can be controlled using this parameter. The "
"default value is 3600"
msgstr ""
"Sympak include parametroarekin jasotako data katxeatzen du. Parametro "
"honekin beraien TTLa (bizi iraupena) kontrolatu daiteke. Defektuzko balioa "
"3600 da."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:163
msgid ""
"This parameter specifies the unsubscription method for the list. Use "
"open_notify or auth_notify to allow owner notification of each unsubscribe "
"command."
msgstr ""
"Parametro honek ez-harpedetzeko modua zehazten du. Erabili open_notify edo "
"auth_notify jabeari ez-harpidetze komando bakoitzaz ohartarazteko."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:165
msgid ""
"This parameter indicates whether the list should feature in the output "
"generated in response to a LISTS command or should be shown in the list "
"overview of the web-interface."
msgstr ""
"Parametro honek zerrenda LISTS komandoen erantzunetan agertu behar den edo "
"web interfazeko zerrenden gainbegiradan agertu beharko litzatekeen "
"adierazten du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:167
msgid "Defines who can access the web archive for the list."
msgstr "Zerrendako web artxiboa zeinez atzitu dezakeen zehazten du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:169
msgid ""
"Idem spam_protection is provided but it can be used only for web archives. "
"Access requires a cookie, and users must submit a small form in order to "
"receive a cookie before browsing the archives. This blocks all robot, even "
"google and co."
msgstr ""
"spam_protection-en berdina, baina web artxiboetarako bakarrik. Atzipenak "
"cookie bat behar du, eta erabiltzaileek formulario txiki bat bete behar dute "
"artxiboak nabigatzeko cookiea jasotzeko. Honek robot guztiak gelditzen ditu, "
"baita google eta antzekoak."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:171
msgid ""
"If set to unique, the welcome message is sent using a unique return path in "
"order to remove the subscriber immediately in the case of a bounce."
msgstr ""
"Bakarra zehazten bada, ongietorri mezua itzulera bide bakarra erabiliz "
"bidaltzen da, errebotea baldin badago harpideduna zuzenean ezabatzeko."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:173
msgid ""
"This paragraph defines a topic used to tag a message of a list, named by "
"msg_topic.name (\"other\" is a reserved word), its title is msg_topic.title. "
"The msg_topic.keywords entry is optional and allows automatic tagging. This "
"should be a list of keywords, separated by ','."
msgstr ""
"Hemen zerrendara doan mezua etiketatzeko mintzagaia definitzen da, msg_topic."
"name izenarekin (\"other\" erreserbatutako hitza da), bere izenburua "
"msg_topic.title da. msg_topic.keywords aukerakoa da eta etiketatze "
"automatikoa ahalbidetzen du. Hau gako-hitzen zerrenda bat izan beharko luke, "
"',' karaktereaz bereizita."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:175
msgid ""
"This parameter indicates which part of the message is used to perform "
"automatic tagging."
msgstr ""
"Parametro honek etiketatze automatikorako mezuaren zein zati erabiliko den "
"zehazten du."

#: default/web_tt2/help_editlist.tt2:177
msgid ""
"This parameter indicates if the tagging is optional or required for a list."
msgstr ""
"Parametro honekin zerrendan etiketatzea aukerakoa edo derrigorrezkoa den "
"zehazten da."

#: default/web_tt2/help_faqadmin.tt2:3
msgid "Administrators Frequently Asked Questions"
msgstr "Kudeatzaileek Maiz Egindako Galderak"

#: default/web_tt2/help_faqadmin.tt2:5
msgid "A subscriber does not receive the list messages"
msgstr "Harpidedun batek ez ditu zerrendaren mezuak jasotzen"

#: default/web_tt2/help_faqadmin.tt2:6
msgid "To find the cause of the problem, do as follows:"
msgstr "Arazoaren jatorria topatzeko ondokoa egin:"

#: default/web_tt2/help_faqadmin.tt2:8
msgid ""
"<strong>Check that the user is really subscribed to the list</strong> on the "
"'Manage subscribers' page."
msgstr ""
"<strong>Baieztatu erabiltzailea benetan zerrendara harpidetuta dagoela</"
"strong> 'Harpidedunak kudeatu' orrian."

#: default/web_tt2/help_faqadmin.tt2:9
msgid ""
"<strong>Check the subscriber's message delivery mode</strong>; the page "
"about the subscriber is available by clicking on his/her email address from "
"the members list. When the delivery mode is the 'Digest' mode, it is normal "
"that the subscriber does not receive messages as soon as they are sent."
msgstr ""
"<strong>Harpidedunaren mezuak jasotzeko modua egiaztatu</strong>; "
"harpidedunaren orria harpidedunen zerrendan bere eposta helbidean klikatuta "
"atzitu daiteke. Bidaltzeko modua 'Bilduma' denean normala da harpidedunak "
"mezuak bidali bezain laster ez jasotzea."

#: default/web_tt2/help_faqadmin.tt2:10
msgid ""
"<strong>Check that the subscriber's email address is not bouncing</strong> "
"on the 'Bounces' page. A subscriber email address is considered to be "
"bouncing when messages sent to it generate error logs (called \"bounces\"). "
"These errors can be temporary (inbox full, mail server unavailable) or "
"permanent (no email account for the user). In any case, the mailing list "
"server automatically manages the deletion of addresses generating too many "
"errors."
msgstr ""
"<strong>Egiaztatu harpidedunaren eposta helbidea ez dela errebotatzen ari</"
"strong> 'Erreboteak' orrian begiratuz. Harpidedun baten eposta helbidea "
"errebotatzen dagoela esaten da mezuak bidaltzean errore mezuak jasotzen "
"badira (\"erreboteak\" deiturikoak). Errore hauek behin-behinekoak izan "
"daitezke (posta kutxa beteta, eposta zerbitzaria erorita) edo behin-betikoak "
"(eposta ez da existitzen). Edozein kasutan, eposta zerrenden zerbitzariak "
"automatikoki ezabatzen ditu errebote gehiegi sortzen dituzten helbideak."

#: default/web_tt2/help_faqadmin.tt2:11
msgid ""
"<strong>Try and send a message yourself to the subscriber</strong> in order "
"to check if he/she receives it."
msgstr ""
"<strong>Saiatu harpidedunari mezu bat idazten</strong> jasotzen duen edo ez "
"egiaztatzeko."

#: default/web_tt2/help_faqadmin.tt2:12
msgid ""
"As a last resort, <strong>contact the listmaster</strong>, who will check "
"the mail server logs in order to find the cause of the problem."
msgstr ""
"Azkenik, <strong>jar zaitez kontaktuan zerrenda kudeatzaileekin</strong>, "
"posta zerbitzariko logak begiratuko dituzte arazoaren jatorriaren bila."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:3
msgid "Users Frequently Asked Questions"
msgstr "Erabiltzaileek Maiz Egindako Galderak"

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:5
msgid "You can not subscribe to a list"
msgstr "Ezin zara zerrenda batera harpidetu"

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:13 default/web_tt2/help_faquser.tt2:6
msgid "This problem may be due to the following reasons:"
msgstr "Arazo hau arrazoi ezberdinak izan ditzake:"

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:8
msgid ""
"The list owners forgot to process your subscription request</strong>: to err "
"is human, and your request might have been lost among many other messages! "
"Resubmit your request before <a href=\"#contactadmin\">contacting list "
"owners directly</a>."
msgstr ""
"Zerrenden jabeek zure harpidetza eskaera prozesatzea ahaztu dute</strong>: "
"edonori gertatu ahal zaio, eta zure eskaera beste mezu askoren artean "
"galduta egon daiteke! Bidali beste eskaera bat <a href=\"#contactadmin"
"\">zerrendako jabeak zuzenean kontaktatu</a> aurretik."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:9
msgid ""
"Subscription to the list is reserved to a certain category of people</"
"strong>. To know more, <a href=\"#contactadmin\">contact list owners</a>."
msgstr ""
"Zerrendarako harpidetza pertsona mota jakin batera mugatuta dago</strong>. "
"Gehiago jakiteko, <a href=\"#contactadmin\">zerrendako jabeak kontaktatu</a>."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:12
msgid "You can not log on to the mailing list web interface"
msgstr "Ezin duzu posta zerrendaren web interfazean izena eman"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:15
msgid ""
"<strong>You have no password</strong>. To be given a password, follow the <a "
"href=\"%1/firstpasswd\">First login?</a> link from the homepage. You will "
"receive your new password by email."
msgstr ""
"<strong>Ez duzu pasahitzik</strong>. Pasahitz bat lortzeko, jarraitu hasiera "
"orriko <a href=\"%1/firstpasswd\">Lehen izen ematea?</a> esteka. Pasahitza "
"epostaz jasoko duzu."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:16
msgid ""
"<strong>You entered an incorrect password</strong>. If you forgot your "
"password, you can reset it. To do so, follow the <a href=\"%1/renewpasswd"
"\">Lost password?</a> link from the homepage."
msgstr ""
"<strong>Pasahitz okerra sartu duzu</strong>. Zure pasahitza ahaztu baduzu "
"berrezarri dezakezu. Horretarako jarraitu hasiera orriko <a href=\"%1/"
"renewpasswd\">Pasahitza galduta?</a> esteka."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:18
msgid ""
"<strong>You are not using the correct username</strong> (the email address "
"with which you are subscribed to the list)."
msgstr ""
"<strong>Ez zaude erabiltzaile izen egokia erabiltzen</strong> (zerrendara "
"harpidetzeko erabili zenuen eposta helbidea)."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:20
msgid ""
"In order to avoid any mistake when typing your password, you can type it "
"into another application (such as your email client) and copy and paste it "
"into your web browser."
msgstr ""
"Zure pasahitza idaztean erroreak saihesteko beste aplikazio batean idatzi "
"ahal duzu (eposta bezeroan adibidez) eta nabigatzailean kopiatu eta itsatsi"

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:22
msgid "You do not receive (all) messages sent to a list"
msgstr "Ez dituzu zerrendako mezuak (guztiak) jasotzen"

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:23 default/web_tt2/help_faquser.tt2:46
#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:64
msgid "This problem can have multiple reasons:"
msgstr "Arazo honek arrazoi ezberdinak izan ditzake:"

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:25
msgid "You have never been subscribed to the list"
msgstr "Ez zara inoiz zerrendara harpidetuta egon"

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:27
msgid ""
"Maybe you made a mistake in your email address when you tried to subscribe."
msgstr "Baliteke zure eposta helbidean akatsen bat egotea harpidetu zinenean."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:28
msgid ""
"Maybe you are subscribed with an email address other than the one you are "
"checking."
msgstr "Baliteke harpidetza beste eposta helbide batekin egin izana."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:29
msgid "Maybe your subscription request was rejected by the list owners."
msgstr "Baliteke zerrenden jabeek zure harpidetza eskaera gaitzetsi izana."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:31
msgid ""
"In any case, try and <a href=\"%1/help/user#subscribe\">subscribe</a> again."
msgstr ""
"Edozein kasutan, saiatu berriro <a href=\"%1/help/user#subscribe"
"\">harpidetzen</a>."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:32
msgid "You are not subscribed to the list anymore"
msgstr "Dagoeneko ez zaude zerrendara harpidetuta"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:34
msgid ""
"If your address has been bouncing for a while, you might have been "
"automatically unsubscribed by the system (or even by the list owners). Try "
"and <a href=\"%1/help/user#subscribe\">subscribe again</a> after ensuring "
"that your email address will not be in trouble again."
msgstr ""
"Zure helbidea tarte bat egon bada errebotatzen, baliteke sistema "
"automatikoak (edo zerrendaren jabeek) ez-harpidetu izana. Zure eposta "
"helbideak dagoeneko arazorik ematen ez duela egiaztatu ondoren saiatu <a "
"href=\"%1/help/user#subscribe\">berriro harpidetzen</a>."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:35
msgid ""
"If you have not respected the different rules applying to the mailing list, "
"the list owners might have \"banned\" you..."
msgstr ""
"Ez badituzu zerrendako erregela ezberdinak jarraitu, baliteke zerrendako "
"jabeek zu \"baneatu\" izana..."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:36
msgid ""
"You might also have been arbitrarily unsubscribed by an ill-intentioned "
"person, in case the list is not configured to send a confirmation request "
"for any subscription and unsubscription request... In that case, try and <a "
"href=\"%1/help/user#subscribe\">subscribe</a> again."
msgstr ""
"Baliteke intentzio txarreko baten bat zu ez-harpidetzea, zerrenda ez bada "
"harpidetze eta ez-harpidetzetarako baieztapen mezurik eskatzen... Kasu "
"horretan, saiatu berriro <a href=\"%1/help/user#subscribe\">harpidetzen</a>."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:38
msgid ""
"<strong>Your <a href=\"%1/help/user#deliverymode\">delivery mode</a> does "
"not allow you to receive messages</strong>: for example, it is the case with "
"the 'Nomail' delivery mode."
msgstr ""
"<strong>Zure <a href=\"%1/help/user#deliverymode\">bidalketa modua</a> ez "
"ditu mezuak bidaltzen</strong>: adibidez, hau 'Epostarik ez' bidalketa "
"moduarekin gertatzen da."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:39
msgid ""
"<strong>Your inbox is full</strong>. Be careful: when your inbox is not "
"completely full, you receive only small messages, which makes it difficult "
"to understand what actually is the problem... Furthermore, if your email "
"address causes trouble on a regular basis, you might be unsubscribed by the "
"list owners or by the system. Thus, you should clean your inbox frequently."
msgstr ""
"<strong>Zure posta kutxa beteta dago</strong>. Kontuz: zure posta kutxa "
"erabat beteta ez badago mezu laburrak bakarrik jasoko dituzu, benetako "
"arazoa zein den atzematea zailduz... Gainera, zure eposta helbideak askotan "
"arazoak ematen baditu, baliteke sistema edo zerrendako jabeek ez-harpidetu "
"izana. Beraz, saiatu zure posta kutxa maiz garbitzen."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:40
msgid ""
"<strong>Your inbox is subject to some restrictions</strong>: it does not "
"allow you to receive messages with attachments, bans some types of "
"attachments or limits the maximum size of incoming messages; in that case, "
"we advise you to choose the <a href=\"%1/help/user#deliverymode\">Urlize "
"delivery mode</a>."
msgstr ""
"<strong>Zure posta kutxak mugaren bat du</strong>: ez du eranskinak dituen "
"mezuak onartzen, eranskin mota batzuk debekatzen ditu, edo sartzen diren "
"mezuen kopurua mugatzen du; edozein kasutan, <a href=\"%1/help/"
"user#deliverymode\">Url bihurtu bidalketa modua</a> aukeratzea gomendatzen "
"dizugu."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:45
msgid "You can not send messages to a list"
msgstr "Ezin dituzu zerrendara mezuak bidali"

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:48
msgid ""
"<strong>You have <a href=\"#notsubscribedyet\">never been subscribed</a></"
"strong> to the list."
msgstr ""
"<strong>Zerrendara <a href=\"#notsubscribedyet\">ez zara inoiz harpidetu</"
"a></strong>."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:49
msgid ""
"<strong>You are <a href=\"#notsubscribedanymore\">not subscribed to the list "
"anymore</a></strong>."
msgstr ""
"<strong><a href=\"#notsubscribedanymore\">Dagoeneko ez zara zerrendara "
"harpidetuta</a></strong>."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:50 default/web_tt2/help_faquser.tt2:66
msgid ""
"<strong>You are using another address</strong> than the one with which you "
"are subscribed to the list."
msgstr ""
"Zerrendara harpidetzeko erabili zenuenaren <strong>helbide ezberdin bat "
"erabiltzen zaude</strong>."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:51
msgid ""
"<strong>If the list is a moderated list, the distribution of the message "
"depends on the moderators' availability</strong>: they can not monitor the "
"list night and day! Thus the distribution of your message might be a bit "
"delayed."
msgstr ""
"<strong>Zerrenda moderatuta badago, mezuaren bidalketa moderatzailearen "
"menpe dago</strong>: ezin dira gau eta egunez zerrenda aztertzen ibili! Zure "
"mezuaren bidalketa apur bat atzeratu daiteke."

#. (conf.host)
#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:52
msgid ""
"<strong>If the list is a moderated list, your message might have been "
"rejected by a moderator</strong>. In case you received no notice, you can "
"possibly send a message to nameofthelist-request@%1 to ask for an "
"explanation."
msgstr ""
"<strong>Zerrenda moderatuta badago, zure mezua moderatzaileengatik "
"gaitzetsia izan daiteke</strong>. Ohartarazpenik jaso ez baduzu "
"zerrendaizena-request@%1 helbidera idatzi ahal duzu azalpen eske."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:53
msgid ""
"<strong>The message you are trying to send does not fulfill the conditions "
"to be distributed</strong> on the list: it may be too large, contain a "
"forbidden type of attachment or even contain any type of attachment (in case "
"attachments are forbidden on the list)."
msgstr ""
"<strong>Zure mezuak ez ditu bidalia izateko zerrendaren baldintzak betetzen</"
"strong>: handiegia izan daiteke, eranskin mota debekatu bat du edo edozein "
"motako eranskina du (eranskinak zerrendan debekatuta daudenean)."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:54
msgid "<strong>The problem may also come from your email account</strong>:"
msgstr "<strong>Arazoa zure eposta kontuan egon liteke baita ere</strong>:"

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:56
msgid "The mail server is temporarily unavailable."
msgstr "Eposta zerbitzaria momentuz atziezin dago."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:57
msgid "Your inbox is full and it prevents you from sending new messages."
msgstr "Zure posta kutxa beteta dago eta ez dizu mezu berriak bidaltzen uzten."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:58
msgid ""
"Your inbox is subject to some restrictions: it does not allow you to send "
"messages with attachments, bans some types of attachments or limits the "
"maximum size of outgoing messages."
msgstr ""
"Zure posta kutxak muga batzuk ditu: ez dizu eranskindun mezuak bidaltzen "
"uzten, eranskin motaren bat debekatzen du edo bidaltzen diren mezuen "
"tamainak muga bat du."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:60
msgid ""
"Last, <strong>you might have made a mistake in the list address</strong> "
"when sending your message!"
msgstr ""
"Azkenik, <strong>zerrendaren helbidean akatsen bat egin ahal duzu</strong> "
"mezua bidaltzean!"

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:63
msgid "You can not unsubscribe from a list"
msgstr "Ezin zara zerrendatik ez-harpidetu"

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:67
msgid ""
"<strong>You are subscribed through a dynamic data source</strong> (examples: "
"databases, <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Lightweight "
"Directory Access Protocol\">LDAP</acronym> directories, etc.) which does not "
"allow you to unsubscribe. <a href=\"#contactadmin\">Contact the list owners</"
"a> to know more about this."
msgstr ""
"<strong>Datu iturburu dinamiko baten bidez harpidetuta zaude</strong> "
"(adibidez: datu baseak, <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title="
"\"Lightweight Directory Access Protocol\">LDAP</acronym> direktorioak, "
"etab.) ez-harpidetzen uzten ez dizuna. <a href=\"#contactadmin\">Jarri "
"kontaktuan zerrendaren jabearekin</a> honi buruz gehiago jakiteko."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:68
msgid ""
"<strong>The list owners forgot to process your unsubscription request</"
"strong>: to err is human, and your request might have been lost among many "
"other messages! Resubmit your request before <a href=\"#contactadmin"
"\">contacting list owners directly</a>."
msgstr ""
"<strong>Zerrendaren jabeek zure ez-harpidetze eskaera prozesatzea ahaztu "
"dute</strong>: edonori gertatu ahal zaio, eta zure eskaera beste mezu "
"askoren artean galduta egon daiteke! Bidali beste eskaera bat <a href="
"\"#contactadmin\">zerrendako jabeak zuzenean kontaktatu</a> aurretik."

#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:71
msgid "You want to contact list owners"
msgstr "Zerrendako jabeekin kontaktatu nahi duzu"

#. (conf.host)
#: default/web_tt2/help_faquser.tt2:72
msgid ""
"The list owners and moderators' names are mentioned in the left menu. "
"However, you should never write directly to a list owner or moderator: "
"first, the person to whom you are writing might be absent, and furthermore, "
"it is better to inform all owners and moderators of your request. When you "
"have a question or remark, <strong>the address you should write to is: "
"nameofthelist-request@%1</strong> (replace 'nameofthelist' by the name of "
"the list)."
msgstr ""
"Zerrendaren jabe eta moderatzaileen izenak ezkerreko menuan agertzen dira. "
"Hala ere, ez zenuke zuzenean zerrenda jabe bati idatzi behar: batetik, "
"pertsona hori atziezin egon daiteke, eta bestetik hobeto jabe eta "
"moderatzaile guztiak informatzen badituzu. Galdera edo aipamenen bat "
"duzunean <strong>erabili beharreko helbidea zerrendaizena-request@%1 da</"
"strong> (aldatu 'zerrendaizena' zerrendaren izenarengatik)."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:3
msgid "Mailing lists - General introduction"
msgstr "Eposta zerrendak - Sarrera orokorra"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:5
msgid "What is a mailing list?"
msgstr "Zer da eposta zerrenda bat?"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:6
msgid ""
"A mailing list is a <strong>distribution list allowing a group of "
"subscribers to automatically receive by email all messages sent to the list</"
"strong>: every message sent to the list by a subscriber is received by all "
"the other subscribers. When subscribed to a mailing list, it is possible to "
"send messages, to reply to them or to read them without contributing (i.e. "
"to \"lurk\")."
msgstr ""
"Eposta zerrenda bat <strong>banaketa zerrenda bat da, zerrendara bidalitako "
"mezuak harpidedun guztiek epostaz jasotzea ahalbidetzen duena</strong>: "
"harpidedun batek zerrendara bidaltzen duen mezu bakoitza beste harpidedun "
"guztiek jasotzen dute. Eposta zerrenda batera harpidetuta zaudenean mezuak "
"bidali, erantzun edo parte hartu gabe irakurri ahal dituzu."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:7
msgid "Special cases:</strong>"
msgstr "Kasu bereziak:</strong>"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:9
msgid ""
"It is sometimes possible to send messages to a mailing lit without having "
"subscribed to it. However, you need to be subscribed to a list to receive "
"its messages."
msgstr ""
"Batzutan posible da mezuak eposta zerrenda batera bidaltzea bertara "
"harpidetuta egon gabe. Hala ere, zerrendako mezuak jasotzeko harpidetuta "
"egon behar duzu."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:10
msgid ""
"It is sometimes impossible to send messages to the list even though you are "
"actually subscribed to it: it is the case for announcement lists, which are "
"used to transmit information from a unique sender to a large number of "
"recipients."
msgstr ""
"Batzutan ezingo dituzu mezuak zerrendara bidali nahiz eta bertara "
"harpidetuta egon: iragarpen zerrenden kasua da, non bidaltzaile bakar batek "
"jasotzaile askotara informazioa bidaltzen dien."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:13
msgid "Interest of mailing lists"
msgstr "Eposta zerrenden interesa"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:14
msgid ""
"People subscribe to a mailing list (sometimes abbreviated in <acronym title="
"\"Mailing List\">ML</acronym>) to <strong>be informed about a particular "
"topic</strong> and to <strong>take part in exchanges about it</strong>. "
"Examples are:"
msgstr ""
"Eposta zerrenda batera harpidetzen dira <strong>mintzagai jakin baten "
"inguruan informatuta egoteko</strong> eta <strong>horren inguruan "
"hitzegiteko</strong>. Adibideak:"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:16
msgid "mailing list for all the employees of a company;"
msgstr "enpresa bateko langile guztientzako eposta zerrenda;"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:17
msgid "mailing list reserved to the participants in a project;"
msgstr "proiektu batean partzen dutenentzako erreserbatutako eposta zerrenda;"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:18
msgid "mailing list dedicated to a class of students;"
msgstr "ikasle gela bateko eposta zerrenda;"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:19
msgid "mailing list about the latest news in computer security;"
msgstr "ordenagailu segurtasuneko azken berrien eposta zerrenda;"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:20
msgid "mailing list of mutual aid between handymen;"
msgstr "elkarren artean laguntzeko eposta zerrendak;"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:21
msgid ""
"mailing list restricted to a family and dedicated to the organization of "
"large family gatherings;"
msgstr ""
"familia bati mugatutako eposta zerrenda familiarteko elkarretaratzeak "
"antolatzeko;"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:22
msgid "and so on!"
msgstr "eta gehiago!"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:25
msgid "Types of mailing lists"
msgstr "Eposta zerrenda motak"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:26
msgid ""
"There are <strong>thousands of mailing lists</strong> of all kinds on the "
"Internet: public or private, free or not, with subscription subject to "
"conditions or not, etc. Those lists may have from a dozen up to several "
"thousand members."
msgstr ""
"Mota guztietako <strong>milaka eposta zerrenda</strong> daude Interneten: "
"publiko edo pribatuak, askeak edo ez, harpidetze baldintzekin edo ez, etab. "
"Zerrenda hauek dozena inguru edo milaka harpidedun izan ditzakete."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:27
msgid ""
"According to the way they work, we can distinguish between <strong>two types "
"of lists</strong>:"
msgstr ""
"Lan egiteko moduaren arabera <strong>bi zerrena mota</strong> bereizi "
"ditzakegu:"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:29
msgid ""
"<strong>Announcements lists</strong> allow subscribers to receive messages "
"without being allowed to post some themselves. In fact, those messages are "
"newsletters: electronic magazines, daily services (daily horoscope, daily "
"weather report, daily security alert, etc.), update notices about a website, "
"etc. With this type of mailing list, the information flows from a unique "
"sender to a large number of recipients."
msgstr ""
"<strong>Iragarpen zerrendek</strong> harpidedunei mezuak jasotzen uzten "
"diete baina mezurik bidaltzeko baimenik gabe. Berez, mezu hauek aldizkariak "
"dira: egunkari digitalak, eguneko zerbitzuak (eguneko horoskopoa, eguneko "
"eguraldia, eguneko segurtasun alertak, etab.), webgune baten berrikuntzen "
"oharrak, etab. Eposta zerrenda mota honekin informazioa bidaltzaile bakar "
"batetik harpidedun kopuru handi batera mugitzen da."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:30
msgid ""
"<strong>Discussion lists</strong> allow all subscribers to take part in "
"exchanges. Those lists can be moderated or not:"
msgstr ""
"<strong>Eztabaida zerrendetan</strong> harpidedun guztiek bidal ditzakete "
"mezuak. Zerrenda hauek moderatuak izan daitezke:"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:32
msgid ""
"In a <strong>moderated discussion list</strong>, messages are transmitted to "
"all subscribers after approval by one of the list moderators. Moderation is "
"a token of quality for the list. For example, it ensures that subscribers "
"will not receive off-topic messages, unsolicited commercial messages "
"(spams), messages containing large attachments, etc."
msgstr ""
"<strong>Moderatutako eztabaida zerrendan</strong>, mezuak moderatzaile baten "
"oniritziaren ondoren bidaltzen zaizkie harpidedunei. Moderazioak zerrendaren "
"kalitate ukitu bat dira. Adibidez, harpidedunek gaiaz kanpoko mezurik jasoko "
"ez dutela bermatzen du, ezta eskatu ez duten propagandarik (spam), eranskin "
"handiko mezurik, etab."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:33
msgid ""
"In a <strong>non moderated discussion list</strong>, messages are "
"transmitted to all subscribers as soon as the mailing list management robot "
"receives them."
msgstr ""
"<strong>Moderatu gabeko eztabaida zerrendetan</strong>, eposta zerrenda "
"kudeatzen duen robotak mezuak jaso bezain laster bidaliko dizkie "
"harpidedunei."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:37
msgid "Features"
msgstr "Ezaugarriak"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:38
msgid "Once subscribed to a mailing list service, you can:"
msgstr ""
"Eposta zerrenda zerbitzu batean izena eman ondoren, ondokoa egin ahal duzu:"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:40
msgid ""
"search for mailing lists</strong> matching your main interests or your "
"particular situation;"
msgstr ""
"eposta zerrendak bilatu</strong> zure interes edo egoerarekin bat egiten "
"dutenen bila."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:41
msgid "manage your subscriptions</strong>:"
msgstr "zure harpidetzak kudeatu</strong>:"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:43
msgid "<a href=\"%1/help/user#subscribe\">subscribe</a> to lists,"
msgstr "zerrenda batera <a href=\"%1/help/user#subscribe\">harpidetu</a>,"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:44
msgid ""
"<a href=\"%1/help/user#unsubscribe\">unsubscribe</a> from lists to which you "
"are subscribed,"
msgstr ""
"harpidetuta zauden zerrenda batetik <a href=\"%1/help/user#unsubscribe\">ez-"
"harpidetu</a>"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:45
msgid ""
"change your <a href=\"%1/help/user#options\">subscriber options</a> list by "
"list,"
msgstr ""
"zerrenda bakoitzeko zure <a href=\"%1/help/user#options\">harpidetza "
"aukerak</a> aldatu,"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:46
msgid ""
"change your <a href=\"%1/help/user#pref\">general preferences</a>, which "
"apply to the whole mailing list environment (name, password, language of the "
"mailing list web interface, etc.);"
msgstr ""
"Eposta zerrenden ingurune osorako <a href=\"%1/help/user#pref\">lehentasun "
"orokorrak</a> aldatu (izena, pasahitza, eposta zerrendaren web interfazearen "
"hizkuntza, etab.);"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:48
msgid "use mailing lists"
msgstr "eposta zerrendak erabili"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:50
msgid ""
"read the <a href=\"%1/help/arc\">online message archive of lists to which "
"you are not subscribed</a> if that archive is public and if your personal "
"rights allow you to access those lists,"
msgstr ""
"<a href=\"%1/help/arc\">harpidetuta ez zauden zerrenden artxiboa</a> "
"irakurri, artxiboa publikoa bada eta zure eskubideek zerrenda hori atzitzeko "
"baimena ematen badizute,"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:51
msgid ""
"read the <a href=\"%1/help/arc\">archive of lists to which you are "
"subscribed</a>,"
msgstr ""
"<a href=\"%1/help/arc\">harpidetuta zauden zerrenden artxiboa</a> irakurri,"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:52
msgid ""
"perform <a href=\"%1/help/arc#arcsearch\">searches in the list archive</a>,"
msgstr ""
"<a href=\"%1/help/arc#arcsearch\">zerrendako artxiboan bilaketak</a> egin,"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:53
msgid ""
"<a href=\"%1/help/sendmsg\">send messages</a> to lists to which you are "
"subscribed,"
msgstr ""
"harpidetuta zauden zerrendetara <a href=\"%1/help/sendmsg\">mezuak bidali</"
"a>,"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:54
msgid ""
"<a href=\"%1/help/shared#shared_read\">download documents</a> from the "
"shared document web space,"
msgstr ""
"partekatutako dokumentuen ataletik <a href=\"%1/help/shared#shared_read"
"\">dokumentuak deskargatu</a>,"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:55 default/web_tt2/help_user.tt2:81
msgid ""
"<a href=\"%1/help/shared#shared_upload\">upload documents</a> in the shared "
"document web space;"
msgstr ""
"partekatutako dokumentuen atalera <a href=\"%1/help/shared#shared_upload"
"\">dokumentuak igo</a>;"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:57
msgid "manage mailing lists"
msgstr "eposta zerrendak kudeatu"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:59
msgid ""
"<a href=\"%1/help/admin#create_list\">create new lists</a> (restricted "
"access) - subject to authorization,"
msgstr ""
"<a href=\"%1/help/admin#create_list\">zerrenda berriak sortu</a> (atzipen "
"mugatua) - baimena behar du, "

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:60
msgid "<a href=\"%1/help/admin#edit_list\">configure lists</a> you own,"
msgstr ""
"zureak diren <a href=\"%1/help/admin#edit_list\">zerrendak konfiguratu</a>,"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:61
msgid "<a href=\"%1/help/admin#manage_members\">manage subscriptions</a>,"
msgstr "<a href=\"%1/help/admin#manage_members\">harpidetzak kudeatu</a>,"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:62
msgid ""
"<a href=\"%1/help/admin#manage_shared\">manage the shared document web "
"space</a>,"
msgstr ""
"<a href=\"%1/help/admin#manage_shared\">partekatutako dokumentuen atala "
"kudeatu</a>,"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:63
msgid ""
"<a href=\"%1/help/admin#moderate\">moderate lists</a> for which you are a "
"moderator."
msgstr ""
"moderatzaile zaren <a href=\"%1/help/admin#moderate\">zerrendak moderatu</a>."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:67
msgid "How the mailing list service works: roles and responsibilities"
msgstr "Nola dabil eposta zerrenden zerbitzua: rolak eta ardurak"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:69
msgid "A mailing list service involves four types of roles:"
msgstr "Eposta zerrenden zerbitzu batean lau rol mota daude:"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:71
msgid "<strong>listmaster;</strong>"
msgstr "<strong>zerrenda kudeatzailea;</strong>"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:72
msgid "<strong>owner;</strong>"
msgstr "<strong>jabea;</strong>"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:73
msgid "<strong>moderator;</strong>"
msgstr "<strong>moderatzailea;</strong>"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:74
msgid "<strong>subscriber.</strong>"
msgstr "<strong>harpideduna.</strong>"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:76
msgid ""
"It is possible to have several roles at once (for example, you can be an "
"owner and a moderator of a list and be subscribed to several others)."
msgstr ""
"Rol bat baino gehiago izan ahal da batera (adibidez, zerrenda baten jabe eta "
"moderatzailea izan zaitezke eta beste zerrenden harpideduna)."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:78
msgid "Listmasters"
msgstr "Zerrenda kudeatzaileak"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:79
msgid ""
"Listmasters are in charge of the <strong>management of the mailing list "
"service</strong>. Their duties:"
msgstr ""
"Zerrenda kudeatzaileek <strong>eposta zerrenden zerbitzua kudeatzeko</"
"strong> ardura dute. Beraien eginbeharrak:"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:81
msgid ""
"<strong>manage the mailing list server</strong> (deployment, maintenance, "
"etc.);"
msgstr ""
"<strong>eposta zerrenden zerbitzaria kudeatu</strong> (instalazioa, "
"mantentzea, etab.);"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:82
msgid ""
"<strong>define the general orientations of the mailing list service</strong>:"
msgstr ""
"<strong>eposta zerrenden zerbitzuaren norantza orokorra definitu</strong>:"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:84
msgid "who will be allowed to ask for the creation of a new list,"
msgstr "zeinek eskatu ahalko duen zerrenda berrien sorrera,"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:85
msgid "which options will be available to manage lists (scenario definition),"
msgstr ""
"zerrendak kudeatzeko ze aukera egongo diren eskuragarri (eszenatokien "
"definizioa)"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:86
msgid "what the default files will contain (creation of templates),"
msgstr "edukiko dituen defektuzko fitxategiak (txantiloien sorrera),"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:87
msgid "what will the mailing list web interface look like;"
msgstr "eposta zerrendaren web interfazeak edukiko duen itxura;"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:89
msgid ""
"<strong>set the way the mailing list service should be used</strong> and "
"<strong>document those rules through providing charters</strong> to "
"subscribers, moderators and owners;"
msgstr ""
"<strong>eposta zerrenda zerbitzua nola erabiliko den erabaki</strong> eta "
"<strong>arauak dokumentatu arautegiak emanez</strong> harpidedun, "
"moderatzaile eta jabeei;"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:90
msgid "<strong>approve of requests of mailing list creations</strong>;"
msgstr "<strong>eposta zerrenden sorrera eskaerak onartu</strong>;"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:91
msgid ""
"<strong>temporarily replace list owners</strong> when necessary; on the "
"other hand, listmasters are not supposed to take the place of moderators."
msgstr ""
"beharrezkoa denean <strong>tenporalki zerrenden jabeak ordeztu</strong>; "
"bestalde zerrenda kudeatzaileek ez lukete moderatzaileen lekuan jarri behar."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:93
msgid ""
"List owners and moderators can turn to listmasters</strong> when they face a "
"problem not dealt with by the documentation or for any comment. However, in "
"order not to flood listmasters with messages, it is recommended that "
"subscribers rather turn to list owners."
msgstr ""
"Zerrenda jabe eta moderatzaileek zerrenda kudeatzaileengana joan ahal dute </"
"strong> dokumentatuta ez dagoen arazo bati aurre egin behar diotenean. Hala "
"ere, zerrenda kudeatzaileak mezuekin ez itotzeko, gomendagarria da "
"harpidedunak jabeengana joatea."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:95
msgid "Owners"
msgstr "Jabeak"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:96
msgid ""
"The list owner is generally its creator</strong> or, failing him/her, the "
"person who requested the list creation or who became responsible for it. "
"<strong>His/her role</strong>:"
msgstr ""
"Zerrendaren jabea normalean bere sortzailea izaten da</strong> edo, bestela, "
"zerrendaren sorrera eskatu zuena edo bere ardura hartu duena.<strong>Bere "
"betebeharrak</strong>:"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:98
msgid ""
"<strong>define the <a href=\"%1/help/admin#edit_list\">way the list will be "
"used</a></strong>;"
msgstr ""
"<strong><a href=\"%1/help/admin#edit_list\">zerrenda nola erabiliko den</a> "
"definitu</strong>;"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:99
msgid ""
"<strong> write a <a href=\"%1/help/admin#charter\">list charter</a></strong> "
"aimed at subscribers;"
msgstr ""
"harpidedunei zuzendutako <strong><a href=\"%1/help/admin#charter"
"\">zerrendaren arautegia</a> idatzi</strong>;"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:100
msgid ""
"<strong>appoint one or several <a href=\"%1/help/listconfig#description"
"\">moderators</a></strong>;"
msgstr ""
"<strong><a href=\"%1/help/listconfig#description\">moderatzaile</a> bat edo "
"gehiago ezarri</strong>;"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:101
msgid ""
"<strong>manage <a href=\"%1/help/admin#manage_members\">subscriptions and "
"unsubscriptions</a></strong>;"
msgstr ""
"<strong><a href=\"%1/help/admin#manage_members\">harpidetzak eta ez-"
"harpidetzak</a> kudeatu</strong>,"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:102
msgid ""
"<strong>decide whether it is relevant to put a <a href=\"%1/help/"
"admin#manage_shared\">shared document web space</a></strong> at the "
"subscribers' disposal;"
msgstr ""
"harpidedunentzat eskuragarri egongo den <strong><a href=\"%1/help/"
"admin#manage_shared\">partekatutako dokumentuen web atala</a> jartzea merezi "
"duen erabaki</strong>;"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:103
msgid ""
"<strong>answer questions from subscribers and potential subscribers about "
"the list;</strong>"
msgstr ""
"<strong>harpidedun eta harpidedun izan ahal dutenen zerrendaren inguruko "
"galderak erantzun;</strong>"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:106
msgid ""
"A list can have several owners. However, the <strong>'Privileged' profile</"
"strong> is reserved to the list's creator; other owners have a 'Normal' "
"profile, which has fewer prerogatives."
msgstr ""
"Zerrenda batek jabe bat baino gehiago izan ditzake. Hala ere "
"<strong>'Berezia' profila</strong> zerrendaren sortzailearentzat "
"erreserbtuta dago; beste jabeek profil 'Normala' dute, murritzagoa."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:108
msgid "Moderators"
msgstr "Moderatzaileak"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:110
msgid ""
"<strong>Moderators are appointed by the list owner</strong>. They are "
"<strong>in charge of <a href=\"%1/help/admin#moderate\">controlling the "
"relevancy of the messages</a></strong> sent to the list: after reading them, "
"<strong>they choose to accept or to reject them </strong>. Moderation occurs "
"before the message is actually sent to subscribers. Rejection of a message "
"is possibly followed by a notice to the sender in order to explain the "
"reason for that rejection."
msgstr ""
"<strong>Moderatzaileak zerrendaren jabeak ezartzen ditu</strong>. <strong><a "
"href=\"%1/help/admin#moderate\">Zerrendara bidaltzen diren mezuak aproposak "
"direla bermatzeaz</a> arduratzen dira</strong>: irakurri ondoren "
"<strong>onartu edo gaitzetsi erabakitzen dute</strong>. Moderazioa mezua "
"harpidedunei bidali baino lehen egiten da. Mezu baten gaitzespena "
"bidaltzailearentzako ohar batekin joan ohi da, gaitzespenaren zergatia "
"azalduz."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:111
msgid ""
"A list can have <strong>one or several moderators</strong>; generally, the "
"list owner is also a moderator."
msgstr ""
"Zerrenda batek <strong>moderatzaile bat edo gehiago</strong> izan ahal ditu; "
"normalean jabea ere moderatzaile izaten da."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:112
msgid "This concerns only moderated lists."
msgstr "Moderatutako zerrendetan bakarrik gertatzen da."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:114
msgid "Regulatory framework"
msgstr "Araugintza esparrua"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:115
msgid "The use of a mailing list service means respecting a number of rules:"
msgstr ""
"Eposta zerrenden zerbitzu bat erabiltzeak arau batzuk jarraitzea dakar:"

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:117
msgid ""
"In most mailing list services, subscribers receive a 'List subscribers "
"charter' on subscription. Then they are obliged to respect all the rules "
"contained in that charter."
msgstr ""
"Eposta zerrenda zerbitzu gehienetan, harpidetzerakoan 'Zerrendako "
"harpidedunentzako arautegia' jasotzen da. Bertan agertzen diren arauak "
"betetzera behartuta daude."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:118
msgid ""
"If available, list owners and moderators have to conform to the 'Owner and "
"moderator charter'."
msgstr ""
"Egotekotan, zerrenda jabe eta moderatzaileek 'Jabe eta moderatzaile araudia' "
"bete behar dute."

#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:119
msgid ""
"The use of mailing lists naturally means respecting the rules of good "
"practices as regards to email."
msgstr ""
"Eposta zerrenden erabilpena naturalki epostarekin erlazionatutako praktika "
"onen legeak errespetatzea dakar."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:121
msgid ""
"To know more, refer to the section dedicated to <a href=\"%1/help/"
"sendmsg#rulesuser\">good practices for subscribers</a> and to the section "
"about <a href=\"%1/help/admin#rulesadmin\">good practices for owners and "
"moderators</a>."
msgstr ""
"Gehiago jakiteko irakurri <a href=\"%1/help/sendmsg#rulesuser"
"\">harpidedunentzako ohitura onak</a> lantzen dituen atala eta <a href=\"%1/"
"help/admin#rulesadmin\">jabe eta moderatzaileentzako praktika onak</a> "
"lantzen dituena."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:4
msgid ""
"As the list configuration is quite complex, it is divided in several parts "
"with a separate page for each part:"
msgstr ""
"Zerrendaren konfigurazioa nahiko konplexua denez, atal ezberdinetan banatuta "
"dago, orri bat atal bakoitzeko:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:6
msgid "<a href=\"#description\">List definition</a>;"
msgstr "<a href=\"#description\">Zerrendaren definizioa</a>;"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:7
msgid "<a href=\"#sending\">Sending/receiving</a>;"
msgstr "<a href=\"#sending\">Bidalketa/Jasotzea</a>;"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:8
msgid "<a href=\"#command\">Privileges</a>;"
msgstr "<a href=\"#command\">Baimenak</a>;"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:9
msgid "<a href=\"#archives\">Archive</a>;"
msgstr "<a href=\"#archives\">Artxiboa</a>;"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:10
msgid "<a href=\"#bounces\">Bounces</a>;"
msgstr "<a href=\"#bounces\">Erreboteak</a>;"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:11
msgid "<a href=\"#other\">Miscellaneous</a>."
msgstr "<a href=\"#other\">Denetarik</a>."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:13
msgid ""
"We advise you to <strong>make configuration changes very progressively</"
"strong>: thus, if the result does not match your expectations, it will be "
"easier to backtrack."
msgstr ""
"<strong>Konfigurazio aldaketak progresiboki egitea</strong> gomendatzen "
"dizugu: horrela, emaitzak ez bazaitu betetzen errazagoa izango da atzera "
"botatzea."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:14
msgid ""
"The list administration module offers you <strong>many options to configure "
"your list</strong>. However, these options might not match your own needs "
"perfectly. To cure this problem, you can <strong>ask the listmasters to "
"create new options</strong> (within the limits of what they can do, "
"naturally...): access and/or rights limited to some categories of people "
"according to the place they log on from, the domain of their email address, "
"the user group they belong to, etc."
msgstr ""
"Zerrendaren kudeaketa moduluak <strong>zure zerrenda konfiguratzeko aukera "
"asko</strong> eskaintzen dizkizu. Hala ere, baliteke aukera hauek ez "
"betetzea zure beharrak erabat. Hau konpontzeko, <strong>zerrenda "
"kudeatzaileei aukera berriak eskatu</strong> ahal diezu (beraien eskura "
"dagoen heinean, noski...): pertsona multzoak mugatu beraien izena emateko "
"lekuaren arabera, beraien epostaren domeinuaren arabera, beraien taldea, eta "
"abar."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:16
msgid "List definition"
msgstr "Zerrendaren definizioa"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:17
msgid ""
"In the '<strong>Subject of the list</strong>' area, you can change the "
"subject you had chosen when creating the list. This subject displays as a "
"header for all the list pages, and is also be visible on list index pages "
"(list of lists, list of your subscriptions, etc.) and in the browser title "
"bar."
msgstr ""
"'<strong>Zerrendaren gaia</strong>' eremuan zerrenda sortzean hautatu zenuen "
"gaia aldatu dezakezu. Gai hau zerrendako horri guztietako orrien goiburuan "
"agertzen da, zerrenden indize orrietan ere ikus daiteke (zerrenden "
"zerrendak, zure harpidetzen zerrendak, etab.) eta nabigatzailearen izenburu "
"barran agertzen da."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:18
msgid ""
"You can also change the '<strong>Visibility of the list</strong>'. The "
"options available are the following:"
msgstr ""
"'<strong>Zerrendaren ikusgaitasuna</strong>' aldatu dezakezu baita ere. "
"Aukerak ondokoak dira:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:20
msgid "conceal except for subscribers (conceal) - <em>default option</em>;"
msgstr ""
"harpidedunak ez direnengandik ezkutatu (ezkutatu) - <em>defektuzko aukera</"
"em>;"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:21
msgid "intranet access (intranet);"
msgstr "intraneteko atzipena (intranet);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:22
msgid "no conceal (noconceal);"
msgstr "ez ezkutatu (ez ezkutatu);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:23
msgid "conceal even for subscribers (secret);"
msgstr "harpidedunengandik ere ezkutatu (sekretua);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:25
msgid ""
"If you want to limit the list visibility according to other criteria, you "
"should ask the listmasters: they may be able to create a new option matching "
"your needs (example: list visible only by members of a user group, of an "
"Internet domain, etc.)."
msgstr ""
"Zerrendaren ikusgaitasuna beste irizpide batekin mugatu nahi baduzu zerrenda "
"kudeatzaileei eskatu beharko zenieke: zure beharrak asetzen duen aukera "
"sortzeko gai izan daitezke (adibidez: erabiltzaile talde batentzako "
"bakarrik, internet domeinu bat, etab.)."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:26
msgid ""
"In the 'Owners' and 'Moderators' areas, you can <strong>add owners and "
"moderators</strong> to the list or <strong>change their personal "
"information</strong>:"
msgstr ""
"'Jabeak' eta 'Moderatzaileak' eremuetan zerrendara <strong>jabeak eta "
"moderatzaileak gehitu</strong> ahal dituzu edo <strong>beraien informazio "
"pertsonala aldatu</strong>:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:28
msgid ""
"For each owner/moderator, you have to indicate an <strong>email address</"
"strong> and a <strong>name</strong>."
msgstr ""
"Jabe/Moderatzaile bakoitzeko <strong>eposta helbidea</strong> eta "
"<strong>izena</strong> zehaztu behar dituzu."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:29
#, fuzzy
msgid ""
"You can also add the information of your choice in the '<strong>Private "
"information</strong>' input box (phone number, function, etc.); this "
"information will only be accessible by listmasters and list owners with a "
"'Privileged' profile."
msgstr ""
"'<strong>Informazio pribatua</strong>' eremuan nahi duzun informazioa "
"(telefonoa, funtzioa, etab.) adieraz dezakezu; informazio hau zerrenda "
"kudeatzaileek eta 'Privileged' profila duten jabeek bakarrik ikusi ahalko "
"dute."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:30
msgid ""
"You can change the <strong>message delivery mode</strong> (the only options "
"available on this page are 'mail' and 'nomail')."
msgstr ""
"<strong>Mezu bidalketa modua</strong> aldatu dezakezu (orri honetako aukera "
"bakarrak 'eposta' eta 'epostarik ez' dira)."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:31
msgid ""
"The 'Profile' parameter can not be changed: the <strong>'Privileged' "
"profile</strong> is reserved to the list creator (other owners have a "
"'Normal' profile)."
msgstr ""
"'Profila' parametroa ezin da aldatu: <strong>'Berezia' profila</strong> "
"zerrendaren sortzailearentzat erreserbatuta dago (beste jabeek profil "
"'Normala' dute)."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:33
msgid ""
"Be careful: becoming owner or moderator of a list does not mean that you are "
"automatically subscribed to that list. Thus owners and moderators have to "
"subscribe themselves to the list."
msgstr ""
"Kontuz: jabe edo moderatzaile bihurtzeak ez du automatikoki harpidetuko "
"itxitazarenik ezan nahi. Jabe eta moderatzaileak bere kabuz harpidetu "
"beharko dira beraz."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:34
msgid ""
"To <strong>delete owners/moderators</strong>, clear the content of the input "
"boxes relating to the person you want to delete and click on the 'Update' "
"button."
msgstr ""
"<strong>Jabe/moderatzaileak ezabatzeko</strong>, kendu nahi duzun "
"pertsonaren eremuetan dagoen edukia ezabatu eta klikatu 'Eguneratu' botoian."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:35
msgid ""
"You can also change the <strong>list topic</strong> as well as its "
"<strong>language</strong>. If you change the list language, all predefined "
"messages will be sent in the chosen language (be careful: subject to the "
"availability of a translation!)."
msgstr ""
"<strong>Zerrendaren mintzagaia</strong> eta bere <strong>hizkuntza</strong> "
"ere aldatu ditzakezu. Zerrendaren hizkuntza aldatzen baduzu "
"aurredefinitutako mezu guztiak hautatutako hizkuntzan bidaliko dira (kontuz: "
"itzulpenak eginda egon behar dute!)."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:36
msgid ""
"You can not change the <strong>Internet domain</strong> of the list: only "
"the listmasters can change this parameter."
msgstr ""
"Ezin duzu zerrendako <strong>Interneteko domeinua</strong> aldatu: parametro "
"hau zerrenda kudeatzaileek bakarrik aldatu ahal dute."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:125
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:176
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:37
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:53
msgid ""
"<strong>BE CAREFUL: do not forget to click on the 'Update' button</strong> "
"on bottom of page to save all your changes."
msgstr ""
"<strong>KONTUZ: ez ahaztu 'Eguneratu' botoia sakatzea</strong> egin dituzun "
"aldaketak gordetzeko."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:39
msgid "Sending/receiving"
msgstr "Bidalketa/jasotzea"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:40
msgid ""
"From this page, you can <strong>decide who will be allowed to post messages "
"on the list</strong>."
msgstr ""
"Orri honetan <strong>zerrendara mezuak zeinek bidali ahal dituen erabaki</"
"strong> ahal duzu."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:41
msgid ""
"In the '<strong>Digest frequency</strong>' area, you can define how "
"frequently compiled messages are sent (Digest and Summary delivery modes): "
"in the list, select all the <strong>days</strong> for which you want digests "
"to be sent. Then choose a <strong>delivery time</strong> for digests (please "
"avoid choosing a time between 11 p.m. and midnight)."
msgstr ""
"'<strong>Bilduma maiztasuna</strong>' arean konpilatutako mezuak (Bilduma "
"eta laburpen modual) zein maiztasunarekin bidaltzen diren definitu ahal "
"duzu: zerrendan, hautatu bilduma bidali nahi duzun <strong>egun</strong> "
"guztiak. Gero bildumentzako <strong>bidalketa ordua</strong> hautatu "
"(mesedez ez hautatu 23:00 eta gauerdi harteko ordurik)."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:42
msgid ""
"In the '<strong>Available subscription options</strong>' list, select all "
"the subscriber options you want to offer to your subscribers. By default, "
"all options are selected."
msgstr ""
"'<strong>Harpidetze aukerak</strong>' zerrendan, hautatu harpidedunei "
"eskaini nahi dizkiezun aukerak. Defektuz aukera guztiak hautatuta daude."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:43
msgid ""
"The '<strong>Reply address</strong>' area allows you to define the default "
"recipients of any reply to a message sent to the list:"
msgstr ""
"'<strong>Erantzun helbidea</strong> eremuak zerrendara bidalitako mezu bat "
"erantzutean defektuz nori bidaliko zaion definitu ahal duzu:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:45
msgid ""
"With the '<strong>All</strong>' value, the reply is sent to both the "
"<strong>message sender</strong> AND the <strong>list</strong>."
msgstr ""
"'<strong>Dena</strong>' balioarekin, erantzuna <strong>mezuaren "
"bidaltzaileari</strong> ETA <strong>zerrendari</strong> bidaltzen zaie."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:46
msgid ""
"With the '<strong>List</strong>' value, the reply is sent to the "
"<strong>list</strong>."
msgstr ""
"'<strong>Zerrenda</strong>' balioarekin, erantzuna <strong>zerrendara</"
"strong> bidaltzen da"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:47
msgid ""
"Be careful: use this option carefully! Experience shows that subscribers do "
"not always check the address to which they send their reply. Thus, they "
"might send private messages to the whole list when trying to reply to a "
"single person..."
msgstr ""
"Kontuz ibili aukera honekin! Esperientziak esaten du harpidedunek ez dutela "
"beti erantzuten dauden helbidea egiaztatzen. Beraz, mezu pribatu bat "
"zerrendara bidali ahal dute pertsona bakar bati erantzun nahi diotenean..."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:48
msgid ""
"With the '<strong>Other_email</strong>' value, the reply is sent to a "
"<strong>predefined address</strong>. If you choose this option, you will "
"have to <strong>indicate an email address in the 'Other email address' input "
"box</strong>."
msgstr ""
"'<strong>Beste eposta</strong>' balioarekin, erantzuna "
"<strong>aurredefinitutako helbide</strong> batera bidaltzen da. Hau "
"aukeratzen baduzu, <strong>'Beste eposta helbide bat' eremuan eposta helbide "
"bat zehaztu beharko duzu."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:49
msgid ""
"With the '<strong>Sender</strong>' value, the reply is sent to the "
"<strong>message sender</strong>. This is the option you should probably "
"choose."
msgstr ""
"'<strong>Bidaltzailea</strong>' balioarekin, erantzuna <strong>mezua bidali "
"duenari</strong> bidaltzen zaio. Hau da ziur aski aukeratu behar duzuna."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:51
msgid ""
"The '<strong>Respect of existing header field</strong>' drop-down list "
"allows you to choose how the 'Reply-To' SMTP header field will be processed "
"in incoming messages. The '<strong>Respect</strong>' option preserves that "
"field while the '<strong>Forced</strong>' option allows it to be overwritten."
msgstr ""
"'<strong>Aurreko goiburua eremua mantendu</strong> kutxak sartzen diren "
"mezuen 'Reply-To' SMTP goiburuarekin zer egingo den aukeratzen uzten dizu. "
"'<strong>Mantendu</strong>' aukerak eremu hori mantentzen du eta "
"'<strong>Derrigortutakoa</strong>' aukerak gainidazten uzten du."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:52
msgid ""
"Last, the '<strong>Subject tagging</strong>' option lets you choose the "
"<strong>text included before the subject of all messages</strong> sent to "
"the list: this allows subscribers to sort their messages easily, to use "
"message filters on them in order to process messages automatically, etc. By "
"default, this text consists of the <strong>list name surrounded by square "
"brackets</strong> (the square brackets are automatically added by the "
"system, thus it is useless that you add them yourself)."
msgstr ""
"Azkenik, '<strong>Gaiaren etiketatzea</strong>' aukerak zerrendara "
"bidalitako <strong>mezu guztien gaiaren aurrean txertatuko den testua</"
"strong> hautatzen uzten dizu: honek harpidedunei mezuak errazago ordenatzea "
"ahalbidetzen die, mezuak automatikoki prozesatzeko iragazkiak erabili, etab. "
"Defektuz testu hau <strong>zerrendaren izena kortxeteen artean</strong> da "
"(kortxeteak sistemak gehitzen ditu automatikoki, ez dituzu zuk bertan "
"zehaztu behar)."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:55
msgid "Privileges"
msgstr "Baimenak"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:56
msgid "From this page, you can decide:"
msgstr "Orri honetan ondokoa erabaki ahal duzu:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:58
msgid ""
"<strong>who can view list information</strong>. The following options are "
"available:"
msgstr ""
"<strong>Informazioa zeinek ikusi ahal duen</strong>. Aukera hauek daude:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:60
msgid "for anyone (open) - <em>default option</em>;"
msgstr "edozeinentzako (irekia) - <em>defektuzko aukera</em>"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:61
msgid "restricted to subscribers (private)."
msgstr "harpidedunentzat bakarrik (pribatua)."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:63
msgid ""
"who can subscribe to the list</strong>. The following options are available:"
msgstr "zein harpidetu daiteke</strong>. Aukera hauek daude:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:65
msgid "subscription request confirmed (auth);"
msgstr "harpidetza eskaera baieztatuta (auth);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:66
msgid "need authentication (notification is sent to owners) (auth_notify);"
msgstr ""
"autentifikazioa behar du (jabeei ohartarazpena bidaltzen zaie) (auth_notify);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:67
msgid "requires authentication then owner approval (auth_owner);"
msgstr "autentifikazioa eta jabearen baieztapena behar du (auth_owner);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:68
msgid "subscribe is impossible (closed);"
msgstr "ezin da harpidetu (itxita);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:131
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:69
msgid "restricted to local domain users (intranet);"
msgstr "domeinu lokalekoentzat bakarrik (intranet);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:70
msgid "local domain users or owner approval (intranetorowner);"
msgstr "domeinu lokalekoak edo jabearen oniritzia (intranetorowner);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:71
msgid "for anyone without authentication (open) - <em>default option</em>;"
msgstr ""
"edonorentzat Autentifikazio gabe (irekia) - <em>defektuzko aukera</em>;"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:72
msgid "anyone, notification is sent to list owner (open_notify);"
msgstr "edonor, jabeari ohartarazpena bidaltzen zaio (open_notify);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:73
msgid "anyone, no welcome message (open_quiet);"
msgstr "edonor, ongietorri mezurik ez (open_quiet)"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:74
msgid "owner approval (owner);"
msgstr "jabearen oniritzia (owner);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:75
msgid "requires S/MIME signed (smime);"
msgstr "S/MIME zinadura behar du (smime);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:76
msgid "requires S/MIME signed or owner approval (smimeorowner)."
msgstr "S/MIME zinadura edo jabearen oniritzia (smimeorowner)."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:77
msgid ""
"You should always choose an option involving the 'auth' parameter: this way, "
"the system requires confirmation from the future subscriber by email before "
"subscribing him/her to the list. This avoids subscriptions with invalid "
"email addresses and guarantees that no one can be subscribed to the list "
"without knowing it."
msgstr ""
"'auth' parametroa duen aukeraren bat hautatu beharko zenuke: horrela "
"sistemak harpidedunari baieztapena eskatzen dio harpidetu baino lehen. Honek "
"eposta helbide okerrekin harpidetzea saihesten du, eta ohartu gabe inor ez "
"dela harpidetu bermatzen du."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:78
msgid ""
"<strong>who can unsubscribe from the list</strong>. The following options "
"are available:"
msgstr "<strong>zein harpidetu daiteke</strong>. Ondoko aukerak daude:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:80
msgid "need authentication (auth);"
msgstr "Autentifikazioa behar du (auth);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:81
msgid "authentication requested, notification sent to owner (auth_notify);"
msgstr ""
"autentifikazioa eskatuta, jabeari ohartarazpena bidaltzen zaio (auth_notify);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:82
msgid "impossible (closed);"
msgstr "ezinezkoa (closed);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:83
msgid "open (open) - <em>default option</em>;"
msgstr "irekia (open) - <em>defektuzko aukera</em>"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:84
msgid "open with mail confirmation, owner is notified (open_notify);"
msgstr "irekia eposta baieztapenarekin, jabea ohartarazia (open_notify);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:85
msgid "owner approval (owner)."
msgstr "jabearen oniritzia (owner)"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:86
msgid ""
"You should always choose an option involving the 'auth' parameter: this way, "
"the system requires confirmation from the subscriber by email before "
"unsubscribing him/her from the list. This prevents ill-intentioned people "
"from unsubscribing others without letting them know."
msgstr ""
"'auth' parametroa duen aukeraren bat hautatu beharko zenuke: horrela "
"sistemak harpidedunari baieztapena eskatzen dio harpidetu baino lehen. "
"Horrela inork ezingo du beste bat ez-harpidetu bera jakin gabe."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:88
msgid ""
"who can invite people to subscribe to the list</strong>. The following "
"options are available:"
msgstr ""
"zerrendara harpidetzeko gonbidapenak zeinek bidali ahal ditu</strong>. "
"Aukera hauek daude:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:130
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:90
msgid "closed (closed);"
msgstr "itxita (closed)"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:91
msgid "list owner, no authentication (owner);"
msgstr "zerrenda jabeak, autentifikaziorik ez (owner);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:112
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:92
msgid "restricted to subscribers (private) - <em>default option</em>;"
msgstr "harpidedunentzat mugatuta (private) - <em>defektuzko aukera</em>;"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:136
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:93
msgid "public (public)."
msgstr "publikoa (public)."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:95
msgid ""
"<strong>who can review subscribers</strong>. The following options are "
"available:"
msgstr ""
"<strong>zeinek ikusi ditzake harpidedunak</strong>. Ondoko aukerak daude:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:97
msgid "no one can review (closed);"
msgstr "inor ezin ditu ikusi (close)"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:110
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:98
msgid "restricted to subscribers or local domain users (intranet);"
msgstr "harpidedun edo domeinu lokalekoak bakarrik (intranet);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:99
msgid "listmaster only (listmaster);"
msgstr "zerrenda kudeatzaileak bakarrik (listmaster);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:100
msgid "only owner (and listmaster) (owner) - <em>default option</em>;"
msgstr ""
"jabea bakarrik (eta zerrenda kudeatzailea) (owner) - <em>defektuzko aukera</"
"em>;"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:101
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:119
msgid "restricted to subscribers (private);"
msgstr "harpidedunentzat mugatuta (private);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:102
msgid "anyone can do it! (public)."
msgstr "edonork egin ahal du! (public)."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:103
msgid ""
"You should in no case make the members list accessible to anyone. The "
"'Restricted to subscribers' option may be interesting in order to allow "
"subscribers to communicate with each others without posting messages on the "
"list. However, this is not appropriate in the case of an announcement list "
"involving subscribers having no particular relationship."
msgstr ""
"Ez zenuke harpidedunen zerrenda edonorentzat atzigarri utzi beharko. "
"'Harpidedunentzat mugatuta' aukera interesgarria izan daiteke harpidedunak "
"elkarren artean komunikatzeko zerrendatik pasa gabe. Hau ez da egokia "
"harpidedunak elkarren artean erlaziorik ez duten iragarpen zerrendetan, "
"ordea."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:106
msgid ""
"From this page, you can also <strong>define the access rights applying to "
"the shared document web space</strong> ('Shared documents' section of the "
"list, accessible through a link in the left menu). You can define both the "
"read and write access rights for the documents: "
msgstr ""
"Orri honetatik <strong>partekatutako dokumentuen web atalera aplikatuko "
"diren baimenak definitu </strong> daitezke baita ere ('Partekatutako "
"dokumentuak' atala, ezkerreko menuko menuan atzigarri). Dokumentuen irakurri "
"eta idazteko baimenak definitu ahal dituzu:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:108
msgid ""
"The following options are available in the '<strong>Who can view</strong>' "
"drop-down list:"
msgstr "Ondoko aukerak daude '<strong>Zeinek ikus dezake</strong>' kutxan:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:111
msgid "restricted to list owners (owner);"
msgstr "zerrenda jabeei mugatuta (owner);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:113
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:120
msgid "public documents (public)."
msgstr "dokumentu publikoak (public)."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:115
msgid ""
"The following options are available in the '<strong>Who can edit</strong>' "
"drop-down list:"
msgstr "Ondoko aukerak daude '<strong>Zeinek edita dezake</strong>' kutxan:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:117
msgid "restricted to list owners (owner) - <em>default option</em>;"
msgstr "zerrenda jabeei mugatuta (owner) - <em>defektuzko aukera</em>;"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:118
msgid "moderated for subscribers (editor);"
msgstr "harpidedunentzat moderatuta (editor);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:123
msgid ""
"The '<strong>Quota</strong>' input box allows you to define a "
"<strong>maximum size not to be exceeded for the shared document web space</"
"strong>. This size does not represent the maximum size of <em class=\"caps"
"\">one</em> document published in the shared document web space, but the "
"maximum size for all documents published on the list. It is expressed in "
"kilobytes. When a subscriber tries to publish a too large document regarding "
"the space left, he/she gets an error message."
msgstr ""
"'<strong>Kuota</strong>' kutxan <strong>partekatutako dokumentuen web "
"atalaren tamaina maximoa</strong> definitu dezakezu. Honek ez du "
"partekatutako dokumentuen web atalean argitaratutako dokumentu <em class="
"\"caps\">baten</em> tamaina zehazten, dokumentu guztien batura baizik. "
"Kilobytetan adierazten da. Harpidedun batek geratzen den lekua baino "
"handiagoa den dokumentu bat igotzen saiatzen denean errore mezu bat jasoko "
"du."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:124
msgid ""
"To know <strong>more about the management of the shared document web space</"
"strong> (how to organize it, change access rights, name documents, etc.), "
"please refer to the '<a href=\"%1/help/shared\">Using the shared document "
"web space</a>' section of the User guide."
msgstr ""
"<strong>partekatutako dokumentuen web atalari buruz gehiago</strong> "
"jakiteko (nola antolatu, baimenak aldatu, dokumentuak izendatu, etab.), joan "
"erabiltzaile gidaren '<a href=\"%1/help/shared\">Partekatutako dokumentuen "
"web atala erabiltzen</a>' atalera"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:127
msgid "Archive"
msgstr "Artxiboa"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:128
msgid ""
"From this page, you can <strong>decide who can access the online list "
"archive</strong> (messages readable on the mailing list web interface). The "
"following options are available:"
msgstr ""
"Orri honetatik <strong>web artxiboa zeinek atzitu dezakeen erabaki</strong> "
"dezakezu (eposta zerrendaren web interfazea irakurgarri dauden mezuak). "
"Ondoko aukerak daude:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:132
msgid "listmaster (listmaster);"
msgstr "zerrenda kudeatzailea (listmaster);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:133
msgid "owner (owner);"
msgstr "jabea (owner);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:134
msgid "moderator (moderator);"
msgstr "moderatzailea (moderator);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:135
msgid "subscribers only (private);"
msgstr "harpidedunak bakarrik (pribatua);"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:138
msgid ""
"The '<strong>Quota</strong>' input box allows you to define a "
"<strong>maximum size not to be exceeded for the message archive</strong>. "
"This size is expressed in kilobytes. List owners are notified when the "
"archive size reaches 95&#160;% of the allowed size. When the maximum size is "
"reached, later messages are not archived."
msgstr ""
"'<strong>Kuota</strong>' kutxak <strong>artxiboaren tamaina maximoa</strong> "
"definitzen uzten dizu. Tamaina kilobytetan adierazten da. Zerrenda jabeak "
"oharra jasotzen dute artxiboaren tamaina %95era heltzea denean. Maximoa "
"gainditzen denean mezuak ez dira gehiago artxibatzen."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:139
msgid ""
"Even though messages stop being archived, it is naturally still possible to "
"send messages to the list."
msgstr ""
"Nahiz eta mezuak ez diren artxibatzen, posible da zerrendara mezuak "
"bidaltzen jarraitzea."

#. (conf.email,conf.host)
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:140
msgid ""
"It is also possible to <strong>access the list archive by email</strong>, by "
"sending <strong>%1@%2</strong> the following command: <span class=\"commande"
"\"><strong>get nameofthelist log.yearmonth</strong></span> (example: <em "
"class=\"example\">get list_example log.200507</em>). Then you receive a "
"compilation of all messages sent during the chosen month. This compilation "
"is sent in plain text and contains <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" "
"title=\"HyperText Markup Language\">HTML</acronym> tags instead of the "
"original formatting; it also involves full headers for each message. The "
"'<strong>Text archives</strong>' parameter allows you to define:"
msgstr ""
"<strong>Zerrendako artxiboa eposta bidez eskuratu</strong> ahal da ere, "
"<strong>%1@%2</strong> helbidera ondoko komandoa bidaliz: <span class="
"\"commande\"><strong>get zerrendaizena log.urtehilbetea</strong></span> "
"(adibidez: <em class=\"example\">get zerrenda_bat log.200507</em>). "
"Hautatutako hilabeteko mezu guztien bilduma jasoko duzu. Bilduma testu "
"hutsean bidaltzen da eta <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title="
"\"HyperText Markup Language\">HTML</acronym> etiketak ditu berezkok "
"formatuaren ordez; mezu bakoitzaren goiburu guztiak adierazten dira ere. "
"'<strong>Testu artxiboak</strong>' parametroak ondokoa adieraz dezake: "

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:142
msgid ""
"<strong>who is allowed</strong> to receive the list message archive by email;"
msgstr ""
"<strong>zeinek jaso ahal ditu</strong> zerrendako mezuen artxiboa posta "
"bidez;"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:143
msgid ""
"<strong>how frequently these archive files will be created</strong>. For "
"example, if the frequency is set to 'month', all messages distributed to the "
"list in a month will be gathered in a single archive file."
msgstr ""
"<strong>artxibo fitxategi hauek sortzeko maiztasuna</strong>. Adibidez, "
"maiztasuna 'hilabetea' bada, hilabete batean zerrendara bidalitako mezu "
"guztiak fitxategi bakar batean elkartuko dira."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:145
msgid ""
"If this parameter is not defined, the list will have no archive accessible "
"by email. Be careful: <strong>only the listmasters have the power to change "
"this parameter.</strong>"
msgstr ""
"Parametro hau ezarrita ez badago, zerrendak ez du eposta bidez jasotzeko "
"artxiborik edukiko. Kontuz: <strong>zerrenda kudeatzaileek bakarrik aldatu "
"dezakete parametro hau.</strong>"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:146
msgid ""
"It is possible to send <strong>messages encrypted in <acronym lang=\"en\" "
"xml:lang=\"en\" title=\"Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions\">S/"
"MIME</acronym></strong> to the list. The '<strong>Archive encrypted mails as "
"cleartext</strong>' option allows you to define how those messages will be "
"archived:"
msgstr ""
"Zerrendara mezuak <strong><acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title="
"\"Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions\">S/MIME</acronym></strong> "
"bidez zifratuta bidali ahal dira. '<strong>Zifratutako mezuak testu hutsean "
"gorde</strong>' aukerak mezu hauek nola artxibatuko diren zehazten du:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:148
msgid ""
"The '<strong>Decrypted</strong>' option archives the message after removing "
"the encryption."
msgstr ""
"'<strong>Dezifratuta</strong>' aukerak mezuak dezifratu ostean artxibatzen "
"ditu."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:149
msgid ""
"The '<strong>Original</strong>' option archives the message under its "
"original encrypted form."
msgstr ""
"'<strong>Jatorrizkoa</strong>' aukerak mezuak zuen zifratzea mantenduta "
"artxibatzen da."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:151
msgid ""
"This option applies to both the text archive and the online archive, as well "
"as to the compilations sent to those who chose the 'Digest' delivery mode."
msgstr ""
"Aukera honek bai testu artxiboetara bai webeko artxiboetara eragiten die, "
"baita 'Bilduma' bidalketa modua aukeratzen dutenentzako bidaltzen den "
"bilketara."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:152
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:169
msgid ""
"BE CAREFUL: do not forget to click on the 'Update' button</strong> on bottom "
"of page to save all your changes."
msgstr ""
"KONTUZ: ez ahaztu 'Eguneratu' botoia sakatzen</strong>, orriaren behealdean, "
"zure aldaketa guztiak gordetzeko."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:154
msgid "Bounces"
msgstr "Erreboteak"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:155
msgid ""
"\"<strong>Bounces</strong>\" represent the <strong>subscribers whose address "
"is in error</strong>, i.e. subscribers who can not receive the messages sent "
"to the list. This can be due to many reasons: obsolete email addresses, "
"addresses temporarily unavailable when messages were sent, inbox quota "
"exceeded, etc."
msgstr ""
"\"<strong>Erreboteek</strong>\" <strong>helbidean arazoa duten harpidedunak</"
"strong> adierazten dituzte, hau da, zerrendara bidalitako mezuak jaso ezin "
"dituzten harpidedunak. Arrazoi ezberdinengatik izan daiteke: eposta helbide "
"zaharkituak, mezua bidaltzean eskuragarri ez zegoen helbidea, kuota "
"gaindituak, etab."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:156
msgid "The '<strong>Bounce management</strong>' section defines two rates:"
msgstr ""
"'<strong>Erreboteen kudeaketa</strong>' atalak bi tarte definitzen ditu:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:158
msgid ""
"The <strong>warn rate</strong> indicates the bouncing email addresses rate "
"from which the list owner will receive a <strong>notice entitled 'Bounce "
"rate too high'</strong> inviting him/her to delete bouncing subscribers from "
"the list."
msgstr ""

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:159
msgid ""
"The <strong>halt rate</strong> indicates the bouncing email addresses rate "
"from which <strong>the message distribution will automatically be stopped</"
"strong> up to the resolution of the problem (generally through the deletion "
"of bouncing subscribers)."
msgstr ""

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:161
msgid ""
"The '<strong>Management of bouncers, 1st level</strong>' and "
"'<strong>Management of bouncers, 2nd level</strong>' sections allow you to "
"perform automatic tasks with regard to bouncing subscribers. You can define:"
msgstr ""
"'<strong>Erreboteen kudeaketa, 1.go maila</strong>' eta '<strong>Erreboteen "
"kudeaketa, 2. maila</strong>' atalek errebotatzen duten harpidedunekin ataza "
"automatikoak ahalbidetzen dituzte. Definitu dezakezu:"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:163
msgid ""
"the <strong>score ranges that define level&#160;1 and level&#160;2 bouncers</"
"strong>. By default, level&#160;1 bouncers have a score comprised between 45 "
"and 74 and level&#160;2 bouncers have a score comprised between 75 and 100;"
msgstr ""
"<strong>1.go maila eta 2. mailako erreboteak definitzen dituzten tarteak</"
"strong>. Defektuz, 1.go mailako erreboteak 45 eta 74 arteko puntuazioa dute "
"eta 2. mailakoak 75 eta 100 artekoa;"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:164
msgid ""
"The score depends on the number, type and frequency of errors. If the "
"bouncing time is too short or if there have not been many errors, the "
"bouncer is not given a score."
msgstr ""
"Puntuazioa erroreen kopuru, mota eta maiztasunaren menpekoa da. Erreboteen "
"arteko tartea oso txikia bada edo ez badira errore asko egon, erreboteak ez "
"du puntuaziorik irabazten."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:165
msgid ""
"the <strong>task to perform towards the subscribers concerned</strong>: no "
"task, notice, deletion from the list;"
msgstr ""
"<strong>dagokion harpidedunarekin burutuko den ataza</strong>: atazarik ez, "
"oharra, zerrendatik ezabatu;"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:166
msgid ""
"the <strong>person to be notified</strong> when a task is carried out: no "
"one, the list owners, the listmasters. The notice sent when a task is "
"carried out involves the names of all the subscribers concerned as well as "
"precise information about the task."
msgstr ""
"ataza burutzen denean <strong>ohartaraziko den pertsona</strong>: inor ez, "
"zerrendako jabeak, zerrenda kudeatzaileak. Ataza burutzean bidaltzen den "
"ohartarazpenak eragindako harpidedun guztien izenak eta atazari buruzko "
"informazio zehatza dauka."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:168
msgid ""
"<strong>To manage bounces</strong> (reset errors for some subscribers, "
"unsubscribe bouncing subscribers, request a subscription reminder, etc.), "
"<strong>go to the '<a href=\"%1/help/admin#manage_bounces\">Bounces</a>' "
"page</strong> of the list administration module."
msgstr ""
"<strong>Erreboteak kudeatzeko</strong> (harpidedun baten erroreak "
"berrezarri, errebotatzen duen harpideduna ez-harpidetu, harpidetzaren "
"oroigarria eskatu, etab.), <strong>joan kudeaketa moduluko '<a href=\"%1/"
"help/admin#manage_bounces\">Erreboteak</a>' orrira."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:171
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Denetarik"

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:172
msgid ""
"The '<strong>Periodical subscription expiration task</strong>' option allows "
"you to define an <strong>automatic expiration deadline for subscriptions</"
"strong> to the list: on a regular basis (example: once a year), subscribers "
"will receive a message asking them to renew their subscription to the list. "
"If they don't, they will automatically be unsubscribed. This procedure "
"ensures that all people subscribed to the list are really concerned and "
"interested."
msgstr ""
"'<strong>harpidetzaren iraungitze periodikoaren ataza</strong>' aukerak "
"zerrendako <strong>harpidetzen iraungitze data automatikoak</strong> "
"definitzea ahalbidetzen dizu: periodikoki (adibidez: urtero), harpidedunek "
"beren harpidetza berritzeko eskaera bat jasoko dut. Ez badute egiten "
"automatikoki ez-harpidetuko dira. Prozesu honek zerrendara harpidetutako "
"guztiek interesa mantentzen dutela ziurtatzen du."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:173
msgid ""
"The '<strong>Periodical subscription reminder task</strong>' option allows "
"you to <strong>send subscription reminders</strong> to list members on a "
"regular basis."
msgstr ""
"'<strong>Harpidetzaren oroitzapen periodikoaren ataza</strong>' aukerak "
"zerrendako harpidedunei <stong>harpidetzen oroigarriak periodikoki "
"bidaltzen</strong> ahalbidetzen dizu."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:174
msgid ""
"The '<strong>email address protection method</strong>' option ensures that "
"the subscribers' email addresses will not be collected by robots for "
"spamming purposes. This option applies to all the list pages."
msgstr ""
"'<strong>Eposta helbidea babesteko modua</strong>' aukerak spam-robotek "
"harpidedunen eposta helbideak hartuko ez dituztela ziurtatzen du. Aukera hau "
"orri guztietan aplikatzen da."

#: default/web_tt2/help_listconfig.tt2:175
msgid ""
"On this page, you can also view <strong>information about the last update of "
"the list</strong> (who made it and when), as well as the <strong>number of "
"configuration change</strong> since the list was created."
msgstr ""
"Orri honetan <strong>zerrendaren azken eguneraketari buruzko informazioa</"
"strong> (zeinek eta noiz egin zuen), eta zerrenda sortu zenetik "
"<strong>konfigurazio aldaketen kopurua</strong> ikus ditzakezu ere bai."

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:3
msgid "List of the commands of the Sympa mail interface"
msgstr "Sympako eposta interfazeko komandoen zerrenda"

#. (conf.email ,conf.host)
#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:5
msgid "All commands are to be sent at %1@%2."
msgstr "Komando guztiak %1@%2 helbidera bidali behar dira."

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:7
msgid ""
"It is possible to send several commands in a single message. Commands are to "
"be entered in the message body (one command per line)."
msgstr ""
"Mezu bakar batean komando anitz bidali ahal dira. Komandoak mezuaren "
"gorputzean joan behar dute (komando bat lerro bakoitzeko)."

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:9
msgid "Commands for users"
msgstr "Erabiltzaileentzako komandoak"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:13
msgid "<code>HELP</code>: receive a list of all available commands"
msgstr "<code>HELP</code>: eskuragarri dauden komandoen zerrenda jaso"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:14
msgid "<code>LISTS</code>: receive a list of all lists managed on the server"
msgstr ""
"<code>LISTS</code>: zerbitzariak kudeatzen dituen zerrenda guztien zerrenda "
"jaso"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:15
msgid ""
"<code>WHICH</code>: receive a list of all lists to which you are subscribed"
msgstr "<code>WHICH</code>: harpidetuta zauden zerrenda guztien zerrenda jaso"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:16
msgid ""
"<code>CONFIRM <em>key</em></code>: confirm sending of a message (according "
"to the way the list is configured)"
msgstr ""
"<code>CONFIRM <em>gakoa</em></code>: mezuaren bidalketa baieztatu (zerrenda "
"konfiguratutako moduarekin bat)"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:17
msgid ""
"<code>QUIT</code>: indicates the end of the commands (used to ignore a "
"signature)"
msgstr ""
"<code>QUIT</code>: komandoen bukaera adierazten du (sinadurak baztertzeko "
"erabilita)"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:23
msgid "<code>INFO <em>list</em></code>: get information about the list"
msgstr ""
"<code>INFO <em>zerrenda</em></code>: zerrendari buruzko informazioa jaso"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:24
msgid "<code>REVIEW <em>list</em></code>: receive a list of all list members"
msgstr ""
"<code>REVIEW <em>zerrenda</em></code>: zerrendako kide guztien zerrenda jaso"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:25
msgid ""
"<code>SUBSCRIBE <em>list name</em></code>: subscription (or subscription "
"confirmation) to the list"
msgstr ""
"<code>SUBSCRIBE <em>zerrenda izena</em></code>: zerrendara harpidetza (edo "
"harpidetzaren baieztapena)"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:26
msgid ""
"<code>INVITE <em>list email</em></code>: invite someone to subscribe to the "
"list"
msgstr ""
"<code>INVITE <em>zerrenda eposta</em></code>: baten bat zerrendara "
"harpidetzeko gonbidatu"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:27
msgid ""
"<code>UNSUBSCRIBE <em>list email</em></code>: unsubscribe from the list. The "
"email address is required only if you want to unsubscribe with an address "
"other than the address with which you send the message"
msgstr ""
"<code>UNSUBSCRIBE <em>zerrenda eposta</em></code>: zerrendatik ez-harpidetu. "
"Eposta helbidea ez-harpidetzaren eposta mezua bidaltzeko erabili duzun "
"helbidearen ezberdina denean bakarri behar da."

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:28
msgid ""
"<code>UNSUBSCRIBE * <em>email</em></code>: unsubscribe from all the lists to "
"which you are subscribed"
msgstr ""
"<code>UNSUBSCRIBE * <em>eposta</em></code>: harpidetuta zauden zerrenda "
"guztietatik ez-harpidetu"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:34
msgid ""
"<code>SET <em>list</em> NOMAIL</code>: suspend receipt of the list's messages"
msgstr ""
"<code>SET <em>zerrenda</em> NOMAIL</code>: zerrendako mezuak jasotzeari utzi"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:35
msgid "<code>SET <em>list</em> DIGEST</code>: receive messages in digest mode"
msgstr ""
"<code>SET <em>zerrenda</em> DIGEST</code>: zerrendako mezuak bilduma moduan "
"jaso"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:36
msgid ""
"<code>SET <em>list</em> DIGESTPLAIN</code>: receive messages in digest mode "
"(plain text)"
msgstr ""
"<code>SET <em>zerrenda</em> DIGESTPLAIN</code>: zerrendako mezuak bilduma "
"moduan jaso (testu hutsa)"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:37
msgid "<code>SET <em>list</em> SUMMARY</code>: only receive the message list"
msgstr ""
"<code>SET <em>zerrenda</em> SUMMARY</code>: mezuen zerrenda jaso bakarrik"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:38
msgid ""
"<code>SET <em>list</em> NOTICE</code>: only receive the message subjects"
msgstr "<code>SET <em>zerrenda</em> NOTICE</code>: mezuen gaia jaso bakarrik"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:39
msgid "<code>SET <em>list</em> MAIL</code>: normal message delivery mode"
msgstr "<code>SET <em>zerrenda</em> MAIL</code>: mezuen bidalketa normala"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:40
msgid ""
"<code>SET <em>list</em> CONCEAL</code>: become unlisted (hidden subscriber "
"address)"
msgstr ""
"<code>SET <em>zerrenda</em> CONCEAL</code>: zerrendetatik ezkutatu "
"(ezkutatutako harpidedun helbidea)"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:41
msgid ""
"<code>SET <em>list</em> NOCONCEAL</code>: subscriber address visible via "
"REView"
msgstr ""
"<code>SET <em>zerrenda</em> NOCONCEAL</code>: harpidedunaren eposta helbidea "
"ikusgai jarri"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:47
msgid "<code>INDEX <em>list</em></code>: receive the list of the archive files"
msgstr ""
"<code>INDEX <em>zerrenda</em></code>: artxiboko fitxategien zerrenda jaso"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:48
msgid "<code>GET <em>list file</em></code>: receive a file of the list archive"
msgstr ""
"<code>GET <em>zerrenda fitxategia</em></code>: zerrendako artxibotik "
"fitxategia jaso"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:49
msgid "<code>LAST <em>list</em></code>: receive the list's most recent message"
msgstr "<code>LAST <em>zerrenda</em></code>: zerrendako mezu berriena jaso"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:53
msgid "Commands for list owners"
msgstr "Zerrenda jabeentzako komandoak"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:57
msgid "<code>ADD <em>list email name</em></code>: add a member to the list"
msgstr ""
"<code>ADD <em>zerrenda eposta izena</em></code>: zerrendara kide bat gehitu"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:58
msgid "<code>DEL <em>list email</em></code>: remove a subscriber from the list"
msgstr ""
"<code>DEL <em>zerrenda eposta</em></code>: zerrendatik harpidedun bat kendu"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:59
msgid "<code>STATS <em>list</em></code>: check the statistics for the list"
msgstr "<code>STATS <em>zerrenda</em></code>: zerrendako estatistikak jaso"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:60
msgid ""
"code>REMIND <em>list</em></code>: send to all subscribers a personalized "
"reminder with the address with which he/she is subscribed to the list"
msgstr ""
"code>REMIND <em>zerrenda</em></code>: harpidedun guztiei pertsonalizatutako "
"oroigarria bidali zerrendara harpidetzeko erabili zuten eposta helbidearekin"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:64
msgid "Commands for list moderators"
msgstr "Zerrenda moderatzaileentzako komandoak"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:68
msgid "<code>DISTRIBUTE <em>list key</em></code>: approve of a message"
msgstr "<code>DISTRIBUTE <em>zerrenda gakoa</em></code>: mezua onartu"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:69
msgid "<code>REJECT <em>list key</em></code>: reject a message to be moderated"
msgstr ""
"<code>REJECT <em>zerrenda gakoa</em></code>: moderatzeke dagoen mezua "
"baztertu"

#: default/web_tt2/help_mail_commands.tt2:70
msgid ""
"<code>MODINDEX <em>list</em></code>: check the list of messages to be "
"moderated"
msgstr ""
"<code>MODINDEX <em>zerrenda</em></code>: moderatzeke dauden mezuen zerrenda "
"jaso"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:3 default/web_tt2/help_user.tt2:158
msgid "Sending a message"
msgstr "Mezua bidaltzen"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:4
msgid ""
"When you are subscribed to a list, you receive all messages subscribers "
"send. You can reply to those messages or send some yourself."
msgstr ""
"Zerrenda batera harpidetuta zaudenean harpidedunek bidaltzen dituzten mezu "
"guztiak jasoko dituzu. Mezu hauek erantzun ditzakezu edo berri batzuk bidali."

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:6
msgid "Sending a message with an email client"
msgstr "Eposta bezero batekin mezua bidaltzen"

#. (conf.host)
#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:7
msgid ""
"To send a new message, it is very simple: <strong>from your email client or "
"a webmail, send a message to the list address</strong>. This address "
"consists of the list name followed by the suffix '@%1' (example: <em class="
"\"example\">psycho_cognitive(@)%1</em>)."
msgstr ""
"Mezu berri bat bidaltzea oso sinplea da: <strong>zure eposta bezero edo "
"webmaila erabiliz, mezu bat bidali zerrendako helbidera</strong>. Helbide "
"hau zerrendaren izena da '@%1' atzizkiarekin (adibidez: <em class=\"example"
"\">psycho_cognitive(@)%1</em>)."

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:8
msgid ""
"Be careful: you need to send the message from the address with which you "
"subscribed to the list, otherwise, your message might be rejected."
msgstr ""
"Kontuz: zerrendara harpidetu zineneko eposta helbidea erabili behar duzu "
"mezua bidaltzeko, bestela mezua baztertua izan daiteke."

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:10
msgid "Sending a message from the mailing list environment"
msgstr "Eposta zerrendako ingurunetik mezua bidaltzen"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:11
msgid ""
"<strong>You can also</strong> log on to the mailing list environment, "
"<strong>go to the information page of the list</strong> to which you want to "
"send a message and <strong>click on the 'Post' link</strong> in the left "
"menu."
msgstr ""
"<strong>Baita,</strong> eposta errendako ingurunean izena eman ahal duzu, "
"mezua bidali nahi diozun <strong>zerrendaren informazio orrira joan</"
"strong>eta ezkerreko menuko <strong>'Idatzi' estekan klikatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:12
msgid ""
"This method is not very flexible: from the mailing list web interface, you "
"can not add or change some recipients, add an attachment or format the "
"messages you send."
msgstr ""
"Modu hau ez da oso malgua: eposta zerrendako web interfazetik ezin dituzu "
"jasotzailerik gehitu edo aldatu, eranskinik gehitu edo bidaltzen duzun "
"mezuari formaturik eman."

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:14
msgid "Replying to a message"
msgstr "Mezu bati erantzuten"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:15
msgid ""
"To reply to a message sent to a list, do as for any message that would have "
"been sent to you in private. However, be careful: <strong>some lists are "
"configured to send any reply to the list by default</strong>, i.e. to all "
"the subscribers. If you only want to reply to the message sender, "
"<strong>make sure the recipient of your message is the right one</strong>!"
msgstr ""
"Zerrenda batera bidalitako mezu bati erantzuteko, pribatuan jaso duzun "
"edozein mezurekin egingo zenuen bezala egin. Hala ere, kontuz ibili: "
"<strong>zerrenda batzuk erantzunak zerrendara bidaltzeko konfiguratuta "
"daude</strong>, hau da, harpidedun guztiei. Mezuaren idazleari bakarrik "
"erantzun nahi badiozu <strong>egiaztatu zure mezuaren jasotzailea</strong>!"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:16
msgid ""
"You can also reply to a message directly <a href=\"#answeronline\">from the "
"mailing list environment</a>. However, it is far simpler and more functional "
"to reply using an email client or a webmail..."
msgstr ""
"<a href=\"#answeronline\">Eposta zerrendako ingurunetik</a> ere mezuak "
"erantzun ditzakezu. Hala ere, askoz sinpleagoa eta eraginkorragoa da eposta "
"bezero edo webmaila erabiliz erantzutea..."

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:18
msgid "A few rules"
msgstr "Arau gutxi batzuk"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:19
msgid ""
"Sending messages to a list makes you liable as an author. Furthermore, if "
"you send a message to a list, it will be read by all the subscribers and you "
"are likely to strike up conversations with them. Thus, to use the mailing "
"list service within the law and share pleasant and respectful exchanges, you "
"have to respect a comprehensive set of rules."
msgstr ""

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:21
msgid "Before you start writing to a list"
msgstr "Zerrendara idazten hasi baino lehen"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:22
msgid ""
"It is better to always <strong>respect an observation period</strong> of a "
"few days after subscribing, prior to sending any message. This will allow "
"you to gather useful information in order not to make a blunder:"
msgstr ""

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:24
msgid "Who can send messages to the list?"
msgstr "Zeinek bidali ahal ditu mezuak zerrendara?"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:25
msgid ""
"How frequently can you send messages without disturbing the other "
"subscribers?"
msgstr ""
"Zein maiztasunarekin bidali ahal dituzu mezuak beste harpidedunak molestatu "
"gabe? "

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:26
msgid "What are the topics discussed?"
msgstr "Zeintzuk dira eztabaidatutako mintzagaiak?"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:27
msgid "Are off-topic messages tolerated?"
msgstr "Gaiaz kanpoko mezuak onartzen dira?"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:28
msgid ""
"What is the tone used? Is it allowed to joke or is the list very formal?"
msgstr ""

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:29
msgid "Is the sending of attachments allowed/tolerated? Within what limits?"
msgstr "Eranskinak bidaltzea onartuta dago? Zein mugekin?"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:31
msgid ""
"<strong>Some lists require subscribers to introduce themselves to the other "
"contributors</strong> at the time of their subscription, others on the first "
"message sent to the list, and a third category (most generally the largest "
"lists) consider this to be useless and annoying... Study the uses and take "
"appropriate action!"
msgstr ""
"<strong>Zerrenda batzuetan harpidedun berriak aurkeztu behar dira</strong> "
"harpidetza burutu bezain laister, beste batzuetan bidalitako lehengo "
"mezuarekin, eta hirugarren multzo batean (zerrenda handietan bereziki) "
"zentzugabea eta gogaikarria dela uste dute... Aztertu erabilpena eta "
"jarraitu dagokion bidea!"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:33
msgid "Privacy"
msgstr "Pribatutasuna"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:34
msgid ""
"All messages sent to the list are kept in the list archive. <strong>Thus, "
"the simple fact of sending a message constitutes an express authorization of "
"distribution and reproduction in the archive</strong>. However, you can "
"request the deletion of any message you sent, whether directly from the list "
"archive ('Tag this mail for deletion' button) or by <a href=\"%1/help/"
"faquser#contactadmin\">contacting the list owners</a>."
msgstr ""
"Zerrendara bidaltzen diren mezu guztiak zerrendako artxiboan gordetzen dira. "
"<strong>Beraz, mezua bidaltzean bere banaketa eta artxiboan erreprodukzioa "
"baimentzen dugu espresuki</strong>. Hala ere, bidali duzun edozein mezuren "
"ezabaketa eskatu dezakezu, bai artxiboan zuzenean ('Markatu eposta hau "
"ezabatzeko' botoia), bai <a href=\"%1/help/faquser#contactadmin\">zerrendako "
"jabea kontaktatuz</a>."

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:35
msgid ""
"If you send a message to the list, <strong>your email address will naturally "
"display in your message header and in the list archive</strong>. However, "
"unless otherwise specified, your email address and the other data you "
"provided when you subscribed will not be disclosed to any other third party "
"without your agreement."
msgstr ""
"Zerrendara mezu bat bidaltzen duzunean <strong>zure eposta helbidea mezuaren "
"goiburuan eta zerrendako artxiboan agertuko da naturalki</strong>.Hala ere, "
"bestela adierazten ez bada, zure eposta helbidea eta eman zenuen bestelako "
"datuak ez zaizkie hirugarrengoei emango baimenik gabe."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:36
msgid ""
"In most countries, your personal data is protected through a number of laws. "
"For example, in the United States, the Privacy Act of 1974 applies. In the "
"European Union, the \"Directive 95/46/EC of the European Parliament and of "
"the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard "
"to the processing of personal data and on the free movement of such data\" "
"and national laws arising from it apply. To know more about this, <a href="
"\"%1/help/faquser#contactadmin\">please contact the list owners</a>."
msgstr ""

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:37
msgid ""
"As for any correspondence, <strong>you must sign your messages</strong>. On "
"professional mailing lists, <strong>it is customary to mention the name of "
"the organization you belong to and your job title alongside your name</"
"strong>. However, <strong>ask yourself whether it is relevant to give your "
"complete details</strong> (address, telephone number, etc.): they will "
"remain available at any time in the list archive..."
msgstr ""

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:38
msgid ""
"<strong>Do never send information about other people without their express "
"agreement</strong>."
msgstr ""
"<strong>Ez bidali inoiz beste pertsonen informaziorik beraien baimenik gabe</"
"strong>."

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:41
msgid ""
"<strong>When asking a question on a list</strong>, it is customary to post a "
"summary of all answers obtained."
msgstr ""
"<strong>Zerrenda batera galdera bat bidaltzean</strong>, ohitura da jasotako "
"erantzunen laburpena bidaltzea."

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:42
msgid ""
"<strong>When you reply to a message sent on the list</strong>, it is up to "
"you to decide whether you will reply on the list or in private. This might "
"depend on the interest of your reply for the other subscribers..."
msgstr ""
"<strong>Zerrendako mezu batera erantzuten duzunean</strong>, zuk aukeratzen "
"duzu zerrendari edo pribatuan erantzungo duzun. Beste harpidedunek zure "
"erantzuna izan dezaketen interesaren araberakoa izan daiteke hau..."

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:43
msgid ""
"<strong>Always use descriptive subjects for your messages</strong>. On some "
"lists, typical subjects for messages are even predefined and it is "
"compulsory to \"tag\" messages using one of them (examples of typical "
"objects: <em class=\"example\">[summary]</em>, <em class=\"example"
"\">[urgent]</em>, <em class=\"example\">[administrative]</em>, <em class="
"\"example\">[question]</em>, etc.)."
msgstr ""
"<strong>Jarri beti gai aproposak zure mezuei</strong>. Zerrenda batzutan, "
"ohizko gaiak aurredefinituta daude eta derrigorrezkoa da mezuak hauetako bat "
"erabiliz \"etiketatzea\" (adibide tipikoak: <em class=\"example"
"\">[laburpena]</em>, <em class=\"example\">[larria]</em>, <em class=\"example"
"\">[kudeaketa]</em>, <em class=\"example\">[galdera]</em>,"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:44
msgid ""
"<strong>Some kinds of messages are not welcome</strong> on mailing lists: "
"advertisement, spamming, commercial messages, virus warnings, test messages, "
"political or religious messages, hoaxes, flaming, privacy invasions, "
"messages damaging, misleading or in any way defamatory, harassing, "
"offensive, abusive, infringing, racist, obscene or profane, promoting "
"discrimination, violence or hatred for any reason, contrary to good morals, "
"or more generally illegal."
msgstr ""

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:45
msgid ""
"<strong>Unconstructive and mean-spirited messages</strong> (example: remarks "
"about spelling mistakes) <strong>and other personal attacks towards other "
"contributors are either not welcome</strong> on lists. If you really need to "
"tell unpleasant or offensive things to someone, you had better do it in a "
"private message... On most of the mailing lists, <strong>it is also frowned "
"on to feed the <em class=\"altralingua\">trolls</em></strong> (topics or "
"posts deliberately incorrect, intended to provoke readers)."
msgstr ""

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:46
msgid ""
"<strong>Generally, a list uses only one language</strong> for the exchanges "
"between contributors. Respect this rule even though you are not a native "
"speaker of the language used. <strong>Also try to respect the elementary "
"rules of grammar and spelling</strong>, ban \"<acronym lang=\"en\" xml:lang="
"\"en\" title=\"Short Message Service\">SMS</acronym> language\" and "
"<strong>proofread yourself</strong> before posting your message!"
msgstr ""
"<strong>Normalean, zerrendek hizkuntz bakarra erabiltzen dute</strong>. "
"Jarraitu arau hau zure ama hizkuntza ez bada ere. <strong>Saiatu oinarrizo "
"gramatika eta ortografia arauak jarraitzen</starong> sahiestu \"<acronym "
"lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Short Message Service\">SMS</acronym> "
"hizkuntza\" eta mezua bidali baino lehen <strong>birpasatu</strong>!"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:47
msgid ""
"When sending a message, <strong>you may want to add one or several "
"attachments</strong>. However, be careful to respect a few elementary rules:"
msgstr ""
"Mezu bat bidaltzean <strong>eranskin bat edo gehiago bidali nahiko duzu</"
"strong>. Hala ere, kontuz ibili eta jarraitu oinarrizko arau batzuk:"

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:49
msgid ""
"<strong>Make sure that attachments are accepted</strong> on the list to "
"which you send your message."
msgstr ""
"<strong>Ziurtatu eranskinak onartuta daudela</strong> mezua bidali nahi "
"duzun zerrendan."

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:50
msgid ""
"When attachments are allowed, <strong>remain reasonable</strong>: too many "
"or too large attachments may disturb the other subscribers, for example by "
"flooding their inboxes."
msgstr ""
"Eranskinak onartzen direnean, <strong>zentzuzkoa izan</strong>: eranskin "
"gehiegi edo handiegiek beste harpidedunei traba egin ahal diete, beraien "
"posta kutxa betez adibidez."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:52
msgid ""
"If you want to <strong>share documents with other list members</strong>, you "
"had probably better upload them in the <a href=\"%1/help/shared"
"\">'Documents' section of the list</a>."
msgstr ""
"<strong>Zerrendako beste kideekin dokumentuak partekatu nahi badituzu</"
"strong>, ziur aski hobeto <a href=\"%1/help/shared\">zerrendako "
"'Dokumentuak' atalera</a> igotzen badituzu."

#: default/web_tt2/help_sendmsg.tt2:53
msgid ""
"<strong>The use of email in general and for mailing lists is bound by a set "
"of precise rules necessary to share pleasant exchanges: the \"Netiquette\"</"
"strong>. You will find the general principles of the Netiquette, as well as "
"many links on the <a target=\"_blank\" href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/"
"Netiquette\">page of the Wikipedia dedicated to the Netiquette</a>."
msgstr ""
"<strong>Epostaren erabilera orokorrean eta eposta zerrendetan arau sorta "
"zehatz batzuetara lotuta dago, mezu trukeak atseginak izateko: \"Netiketa\"</"
"strong>.Netiketaren printzipio orokorrak eta esteka pila bat <a target="
"\"_blank\" href=\"http://eu.wikipedia.org/wiki/Netiketa\">Wikipediako "
"Netiketaren orrian</a>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:3 default/web_tt2/help_user.tt2:161
msgid "Using the shared document web space"
msgstr "Partekatutako dokumentuen web atala erabiltzen"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:4
msgid ""
"Some lists have a <strong>shared document web space where subscribers can "
"download and upload documents</strong>: this space is available through the "
"<strong>'Shared documents' section</strong>."
msgstr ""
"Zerrenda batzutan <strong>harpidedunek dokumentuak igo eta jaisteko "
"partekatutako dokumentuen web atal bat</strong> egoten da: toki hau "
"<strong>'Partekatutako dokumentuak'</strong> atalean eskuragarri dago."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:6
msgid "Presentation of the documents in the shared document web space"
msgstr "Partekatutako dokumentuen web atalean dokumentuen aurkezpena"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:7
msgid "To access the 'Shared documents' section of a list, do as follows:"
msgstr ""
"Zerrenda bateko 'Partekatutako dokumentuak' atalera sartzeko, ondokoa egin:"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:10
msgid ""
"Go to <strong>the information page of the list</strong> of your interest."
msgstr "Joan nahi duzun <strong>zerrendaren informazio orrira</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:11
msgid ""
"In the left menu, <strong>click on the 'Shared documents' link</strong>."
msgstr ""
"Ezkerreko menuan, <strong>klikatu 'Partekatutako dokumentuak' estekan</"
"strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:14
msgid ""
"The 'Shared documents' section can contain three types of resources</"
"strong>: <strong>folders</strong>, <strong>files</strong> and "
"<strong>bookmarks</strong>."
msgstr ""
"'Partekatutako dokumentuak' atalak hiru baliabide mota eduki ahal ditu</"
"strong>: <strong>karpetak</strong>, <strong>fitxategiak</strong> eta "
"<strong>laster-markak</strong>."

#. (icons_url)
#: default/web_tt2/help_shared.tt2:16
msgid ""
"<strong>Folders</strong> are preceded by the icon <img src=\"%1/folder.png\" "
"style=\"border: 0px;\" title=\"Icon of folder\" />."
msgstr ""
"<strong>Karpetek</strong> <img src=\"%1/folder.png\" style=\"border: 0px;\" "
"title=\"Icon of folder\" /> ikonoa dute aurrean."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:18
msgid "<strong>To browse a folder, click on its name</strong>."
msgstr "<strong>Karpeta batean sartzeko, klikatu bere izenean</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:19
msgid ""
"<strong>To go back up a level, click on the 'Up to higher level directory' "
"link</strong> in the upper right corner of your screen."
msgstr ""
"<strong>Goiko maila batera itzultzeko, klikatu 'Goiko direktoriora' estekan</"
"strong>, zure pantailako goi eskuinaldean."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:21
msgid ""
"<strong>Files</strong> are preceded by icons related to each type of file. "
"You can <a href=\"#shared_read\">download</a> and <a href=\"#shared_upload"
"\">upload</a> some."
msgstr ""
"<strong>Fitxategiek</strong> bere motaren ikonoa dute aurrean. Fitxategiak "
"<a href=\"#shared_read\">deskargatu</a> eta <a href=\"#shared_upload\">igo</"
"a> ahal dituzu."

#. (icons_url)
#: default/web_tt2/help_shared.tt2:22
msgid ""
"<strong>Bookmarks</strong> are preceded by the icon <img src=\"%1/link.png\" "
"style=\"border: 0px;\" title=\"Icon of bookmark\" />. They consist of "
"<strong>shortcuts providing a single-click access to a particular website</"
"strong>. If you click on a bookmark label, the website linked will open in a "
"new window."
msgstr ""
"<strong>Laster-markak</strong><img src=\"%1/link.png\" style=\"border: 0px;"
"\" title=\"Icon of bookmark\" /> ikonoa dute aurrean. <strong>Webgune jaki "
"baterako lasterbideak dira</strong>. Laster-markan klikatzen baduzu webgunea "
"orri berri batean irekiko zaizu."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:25
msgid ""
"The functions of editing and creation of documents, when they are available "
"to you, are accessible through the <strong>Expert mode</strong>. To switch "
"to expert mode, click on the <a class=\"actionMenuLinks\">Expert mode</a> "
"button on top of page."
msgstr ""
"Dokumentuak editatu eta sortzeko funtzioak, zuretzako eskuragarri daudenean, "
"<strong>Modu aditua</strong>n atzigarri daude. Modu aditura aldatzeko "
"klikatu orriaren goialdeko <a class=\"actionMenuLinks\">Modu aditua</a> "
"botoian."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:27
msgid ""
"<strong>The list owner or the documents authors can choose to restrict the "
"access rights to some files/folders</strong>. Both the reading and writing "
"rights can be restricted:"
msgstr ""
"<strong>Zerrendaren jabeak edo dokumentuaren egileak fitxategi/karpeta "
"batzuetarako atzipena mugatu dezakete</strong>. Bai irakurtzea bai idaztea "
"mugatu daitezke:"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:29
msgid ""
"<strong>When a folder is not writable</strong>, you can neither upload nor "
"create documents in it."
msgstr ""
"<strong>Karpeta batean ezin denean idatzi</strong>, ezin duzu ez "
"dokumenturik igo ez sortu bere barruan."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:30
msgid ""
"<strong>When a folder is not readable</strong>, you can not browse it (you "
"get an error message)."
msgstr ""
"<strong>Karpeta bat ezin denean irakurri</strong>, ezin duzu nabigatu "
"(errore mezua jasoko duzu)."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:32
msgid ""
"<strong>Folders are sorted separately</strong> from files and bookmarks, and "
"display before them. <strong>By default, documents are sorted ascendingly "
"according to the 'Document' column</strong>."
msgstr ""
"<strong>Karpetak aparte ordenatzen dira</strong> eta fitxategi eta laster-"
"marken aurrean bistaratzen dira. <strong>Defektuz, dokumentuak 'Dokumentua' "
"zutabearen arabera ordenatzen dira</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:33
msgid ""
"Be careful: alphanumeric sort distinguishes uppercase from lowercase, thus "
"all documents which have a name starting with an uppercase character display "
"first, sorted in alphabetical order, and then, all documents which have a "
"name starting with a lowercase character, sorted in alphabetical order. It "
"is the same for folders."
msgstr ""
"Adi egon: orden alfanumerikoak letra larri eta xeheak bereizten ditu, beraz "
"letra larriz hasten diren dokumentu guztiak lehendabizi agertuko dira, "
"alfabetikoki ordenatuta, eta gero letra xeheekin hasten diren dokumentuak, "
"alfabetikoki ordenatuta. Karpetekin berdin gertatzen da."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:34
msgid ""
"You can sort documents and folders according to criteria</strong> other than "
"the name of the document/folder: they can also be sorted according to their "
"<strong>author</strong>, their <strong>size</strong> and their <strong>last "
"update date</strong>. To sort documents according to the criterion of your "
"choice, click on the name of the corresponding column."
msgstr ""
"Dokumentuak eta karpetak beste irizpideen arabera ordenatu ditzakezu</"
"strong>, dokumentu/fitxategiaren izenaz aparte: <strong>egilea</strong>, "
"bere <strong>tamaina</strong> eta <strong>azken eguneraketa data</strong> "
"ere erabili ahal dituzu ordenatzeko. Irizpidea aldatzeko, klikatu dagokion "
"zutabearen izenean."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:37
msgid "Downloading documents from the shared document web space"
msgstr "Partekatutako dokumentuen web ataletik dokumentuak deskargatzen"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:38
msgid "To download a document from a list, do as follows:"
msgstr "Zerrendako dokumentu bat deskargatzeko ondokoa egin:"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:40 default/web_tt2/help_shared.tt2:62
#: default/web_tt2/help_shared.tt2:75 default/web_tt2/help_shared.tt2:87
msgid ""
"<strong>Go to the 'Shared documents' section</strong> of the list of your "
"interest."
msgstr ""
"Joan interesatzen zaizun zerrendaren <strong>'Partekatutako dokumentuak' "
"atalera</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:41
msgid ""
"<strong>Browse the folder containing the file you want to download</strong>."
msgstr "<strong>Eskuratu nahi duzun fitxategia duen karpeta nabigatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:42
msgid "<strong>Select the 'expert mode'</strong>."
msgstr "<strong>'Aditu modua' aukeratu</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:43
msgid ""
"<strong>Click on the name of the file to save it on your hard disk</strong>."
msgstr ""
"<strong>Klikatu fitxategiaren izenean zure disko gogorrera deskargatzeko</"
"strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:44
msgid ""
"Be careful: files available in formats likely to open in a web browser will. "
"To download this type of files, you had rather make a right click on their "
"names and choose 'Save target as...', 'Save link as...', etc., according to "
"your browser. This can affect, among others, files of formats .HTM/HTML, ."
"PDF, .PNG, .TXT, .SWF, etc. (this behavior varies according to your browser "
"and settings)."
msgstr ""
"Kontuz: nabigatzailean ireki ahal diren fitxategiak bertan irekiko dira. "
"Fitxategi mota hauek deskargatzeko hobeto eskuin-klikatzen badituzu eta "
"'Gorde esteka honela...', 'Gorde helburua honela...', etab. sakatu, zure "
"nabigatzaiearen arabera. Ondoko fitxategiekin gertatu ahal da, besteak "
"beste: .HTM/HTML, .PDF, .PNG, .TXT, .SWF, etab. (portaera hau nabigatzaile "
"eta ezerapenen arabera aldatzen da)."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:47
msgid "Uploading documents in the shared document web space"
msgstr "Partekatutako dokumentuen web atalera dokumentuak igotzen"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:49
msgid "Creating a folder on a list"
msgstr "Zerrenda batean karpeta bat sortzen"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:50
msgid "To create a folder on a list</strong>, do as follows:"
msgstr "Zerrenda batean karpeta bat sortzeko</strong> ondokoa egin:"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:52
msgid ""
"Go to the 'Shared documents' section</strong> of the list of your interest."
msgstr ""
"'Partekatutako dokumentuak' atalera joan</strong>, interesatzen zaizun "
"zerrendan."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:53
msgid "Browse the folder in which you want to create a folder</strong>."
msgstr "Karpeta sortu nahi duzun karpetara nabigatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:54
msgid "Switch to expert mode</strong>."
msgstr "Modu aditura aldatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:55
msgid ""
"Enter the folder name</strong> in the text field close to the 'Create a new "
"folder inside [name of the current folder]' label."
msgstr ""
"Sartu karpetaren izena</strong>, 'Sortu karpeta berria [oraingo karpetaren "
"izena] karpetaren barruan' ondoan dagoen textu kutxan."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:56
msgid "Click on the 'Create' button</strong>."
msgstr "Sakatu 'Sortu' botoia</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:59
msgid "Uploading a file on a list"
msgstr "Zerrenda batera fitxategia igotzen"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:60
msgid "<strong>To upload a file on a list</strong>, do as follows:"
msgstr "<strong>Zerrenda batera fitxategia igotzeko</strong> ondokoa egin:"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:63
msgid ""
"<strong>Browse the folder in which you want to upload your file</strong>. "
"Create a new folder if necessary."
msgstr ""
"<strong>Nabigatu fitxategia igo nahi duzun karpetara</strong>. Sortu karpeta "
"berria beharrezkoa bada."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:64 default/web_tt2/help_shared.tt2:77
#: default/web_tt2/help_shared.tt2:89
msgid "<strong>Switch to expert mode</strong>."
msgstr "<strong>Modu aditura aldatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:65
msgid ""
"<strong>Click on the 'Browse' button</strong> below the 'Upload a file "
"inside the folder [name of the current folder]' label and <strong>choose the "
"file</strong> you want to upload; after selecting it, click on the 'Open' "
"button. Your file path then displays in the input box close to the 'Browse' "
"button."
msgstr ""
"'Igo fitxategia [oraingo karpetaren izena] karpetaren barruan' ondoan dagoen "
"<strong>'Arakatu' botoia sakatu</strong> eta igo nahi duzun "
"<strong>fitxategia aukeratu</strong>; aukeratu eta gero klikatu 'Ireki' "
"botoian. Zure fitxategiaren bidea 'Arakatu' botoiaren ondoko textu eremuan "
"agertuko da."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:66
msgid "<strong>Click on the 'Publish' button</strong>."
msgstr "<strong>Sakatu 'Argitaratu' botoian</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:68
msgid ""
"Be careful: list owners may define quotas, that is to say a <strong>maximum "
"size not to be exceeded for the shared document web space</strong>. If you "
"try to upload or create a too large document with regard to the space left, "
"you will get the following error message: \"The document repository exceed "
"disk quota\"."
msgstr ""
"Kontuz: zerrenden jabeek kuotak definitu ditzakete, hau da, "
"<strong>partekatutako dokumentuen web atalak ez du tamaina maximo bat "
"gaindituko<s/trong>.Gelditzen den leku librea baino handiagoa den fitxategi "
"bat igotzen saiatzen bazara ondoko errore mezua jasoko duzu: \"Dokumentuen "
"biltegia disko kuota gainditzen du\"."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:70
msgid ""
"In order to avoid any list overload, try and <strong>delete useless files as "
"you go along</strong>. A good <a href=\"#organize\">organization</a> of the "
"list will allow you to manage the shared document web space more easily. To "
"save some space, you can also publish your files in <strong>compressed "
"formats</strong>."
msgstr ""
"Zerrendaren gainkarga sahiezteko, <strong>ezabatu balio gabeko fitxategiak</"
"strong> ezabatu. Zerrendaren <a href=\"#organize\">antolaketa</a> on batek "
"partekatutako dokumentuen web atala errazago kudeatzen lagunduko dizu. Leku "
"gehiago irabazteko, zure fitxategiak <strong>konprimituta</strong> igo "
"ditzakezu."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:72
msgid "Publishing a bookmark on a list"
msgstr "Zerrenda batera laster-marka gehitzen"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:73
msgid "<strong>To publish a bookmark on a list</strong>, do as follows:"
msgstr ""
"<strong>Zerrenda batean laster-marka bat argitaratzeko</strong> ondokoa egin:"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:76
msgid ""
"<strong>Browse the folder in which you want to publish your bookmark</"
"strong>. Create a new folder if necessary."
msgstr ""
"<strong>Nabigatu laster-marka sortu nahi duzun karpetara</strong>. Sortu "
"karpeta berria beharrezkoa bada."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:78
msgid ""
"In the <strong>'title' field</strong>, enter a <strong>descriptive name</"
"strong> for the website to be linked through the bookmark."
msgstr ""
"<strong>'Izenburua' eremuan</strong>, sartu laster-markarekin estekatu nahi "
"duzun webgunearen <strong>izen esanguratsu bat."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:79
msgid ""
"In the <strong>'<acronym title=\"Uniform Resource Locator\" lang=\"en\" xml:"
"lang=\"en\">URL</acronym>' field</strong>, enter or paste the website's "
"<strong><acronym title=\"Uniform Resource Locator\" lang=\"en\" xml:lang=\"en"
"\">URL</acronym></strong>."
msgstr ""
"<strong>'<acronym title=\"Uniform Resource Locator\" lang=\"en\" xml:lang="
"\"en\">URL</acronym>' eremuan</strong> webgunearen <strong><acronym title="
"\"Uniform Resource Locator\" lang=\"en\" xml:lang=\"en\">URLa</acronym></"
"strong> sartu edo kopiatu."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:80
msgid "Click on the <strong>'Add'</strong> button."
msgstr "Klikatu <strong>'Gehitu'</strong> botoian."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:83
msgid "Creating a file on a list"
msgstr "Zerrenda batean fitxategia sortzen"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:85
msgid "To create a file on a list</strong>, do as follows:"
msgstr "Zerrenda batean fitxategia sortzeko</strong> ondokoa egin:"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:88
msgid ""
"<strong>Browse the folder in which you want to create your file</strong>. "
"Create a new folder if necessary."
msgstr ""
"<strong>Nabigatu fitxategia sortu nahi duzun karpetara</strong>. Sortu "
"karpeta berria beharrezkoa bada."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:90
msgid ""
"<strong>Enter a file name</strong> in the input box close to the 'Create a "
"new file' label."
msgstr ""
"'Sortu fitxategi berria' eremuan <strong>fitxategi izena sartu</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:91
msgid "<strong>Click on the 'Create' button</strong>."
msgstr "<strong>Klikatu 'Sortu' botoian</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:93
msgid "You are brought to the file creation page."
msgstr "Fitxategien sorrera orrira joango zara."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:95
msgid ""
"<strong>Enter or paste the text</strong> you want to put in your file in the "
"'Edit the file /nameofthefile' text area, and then <strong>click on the "
"'Publish' button</strong>."
msgstr ""
"'/fitxategiarenizena fitxategia editatu' testu arean zure fitxategian sartu "
"nahi duzun <strong>testua sartu edo kopiatu</strong>, eta <strong>klikatu "
"'Argitaratu' botoian</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:96
msgid ""
"<strong>Important: the only files that can be created online on the lists "
"are plain text files. On the other hand, it is impossible to create office "
"documents (.DOC, .XLS, .PPT, .RTF, .ODT, etc.), .PDF, images, etc.</strong>"
msgstr ""
"<strong>Garrantzitsua: web bidez sortu daitekeen fitxategi mota bakarra "
"testu soileko fitxategiak dira. Ezinezkoa da ofimatika dokumenturik sortzea "
"(.DOC, .XLS, .PPT, .RTF, .ODT, etab.), .PDF, irudiak, etab.</strong>"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:97
msgid ""
"You can also <strong>replace the file, describe it or rename it</strong>. To "
"know more about these features, refer to the <a href=\"#editsuppr\">'Editing "
"or deleting documents in the shared document web space'</a> section."
msgstr ""
"<strong>Fitxategia ordeztu, deskribatu edo berrizendatu</strong> ahal duzu "
"ere bai. Honi buruz gehiago jakiteko joan <a href=\"#editsuppr"
"\">'Partekatutako dokumentuen web atalean dokumentuak editatu edo "
"ezabatzen'</a> atalera."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:99
msgid "Editing or deleting documents in the shared document web space"
msgstr ""
"Partekatutako dokumentuen web atalean dokumentuak editatu edo ezabatzen"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:100
msgid ""
"In addition to uploading and downloading documents, you can also act on "
"files and folders that are already online:"
msgstr ""
"Dokumentuak igo eta deskargatzeaz gain webean dauden fitxategi eta "
"karpetetan eragin ahal duzu:"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:102
msgid "by changing their access rights (read and write);"
msgstr "atzipen eskubideak aldatu (irakurri eta idatzi);"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:103
msgid "by editing them;"
msgstr "editatu;"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:104
msgid "by deleting them."
msgstr "ezabatu."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:107
msgid "Changing access rights"
msgstr "Atzipen baimenak aldatu"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:108
msgid ""
"<strong>You can change read and/or write access rights to folders and files</"
"strong>. This has <strong>several advantages</strong>:"
msgstr ""
"<strong>Karpeta eta fitxategien irakurri eta/edo idazteko baimenak aldatu "
"ditzakezu</strong>. Honek <strong>abantaila batzuk</strong> ditu:"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:110
msgid ""
"<strong>Denying write access to a folder</strong> avoids proliferation of "
"files published by unauthorized persons. To keep control of the list, "
"sometimes it is more sensible to deny write access to the root folder of the "
"shared document web space. It is also possible to offer a writable folder "
"and to lock it at a given date or time, for example to control delivery of "
"works by students."
msgstr ""
"<strong>Karpeta batean idazketa baimena ukatuz</strong> baimenik gabeko "
"pertsonek argitaratutako fitxategien ugalketa saihesten duzu. Zerrendaren "
"kontrola mantentzeko, batzutan partekatutako dokumentuen web ataleko erro "
"karpetan idazketa baimena kentzea erabilgarria da. Idatzi ahal den karpeta "
"bat eskaini daiteke eta data jakin batean itxi, ikasleen lanen bidalketa "
"kontrolatzeko."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:111
msgid ""
"<strong>Denying write access to a file</strong> ensures that no one will be "
"able to modify it. For example, this is the most suitable option for "
"teachers willing to put at their students' disposal a set of documents, such "
"as exam questions."
msgstr ""
"<strong>Fitxategi batean idazketa baimena ukatuz</strong> inork ezingo duela "
"aldatu ziurtatzen da. Adibidez, irakasle batek bere ikasleei dokumentu sorta "
"eskaintzen dienean, azterketako galderak kasu."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:112
msgid ""
"<strong>Denying read access to a folder</strong> makes it possible to store "
"several confidential documents without having to change read access rights "
"individually for each of them."
msgstr ""
"<strong>Karpeta batean irakurketa baimena ukatuz</strong> bertan dokumentu "
"konfidentzialak gordetzea ahalbidetzen du, fitxategi bakoitzari irakurtzeko "
"baimena banan banak aldatu beharrik gabe."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:113
msgid ""
"<strong>Denying read access to a file</strong> ensures its confidentiality. "
"For example, a teacher can ask his/her students to upload their \"exam copies"
"\" on a list and to restrict read access to their files in order to prevent "
"other students from looking at them."
msgstr ""
"<strong>Fitxategi bati irakurketa baimena ukatuz</strong> bere "
"konfidentzialtasuna bermatzen da. Adibidez, Irakasleak ikasleei beraien "
"\"azterketa kopiak\" igotzeko eskatu ahal die eta fitxategi hauen irakurketa "
"baimena kendu beste ikasleek ez begiratzeko."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:115
msgid ""
"<strong>You are allowed to change access rights only to documents you "
"uploaded or created yourself</strong> on the lists (one exception: list "
"owners can change access rights to any document published on the lists; this "
"does not concern moderators)."
msgstr ""
"Zerrendan <strong>igo edo sortu dituzun fitxategien atzipen baimenak aldatu "
"ditzakezu bakarrik</strong> (salbuespen bat: zerrendako jabeek beraien "
"zerrendetako edozein dokumenturen atzipen baimenak aldatu ditzakete; "
"moderatzaileek ez dute hemen eraginik)."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:116
msgid ""
"<strong>To change access rights for a document, click on the 'Access' text</"
"strong> in front of the document's name, in the 'Access' column. You are "
"brought to the access rights editing page."
msgstr ""
"<strong>Dokumentu baten atzipen baimenak aldatzeko klikatu 'Atzipena' "
"testuan</strong>, dokumentuaren izenaren gainean, 'Atzipena' zutabean. "
"Atzipen baimenak editatzeko orrira joango zara."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:118
msgid ""
"<strong>Choose options from the drop-down lists 'Read access' and 'Edit "
"access'</strong>."
msgstr ""
"<strong>'Irakurtzeko baimena' eta 'editatzeko baimena' eremuetan agertzen "
"diren aukerak hautatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:119
msgid ""
"Though it isn't mentionned in any of the options, note that the document "
"owner (most of the time the person that published it) keeps the write and "
"read rights on this document whatever happens (unless the list owner changes "
"the document owner)."
msgstr ""
"Nahiz eta aukeretan ez den aipatzen, dokumentuaren egileak (kasu gehienetan "
"fitxategia igo zuenak) irakurtzeko eta idazteko baimenak mantentzen ditu "
"beti (zerrendako jabeak dokumentuaren jabea aldatzen ez badu)."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:120
msgid ""
"<strong>You can also change the document's owner</strong>, for example to "
"allow another person to edit it online, or to indicate the actual author of "
"a document if it has been published by someone else."
msgstr ""
"<strong>Dokumentuaren egilea aldatu dezakezu baita ere</strong>, beste "
"pertsona bati web bidez aldatzeko aukera emateko, edo fitxategia besteren "
"batek igo badu benetako egilea zein den zehazteko."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:122
msgid "Editing folders, files or bookmarks"
msgstr "Karpetak, fitxategiak edo laster-markak editatzen"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:123
msgid ""
"<strong>To edit a document, click on the 'Edit' text</strong> in front of "
"the document's name in the 'Edit' column."
msgstr ""
"<strong>Dokumentu bat editatzeko klikatu 'Editatu' testuan</strong>, "
"dokumentuaren izenburuaren aurrean 'Editatu' zutabean."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:125
msgid ""
"According to the type of document you edit, you have different possibilities:"
msgstr "Editatzen duzun dokumentuaren arabera aukera ezberdinak daude:"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:127
msgid ""
"If the document is a <strong>folder</strong>, you can only <strong>describe</"
"strong> it or <strong>rename</strong> it."
msgstr ""
"Dokumentua <strong>karpeta</strong> bat bada, <strong>deskribatu</strong> "
"edo <strong>berrizendatu</strong> ahalko duzu bakarrik."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:128
msgid ""
"The description of a document is visible in the upper left corner when "
"editing it. The description of folders is also visible there when browsing "
"the folder."
msgstr ""
"Karpeta baten deskribapena editatzen denean ikusiko da, goi ezkerraldeko "
"izkinan. Karpeta nabigatzen denean ere bere deskribapena ikusiko da."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:129
msgid ""
"If the document is a <strong>bookmark</strong>, you can also <strong>change "
"the <acronym title=\"Uniform Resource Locator\" lang=\"en\" xml:lang=\"en"
"\">URL</acronym> specified</strong>."
msgstr ""
"Dokumentua <strong>laster-marka</strong> bat bada, adierazitako "
"<strong><acronym title=\"Uniform Resource Locator\" lang=\"en\" xml:lang=\"en"
"\">URLa</acronym> ere editatu dezakezu."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:130
msgid ""
"If the document is a <strong>file</strong>, you can also <strong>replace the "
"existing file with a file of your choice</strong>. To do that, <strong>click "
"on the 'Browse' button</strong> below the 'Replace the file nameofthefile "
"with your file' text and <strong>choose the file</strong> you want to "
"publish; after selecting it, click on the 'Open' button. Your file path then "
"displays in the input box close to the 'Browse' button. <strong>Click on the "
"'Publish' button</strong>."
msgstr ""
"Dokumentua <strong>fitxategi</strong> bat bada, <strong>uneko fitxategia "
"beste batengatik aldatu ahal duzu</strong>. Hori egiteko 'fitxategiarenizena "
"fitxategia zurearekin ordeztu' testuaren azpian dagoen <strong> 'Arakatu' "
"botoian klikatu</strong> eta argitaratu nahi duzun <strong>fitxategia "
"aukeratu</strong>; hautatu ondoren, sakatu 'Ireki' botoian. Zure "
"fitxategiaren bidea 'Arakatu' botoiaren ondoko kutxan agertuko da. "
"<strong>'Argitaratu' botoian klikatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:131
msgid ""
"Whatever the name of the new file, the file published on the list will keep "
"its original name. If you want the file replacement to be followed by a "
"change of name, you will also have to rename the file published on the list."
msgstr ""
"Berdin dio fitxategi berriaren izena zein den, zerrendan argitaratutako "
"fitxategiak jatorrizko izena mantenduko du. Fitxategi aldaketaren ondoren "
"izen aldaketa nahi baduzu, zerrendan argitaratutako fitxategia berrizendatu "
"beharko duzu ere bai."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:132
msgid ""
"Last, if the document is a <strong>plain text file</strong>, you can "
"<strong>change its content online</strong>: <strong>enter or paste the text</"
"strong> you want to put in your file in the 'Edit the file /nameofthefile' "
"text area, and then <strong>click on the 'Publish' button</strong>."
msgstr ""
"Azkenik, dokumentua <strong>testu soileko fitxategia bada</strong>, edukia "
"<strong>web bidez aldatu</strong> dezakezu: 'fitxategiarenizena fitxategia "
"editatu' eremuan zure fitxategian jarri nahi duzun <strong>testua idatzi edo "
"kopiatu</strong> eta <strong>'Argitaratu' botoia sakatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:134
msgid ""
"Any click on a button related to an input box only validates the changes "
"specified in that box. <strong>To make several changes, you need to click on "
"each button corresponding to your choices</strong>."
msgstr ""
"Sarrerako kutxa baten ondoan dauden botoiak klikatzean kutxa horretako "
"aldaketak gordeko dira bakarrik. <strong>Aldaketa sorta egin nahi baduzu "
"eremu bakoitzeko botoia sakatu beharko duzu</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:135
msgid ""
"Some buttons immediately bring you back to the page of the folder containing "
"the document, while others perform the update without bringing you to "
"another page. <strong>To go back to the folder page without changing "
"anything, click on the 'Up to higher level directory' button</strong>."
msgstr ""
"Botoi batzuk dokumentua duen karpetara eramango zaituzte zuzenean, beste "
"batzuk orri berdinean mantenduko zaituzte. <strong>Ezer aldatu gabe "
"karpetaren orrira itzultzeko klikatu 'Goiko karpetara' botoia sakatu</"
"strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:137
msgid "Deleting folders, files or bookmarks"
msgstr "Karpetak, fitxategiak edo laster-markak ezabatzen"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:138
msgid ""
"<strong>To delete any type of document, click on the 'Delete'</strong> text "
"in front of the document's name in the 'Delete' column. A confirmation "
"message displays in order to let you go back on your decision: <strong>once "
"deleted, the document will not be retrievable anymore</strong>."
msgstr ""
"<strong>Edozein dokumentu mota ezabatzeko, sakatu 'Ezabatu'</strong> "
"testuan, dokumentuaren izenaren aurrean dagoen 'Ezabatu' zutabean. "
"Baieztapen mezu bat agertuko da zure erabakia atzera botatzeko aukera "
"emateko: <strong>behin ezabatuta, dokumentua ezingo da berreskuratu</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:139
msgid ""
"If there is no 'Delete' text in front of the document's name, you do not "
"have write access rights to the document."
msgstr ""
"Dokumentuaren izenaren aurrean 'Ezabatu' testurik ez badago, ez duzu "
"dokumentuan idazteko baimenik."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:140
msgid ""
"<strong>It is impossible to delete a folder which still contains documents</"
"strong>: before deleting a folder, you need to empty it entirely first."
msgstr ""
"<strong>Ezin da edukiak dituen karpeta bat ezabatu</strong>: karpeta ezabatu "
"baino lehen edukiz hustu behar duzu lehenbizi."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:142
msgid "A few tips to organize the shared document web space"
msgstr "Partekatutako dokumentuen web atala antolatzeko iradokizunak"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:143
msgid ""
"If you are one of the people likely to organize the list and create files "
"and folders, <strong>be far-sighted: think that the list will maybe develop "
"in a considerable manner and that it will maybe be used for several years</"
"strong>."
msgstr ""
"Zerrenda antolatuko duenetako bat bazara eta fitxategiak eta karpetak "
"sortuko badituzu, <strong>etorkizunera begiratu: pentsatu zerrenda asko "
"garatu daitekeela eta urte askotarako erabili daitekeela</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:144
msgid ""
"Here are <strong>a few suggestions to prevent a list from developing in an "
"anarchic manner</strong>:"
msgstr ""
"Hemen <strong>zerrenda nahaspilatzea ekiditeko gomendio batzuk</strong>:"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:146
msgid ""
"If the list is to contain the same kinds of resources at regular intervals, "
"choose an <strong>organization by month or by year</strong> (or any other "
"duration according to your needs)."
msgstr ""
"Zerrendako edukiak tarte erregularretan sortuko badira, hautatu "
"<strong>hilabete edo urtekako antolaketa</strong> (edo zure beharrak asetzen "
"dituen beste edozein epeka"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:147
msgid ""
"Example: if the list is meant to collect student works, those students will "
"attend the same lessons and make the same works from a year to another. "
"Thus, it might be interesting to create a folder for each academic year at "
"the root of the shared document web space: this will allow students to take "
"a look at the previous year's works and lessons (provided that teachers <a "
"href=\"#acces\">restrict access</a> to sensitive resources). This can be "
"completed by subfolders for each lesson or each teacher within each year "
"folder."
msgstr ""
"Adibidea: zerrendak ikasleen lanak jaso behar baditu, ikasleek irakasgai "
"berdinak eta lan berdinak edukiko dituzte urtero. Beraz, urte akademiko "
"bakoitzeko web atalaren barruan karpeta bat sortzea interesgarria izan "
"daiteke: horrela ikasleek beste urteetako lan eta irakasgaiak ikusi ahalko "
"dituzte (irakasleak eduki jakinetara <a href=\"#access\">atzipena mugatuz</"
"a>). Hau urte bakoitzeko karpetetan irakasgai bakoitzeko edo irakasle "
"bakoitzeko azpikarpetekin osatu daiteke."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:148
msgid ""
"If the list is a collaborative list destined to all members of a department, "
"you had better choose a <strong>project-based organization</strong>."
msgstr ""
"Sail bateko kide guztientzako bideratutako zerrenda bat bada, hobeto "
"<strong>proiektuka antolaketa</strong> bat hautatzen baduzu."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:149
msgid ""
"If the list aims at exchanging information, choose a <strong>topic-based "
"organization</strong>."
msgstr ""
"Zerrenda informazio trukatzera bideratuta badago, hautatu <strong>gaikako "
"antolaketa</strong>."

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:150
msgid ""
"You can also choose an <strong>organization by person, by team, etc.</"
"strong>, and even <strong>combine all those solutions</strong>!"
msgstr ""
"<strong>Pertsonaka, taldeka etab. antolatu</strong> dezakezu baita ere, "
"baita <strong>irtenbide guzti hauek elkartu</strong>!"

#: default/web_tt2/help_shared.tt2:152
msgid ""
"In order to avoid problems, <strong>choose carefully the names of files and "
"folders</strong> you publish on lists: give them <strong>explicit yet short "
"names</strong> and <strong>avoid spaces, accents, hyphens and special "
"characters</strong>."
msgstr ""
"Arazoak saihesteko, <strong>kontuz aukeratu fitxategi eta karpeten izenak</"
"strong>: eman <strong>izen esplizitu eta motzak</strong> eta <strong>ekidin "
"hutsune, azentu, eta bestelako karaktere bereziak</strong>."

#: default/web_tt2/help_suspend.tt2:3
msgid "Manage your subscriptions"
msgstr "Zure harpidetzak kudeatu"

#: default/web_tt2/help_suspend.tt2:5
msgid "How does the suspension work?"
msgstr "Nola ematen da baja?"

#: default/web_tt2/help_suspend.tt2:6
msgid ""
"In order to <strong>suspend your subscription</strong> to one or more lists, "
"follow these steps:"
msgstr ""
"Zerrenda bate edo gehiagotan zure <strong>harpidetza bajan emateko</strong> "
"ondoko pausuak jarraitu:"

#: default/web_tt2/help_suspend.tt2:8
msgid ""
"Select a start date through the calendar that appears when you click on the "
"\"start date\" field;"
msgstr ""
"\"Hasiera data\" eremuan klikatzerakoan agertzen den egutegian hasiera data "
"bat hautatu;"

#: default/web_tt2/help_suspend.tt2:9
msgid ""
"if you wish, you can specify the date when you want your subscription to "
"resume. Do it using the \"end date\" field. You can click on \"indefinite.\" "
"In this case, you will have to return to this page to resume your "
"subscription;"
msgstr ""
"nahi baduzu, zure harpidetzaren alta noiz nahi duzun adieraz dezakezu. "
"Horretarako \"bukaera data\" eremua erabili. \"Zehaztu gabekoa\" hautatu "
"dezakezu. Kasu honetan orri honetara itzuli beharko zara zure harpidetzaren "
"altarako."

#: default/web_tt2/help_suspend.tt2:10
msgid ""
"Select the lists which you want to suspend your subscription for. The "
"\"Toogle selection\" button allows you to invert the selection;"
msgstr ""
"Hautatu baja eman nahi duzun harpidetzaren zerrendak. \"Hautapena "
"alderantzizkatu\" botoiak hautapenak alderantzizkatzen ditu;"

#: default/web_tt2/help_suspend.tt2:11
msgid "Click on \"Suspend my subscriptions\" to confirm the suspension."
msgstr "Zure baja konfirmatzeko \"Nire harpidetzak baja eman\" botoia klikatu."

#: default/web_tt2/help_suspend.tt2:13
msgid ""
"<strong>To resume your subscription</strong> to one or more lists, follow "
"these steps:"
msgstr ""
"Zerrenda bat edo gehiagoko <strong>zure harpidetza alta emateko</strong> "
"ondoko pausuak jarraitu:"

#: default/web_tt2/help_suspend.tt2:15
msgid ""
"Select the list(s) you want to reactivate. The \"Toogle selection\" button "
"allows you to invert the selection;"
msgstr ""
"Hautatu alta eman nahi duzun harpidetzaren zerrenda(k). \"Hautapena "
"alderantzizkatu\" botoiak hautapenak alderantzizkatzen ditu;"

#: default/web_tt2/help_suspend.tt2:16
msgid "Click \"Resume\"."
msgstr "Sakatu \"Alta\"."

#: default/web_tt2/help.tt2:11
msgid "Subscriber, moderator and owner documentation"
msgstr "Harpidedun, moderatzaile eta jabearen dokumentazioa"

#: default/web_tt2/help.tt2:13
msgid "In this documentation, you will find:"
msgstr "Dokumentazio honetan zera topatuko duzu:"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help.tt2:15
msgid ""
"a <a href=\"%1/help/introduction\">general introduction</a> to mailing lists;"
msgstr ""
"Eposta zerrendetara <a href=\"%1/help/introduction\">sarrera orokorra</a>;"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help.tt2:16
msgid "a <a href=\"%1/help/user\">user guide</a> about the use of Sympa;"
msgstr "Symparen erabilerarako <a href=\"%1/help/user\">erabiltzaile gida</a>;"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help.tt2:17
msgid ""
"an <a href=\"%1/help/admin\">administrator guide</a> about the use of Sympa."
msgstr "Symparen erabilerarako <a href=\"%1/help/admin\">kudeatzaile gida</a>;"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help.tt2:20
msgid ""
"If you want to perform a particular task, take a look at the list of all <a "
"href=\"%1/help/introduction#features\">available features</a> in the mailing "
"list management software Sympa."
msgstr ""
"Ataza jakin bat burutu behar baduzu, bota begirada bat Sympa eposta "
"zerrenden kudeatzaile softwarearen <a href=\"%1/help/introduction#features"
"\">ezaugarriei</a>."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help.tt2:21
msgid ""
"If you experience any problem, please refer to the <a href=\"%1/help/faquser"
"\">users <acronym title=\"Frequently asked questions\">FAQ</acronym></a> or "
"to the <a href=\"%1/help/faqadmin\">administrators <acronym title="
"\"Frequently asked questions\">FAQ</acronym></a>."
msgstr ""
"Edozein arazo baduzu, begiratu <a href=\"%1/help/faquser\">erabiltzaileen "
"<acronym title=\"Maiz Egindako Galderak\">MEG-etan</acronym></a> edo <a href="
"\"%1/help/faqadmin\">kudeatzaileen <acronym title=\"Maiz Egindako Galderak"
"\">MEG-etan</acronym></a>."

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:3
msgid ""
"This is a description of the receivie modes available in Sympa. These "
"options are mutually exclusive, which means that you can't set two different "
"receive modes at the same time. Only some of the modes might be available to "
"specific mailing lists."
msgstr ""
"Hau Sympan dauden bidalketa moduen deskribapen bat da. Aukera hauek elkar "
"baztergarriak dira, hau da, ezin dituzu bi bidalketa modu ezberdin batera "
"erabili. Eposta zerrenda jakin batzuetan hauetako batzuk bakarrik egon "
"daitezke gaiturik."

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:7
msgid "Digest"
msgstr "Bilduma"

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:10
msgid ""
"Instead of receiving individual mail messages from the list, the subscriber "
"will periodically \n"
"receive batched messages in a Digest. This Digest compiles a group of "
"messages from the list, using\n"
"the multipart/digest MIME format."
msgstr ""
"Eposta mezuak banaka jaso beharrean, harpidedunak periodikoki mezuen multzo "
"bat jasoko du bilduma batean. Bilduma honek zerrendako mezu multzo bat "
"elkartzen ditu multipart/digest MIME formatua erabiliz."

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:12
#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:20
msgid "The sending interval for these Digests is defined by the list owner."
msgstr "Bilduma hauek bidaltzeko maiztasuna zerrendaren jabeak definitzen du."

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:14
msgid "DigestPlain"
msgstr "BildumaHutsa"

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:18
msgid ""
"Similar to the Digest option in that the subscriber will periodically \n"
"receive batched messages in a Digest. With DigestPlain the Digest is sent in "
"a plain text \n"
"format, with all attachments stripped out. DigestPlain is useful if your "
"email software doesn't\n"
"display multipart/digest format messages well."
msgstr ""
"Bilduma aukeraren antzekoa, harpidedunek periodikoki mezuen multzoak jasoko "
"dituzte bilduma batean. BildumaHutsa-rekin bilduma testu hutseko formatuan "
"bidaltzen da, eranskin guztiak kenduta. Erabilgarria zure eposta bezeroak "
"multipart/digest formatua ez badu ongi bistaratzen."

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:22
msgid "Summary"
msgstr "Laburpena"

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:26
msgid ""
"Instead of receiving individual mail messages from the list, the subscriber "
"will periodically \n"
"receive a list of messages. This mode is very close to the Digest reception "
"mode but the \n"
"subscriber receives only the list of messages."
msgstr ""
"Eposta mezuak banaka jaso beharrean, harpidedunak periodikoki mezuen "
"zerrenda bat jasoko du. Bilduma moduaren oso antzekoa, baina harpidedunak "
"mezuen zerrenda jasotzen du bakarrik."

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:29
msgid "Nomail"
msgstr "Epostarik ez"

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:31
msgid ""
"This mode is used when a subscriber no longer wishes to receive mail from "
"the list, but nevertheless wishes to retain the ability to post to the list. "
"This mode therefore prevents the subscriber from unsubscribing and "
"subscribing later on."
msgstr ""
"Modu honetan harpidedunak ez ditu zerrendako mezuak jasotzen baina "
"zerrendara idazteko aukera mantentzen du. Modu honekin harpideduna ez-"
"harpidetu eta berriro harpidetu behar izatea saihesten du."

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:36
msgid ""
"This mode is used when a subscriber wishes to receive mails sent in both "
"HTML and plain text formats\n"
"only in plain text format."
msgstr ""
"Modu honetan harpidedunak mezu guztiak testu soilean jasotzen ditu, bai HTML "
"formatuko mezuak bai testu soilekoak."

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:41
msgid ""
"This mode is used when a subscriber wishes to receive mails sent in both "
"HTML and plain text formats\n"
"only in HTML format."
msgstr ""
"Modu honetan harpidedunak mezu guztiak HTML formatuan jasotzen ditu, bai "
"HTML formatuko mezuak bai testu soilekoak."

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:46
msgid ""
"This mode is used when a subscriber does not want to receive attached files. "
"The attached files are \n"
"replaced by a URL leading to the file stored on the list site."
msgstr ""
"Modu honetan harpidedunak ez ditu eranskinak jasotzen. Eranskinak zerrendako "
"webgunean gordeta dagoen fitxategirako estekagatik aldatzen dira."

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:51
msgid ""
"This mode is used when a subscriber does not want to receive copies of "
"messages that he or she has sent to \n"
"the list."
msgstr ""
"Modu honetan harpidedunak ez ditu berak zerrendara bidalitako mezuen kopiak "
"jasotzen."

#: default/web_tt2/help_user_options.tt2:56
msgid ""
"This option is used mainly to cancel the nomail, summary or digest modes. If "
"the subscriber was \n"
"in nomail mode, he or she will again receive individual mail messages from "
"the list."
msgstr ""
"Aukera hau 'epostarik ez', laburpen edo bilduma moduak ezeztatzeko balio du. "
"Harpideduna 'epostarik ez' moduan bazegoen zerrendara bidalitako mezu "
"bakoitza jasoko du berriz. "

#: default/web_tt2/help_user.tt2:3
msgid "Mailing lists - User Guide"
msgstr "Eposta zerrendak - Erabiltzaile gida"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:5
msgid "How the mailing list service works"
msgstr "Nola dabil eposta zerrenden zerbitzua"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:6
msgid ""
"The mailing-list service is managed by a <strong>mailing-list software: "
"Sympa</strong>. This software comes with a <strong>web mailing list "
"environment</strong>."
msgstr ""
"Eposta zerrendaren zerbitzua <strong>Sympa eposta zerrenda softwareak</"
"strong> kudeatzen du. Software hau <strong>eposta zerrenden web "
"ingurunearekin</strong> dator."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:7
msgid ""
"To perform actions related to mailing lists</strong> (subscribe, change your "
"options, etc.), you have two options:"
msgstr ""
"Eposta zerrendekin erlazionatutako ekintzak burutzeko</strong> (harpidetu, "
"zure aukerak aldatu, etab.) bi aukera dituzu:"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:9
msgid "<strong>log on to the web environment</strong>;"
msgstr "<strong>web ingurunean izena eman</strong>;"

#. (conf.email,conf.host)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:10
msgid ""
"<strong>send commands by email</strong> to the Sympa mailing list manager at "
"<strong>%1@%2</strong>."
msgstr ""
"Sympa eposta zerrenden kudeatzaileari <strong>komandoak epostaz bidali</"
"strong> <strong>%1@%2</strong> helbidean."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:12
msgid "<strong>To send a command to Sympa</strong>, do as follows:"
msgstr "<strong>Sympari komando bat bidaltzeko</strong> ondokoa egin:"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:14
msgid ""
"<strong>If you send a single command</strong>, type it into the subject line "
"of your email and leave its body blank."
msgstr ""
"<strong>Komando bakarra bidaltzen baduzu</strong>, idatzi komandoa zure "
"epostaren gaian eta utzi edukia hutsik."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:15
msgid ""
"<strong>If you send several commands</strong>, leave the subject line of "
"your email blank and type all the commands in the email body. <strong>Be "
"careful</strong>: Sympa will not process your message unless you respect the "
"following rules:"
msgstr ""
"<strong>Komando sorta bidaltzen badituzu</strong>, utzi zure epostaren gaia "
"hutsik eta idatzi komandoak epostaren gorputzean. <strong>Kontuz</strong>: "
"Sympak ez du zure eposta prozesatuko ondoko erregelak betetzen ez badituzu:"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:17
msgid "Write every command on a new line."
msgstr "Idatzi komando bakoitza lerro batean."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:18
msgid ""
"Send your message in plain text, not in <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" "
"title=\"HyperText Markup Language\">HTML</acronym> (no formatting)."
msgstr ""
"Mezua testu hutsean bidali, ez <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title="
"\"HyperText Markup Language\">HTML</acronym> formatuan."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:19
msgid ""
"Your message can not contain anything else than Sympa commands (no signature "
"block)."
msgstr "Mezuak komandoak baino ez ditu eduki behar (sinadurarik ez)."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:23
msgid ""
"A description of all the commands you can send to Sympa is available at <a "
"href=\"%1/help/mail_commands\">%1/help/mail_commands</a>."
msgstr ""
"Sympari bidali ahal dizkiozun komando guztien deskribapena <a href=\"%1/help/"
"mail_commands\">%1/help/mail_commands</a> helbidean dago."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:25
msgid "Subscribing to mailing lists"
msgstr "Eposta zerrendetara harpidetzen"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:26
msgid "Subscribing to a mailing list is very simple:"
msgstr "Eposta zerrendara harpidetzea oso sinplea da:"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:28
msgid ""
"Choose the address</strong> with which you want to subscribe to the list."
msgstr "Hautatu helbide bat</strong>, zerrenda harpidetzeko erabiliko duzuna. "

#: default/web_tt2/help_user.tt2:29
msgid ""
"You should choose an address you can check frequently and which offers a "
"large storage capacity for your email: some lists distribute many messages, "
"which sometimes contain large attachments."
msgstr ""
"Askotan begiratu ahal duzun helbide bat izan beharko luke, eta epostak "
"gordetzeko leku handia duena: zerrenda batzuk mezu asko bidaltzen dituzte, "
"hauetako batzuk eranskin handiekin."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:30
msgid ""
"Of course you can subscribe to the same list with several email addresses. "
"Then you will need to redo the whole process with a different email address."
msgstr ""
"Eposta zerrenda batera helbide bat baino gehiagorekin harpidetu zaitezke, "
"noski. Helbide bakoitzeko prozesu osoa berregin beharko duzu orduan."

#. (conf.email,conf.host)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:31
msgid ""
"Send a <strong>message to %1@%2</strong> from the address you want to "
"subscribe to the list."
msgstr ""
"Zerrendara harpidetu nahi duzun helbidetik bidali <strong>mezua %1@%2 "
"helbidera</strong>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:32
msgid ""
"Sympa is not a person but a mailing list management robot. Thus it is "
"useless to send it loving words! ;-)"
msgstr ""
"Sympa ez da pertsona bat, eposta zerrenden kudeaketa robot bat baizik. Ez "
"ditu hitz maitagarririk behar! ;-)"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:33
msgid ""
"In the subject line of your message, type in: <strong>subscribe "
"nameofthelist Firstname Name</strong> (replace 'nameofthelist' by the name "
"of the list you want to subscribe to and indicate your own first name and "
"name)."
msgstr ""
"Zure mezuaren gaian <strong>subscribe zerrendarenizena LehenIzena Izena</"
"strong> idatzi (aldatu 'zerrendarenizena' harpidetu nahi duzun zerrendaren "
"izenagatik eta adierazi zure izena eta lehen abizena)."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:172 default/web_tt2/help_user.tt2:34
msgid "<strong>Leave the message body blank</strong>."
msgstr "<strong>Utzi mezuaren gorputza hutsik</strong>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:173 default/web_tt2/help_user.tt2:35
msgid ""
"To save some time, you can also send several commands in a single message. "
"To do that, follow the instructions available in the <a href=\"#howitworks"
"\">How the mailing list service works</a> section."
msgstr ""
"Denbora apur bat aurrezteko, komando multzoa bidali ahal duzu mezu "
"bakarrean. Horretarako, jarraitu <a href=\"#howitworks\">Nola dabil eposta "
"zerrenden zerbitzua</a> ataleko instrukzioak."

#. (conf.host)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:38
msgid ""
"<strong>After this, you will receive a message telling you whether your "
"request was accepted or not</strong>: if the subscription to the list is "
"subject to any approval, the list owner may choose not to subscribe you. If "
"so, do not send several other requests: it is useless as the result will "
"remain the same. You can possibly send a message directly to the list owner "
"(nameofthelist-request@%1) to explain why you really want to subscribe to "
"the list..."
msgstr ""
"<strong>Honen ondoren mezu bat jasoko duzu zure eskaera onartua izan den edo "
"ez esanez</strong>: zerrendarako harpidetzak oniritzia behar badu, "
"zerrendaren jabeak zu ez harpidetzea erabaki dezake. Honelakoetan ez bidali "
"eskaera gehiago: ez du ezertarako balio erantzun berdina izango duelako. "
"Zerrendaren jabearekin zuzenean kontaktuan jar zaitezke (zerrendarenizena-"
"request@%1) zergatik harpidetu nahi zaren azaltzeko..."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:39
msgid ""
"Note: you will sometimes be asked to confirm your subscription request "
"before it can be processed. If so, please conform to the instructions "
"contained in the message you receive."
msgstr ""
"Oharra: batzutan zure harpidetza eskaeraren baieztapena eskatuko zaizu "
"prozesatu baino lehen. Horrelakoetan jasotzen duzun mezuan esaten duena "
"jarraitu."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:40
msgid ""
"According to the type of list (list with subscription subject to conditions "
"or not) and to the availability of the list owner, <strong>you may not "
"receive the notice immediately</strong>. It is useless to send several "
"requests."
msgstr ""
"Zerrenda motaren arabera (harpidetzarako baldintzak dituzten zerredak eta ez "
"dituztenak) eta zerrendaren jabearen eskuragarritasunaren arabera, "
"<strong>baliteke oharra berehala ez jasotzea</strong>. Eskaera asko "
"bidaltzeak ez du ezertarako balio."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:41
msgid ""
"<strong>If your request is accepted, the message you receive confirms your "
"subscription to the list. This message</strong> (the list Charter) "
"<strong>contains several pieces of essential information:</strong>"
msgstr ""
"<strong>Zure eskaera onartzen bada, harpidetza konfirmatzen duen mezua "
"jasoko duzu. Mezu hau</strong> (zerrendaren arautegia) <strong>ezinbesteko "
"informazioa du:</strong>"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:43
msgid ""
"your <strong>list password</strong>. This password is the same for all the "
"lists you subscribed to with a single email address. You can <a href="
"\"#global_pref\" title=\"How to change your password\">change it online</a> "
"after logging on to the mailing list environment;"
msgstr ""
"zure <strong>zerrendako pasahitza</strong>. Pasahitz hau eposta helbide "
"berdinarekin harpidetu zaren zerrenda guztietan berdina izango da. <a href="
"\"#global_pref\" title=\"Nola aldatu zure pasahitza\">Web bidez aldatu</a> "
"dezakezu, eposta zerrenden ingurunean izena eman ondoren;"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:44
msgid ""
"<strong>detailed information about the list</strong>: its purpose, the "
"Internet address at which the message archive is available, etc."
msgstr ""
"<strong>zerrendaren inguruko informazio zehatza</strong>: bere betekizuna, "
"mezuen artxiboaren Interneteko helbidea, etab."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:45
msgid ""
"the <strong>rules applying to the list and its members</strong>: allowed and "
"forbidden topics, netiquette, legal information, privacy policy, etc."
msgstr ""
"<strong>zerrenda eta bere kideek bete beharreko arauak</strong>: onartutako "
"eta debekatutako mintzagaiak, netiketa, informazio legala, pribatutasun "
"politika, etab."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:47
msgid ""
"<strong>You should keep your subscription notice</strong>: you may need it "
"later to remember your password or to send a precise command to Sympa "
"(example: signoff command). More generally, <strong>we advise you to keep "
"all your subscription notices to mailing lists</strong>."
msgstr ""
"<strong>Zure harpidetzaren oharra gorde beharko zenuke</strong>: baliteke "
"geroago behar izatea zure pasahitza gogoratzeko edo Sympari komando jakin "
"bat bidaltzeko (adibidez, ez-harpidetza komandoa). Orokorrago, "
"<strong>eposta zerrendetako harpidetzen ohar guztiak gordetzea gomendatzen "
"dugu</strong>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:48
msgid ""
"<strong>You can also subscribe to a list through the mailing list web "
"interface</strong>. To do that, do as follows:"
msgstr ""
"<strong>Zerrenda batera web bidez ere harpidetu zaitezke</strong> ondoko "
"pausuak jarraituz:"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:51
msgid ""
"<strong>Go to the information page of the list</strong> you want to "
"subscribe to."
msgstr ""
"Harpidetu nahi duzun <strong>zerrendaren informazio orrira joan</strong>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:52
msgid "In the left menu, <strong>click on the 'Subscribe'</strong> link."
msgstr "Ezkerreko menuak, <strong>klikatu 'Harpidetu'</strong> estekan."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:55
msgid "Logging on to the mailing list environment"
msgstr "Eposta zerrenden ingurunean izena ematen"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:56
msgid ""
"To log on to the mailing list environment, use the authentication form "
"displayed on top of the left column of the web interface. When you are "
"logged on, your email address and user profile (subscriber, moderator or "
"owner) are displayed there."
msgstr ""
"Eposta zerrenden ingurunean izena emateko, web interfazearen goi "
"ezkerraldean agertzen den autentifikazio formularioa erabili. Izena emanda "
"duzunean zure eposta helbidea eta erabiltzaile profila (harpidedun, "
"moderatzaile edo jabea) ikusiko dira bertan."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:58
msgid "The authentication process varies according to your personal situation:"
msgstr "Autentifikazio prozesua zure egoera pertsonalaren arabera aldatzen da:"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:60
msgid ""
"<strong>If the organization offering the mailing list service uses single "
"sign-on technology</strong> (unique account and unique authentication, for "
"example through the <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Central "
"Authentication Service\">CAS</acronym> system), you will preferably log on "
"with your unique account. To do that, click on the 'Go' button next to the "
"text '<strong>Authentication [name of the system used]</strong>'. Then, type "
"in your login and password to log on to the authentication server."
msgstr ""
"<strong>Eposta zerrenden zerbitzua eskaintzen duen erakundeak <acronym title="
"\"Single Sign On\">SSO</acronym> teknologia erabiltzen badu</strong> (kontu "
"eta autentifikazio bakarra, <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title="
"\"Central Authentication Service\">CAS</acronym> sistemarekin adibidez) zure "
"kontu bakarrarekin izen ematea nahiagoko duzu. Horretarako, klikatu "
"'<strong>[Erabilitako sistemaren izena] autentifikazioa</strong>' testuaren "
"ondoko 'Joan' botoia. Ondoren idatzi zure erabiltzaile izen eta pasahitza "
"autentifikazio zerbitzarian izena emateko."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:61
msgid ""
"If you have already logged on to another service using the unique "
"authentication system, your authentication is automatic. Refresh page if "
"necessary."
msgstr ""
"Zure autentifikazio sistema bakarra erabiliz beste zerbitzu batean izena "
"eman baduzu zure autentifikazioa automatikoa da, Orria birkargatu "
"beharrezkoa bada."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:62
msgid ""
"<strong>If the unique authentication process does not apply to you, you can "
"use your list password.</strong> In this case, log on through the classic "
"method: enter the <strong>email address with which you subscribed to the "
"list</strong> as a login and your <strong>list password</strong> in the "
"'Password' field."
msgstr ""
"<strong>Autentifikazio bakarreko sistemak ez badizu eragiten, zure "
"zerrendako pasahitza erabili dezakezu.</strong> Kasu honetan betiko moduan "
"izena eman: sartu <strong>zerrendara harpidetzeko erabili zenuen eposta "
"helbidea</strong> erabiltzaile izen bezala eta <strong>zerrendako pasahitza</"
"strong> 'Pasahitza' eremuan."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:63
msgid ""
"If you do not remember your list password, click on 'Lost password?'. After "
"you've provided your email address, a mail with a validation URL will be "
"sent at that address."
msgstr ""
"Ez baduzu zure zerrendako pasahitza gogoratzen, klikatu 'Pasahitza galduta?'-"
"n. Zure eposta helbidea eman ondoren mezu bat bidaliko zaizu helbide "
"horretara baieztapen URL batekin."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:65
msgid ""
"<strong>If the unique authentication process does not apply to you and you "
"do no have a list password yet</strong>, click on '<strong>First login?</"
"strong>' and type in your email address. A confirmation URL will be sent at "
"that address. Then you will be able to choose your password."
msgstr ""
"<strong>Autentifikazio bakarreko sistemak ez badizu eragiten eta oraindik "
"zerrendako pasahitza ez baduzu</strong> sakatu '<strong>Lehen izen ematea?</"
"strong>' eta idatzi zure eposta helbidea. Baieztapen URL bat bidaliko da "
"helbide horretara. Orduan zure pasahitza aukeratu ahalko duzu."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:68
msgid ""
"Remember: the list password is a special password you will only use for the "
"mailing list service."
msgstr ""
"Gogoratu: zerrendako pasahitza berezia da eta eposta zerrenden ingurunean "
"bakarrik erabiliko duzu."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:70
msgid "Checking your subscriptions"
msgstr "Zure harpidetzak egiaztatzen"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:71
msgid ""
"To see all the lists you subscribed to, you need to <a href=\"#sympa_auth"
"\">log on</a> first. Then a list of all your lists, including a short "
"description for each of them, will be displayed in the 'Your lists' form on "
"the left column."
msgstr ""
"Harpidetu zaren zerrenda guztiak ikusteko lehenbizi <a href=\"#sympa_auth"
"\">izena eman</a> behar duzu. Ondoren ezkerreko zutabeko 'Zure zerrendak' "
"formularioan zure zerrenda guztien zerrenda bistaratuko da, bakoitzaren "
"deskribapen labur batekin."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:73
msgid ""
"<strong>To look at a list information page, click on its name</strong>. The "
"information page includes a description of the list (object, rules applying "
"when sending a message, etc.), which length varies according to the list."
msgstr ""
"<strong>Zerrenda baten informazio orrira joateko klikatu bere izenean</"
"strong>. Informazio orrian zerrendaren deskribapena (izaera, mezuak "
"bidaltzean bete beharreko arauak, etab.) dago, bere luzera zerrendaren "
"araberakoa da."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:74
msgid "Form this information page, you can:"
msgstr "Informazio orri honetan honakoak egin ahal dituzu:"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:76
msgid "change your <a href=\"#options\">subscriber options</a>;"
msgstr "zure <a href=\"#options\">harpidetza aukerak</a> aldatu;"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:77
msgid "read the <a href=\"%1/help/arc\">list archive</a>;"
msgstr "<a href=\"%1/help/arc\">zerrendako artxiboa</a> irakurri;"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:78
msgid "<a href=\"%1/help/arc#arcsearch\">search in the message archive</a>;"
msgstr "<a href=\"%1/help/arc#arcsearch\">zerrendako artxiboan bilatu</a>;"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:79
msgid "<a href=\"%1/help/sendmsg\">send new messages</a>;"
msgstr "<a href=\"%1/help/sendmsg\">mezu berriak bidali</a>;"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:80
msgid ""
"<a href=\"%1/help/shared#shared_read\">download documents</a> from the "
"shared document web space;"
msgstr ""
"partekatutako dokumentuen web ataletik <a href=\"%1/help/shared#shared_read"
"\">dokumentuak deskargatu</a>;"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:82
msgid "<a href=\"#subscribers\">review members</a> of the list (if available);"
msgstr ""
"zerrendako <a href=\"#subscribers\">kideak aztertu</a> (eskuragarri badago);"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:83
msgid ""
"<a href=\"%1/help/suspend\">suspend or resume</a> your subscription of each "
"list;"
msgstr ""
"zerrenda bakoitzeko harpidetza <a href=\"%1/help/suspend\">baja edo alta "
"eman</a>;"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:84
msgid "<a href=\"#unsubscribe\">unsubscribe</a> from the list."
msgstr "zerrendatik <a href=\"#unsubscribe\">ez-harpidetu</a>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:86
msgid ""
"The <strong>number of people subscribed</strong> to the list is permanently "
"displayed in the <strong>left menu</strong>. <strong>To review the list "
"members, click on the 'Review members' link</strong> in the left menu (if "
"the list-owner decided to deny access to the members list, this link is not "
"available). The subscribers list displays and shows the <strong>email "
"address</strong> and <strong>name</strong> of each of the subscribers (the "
"indication of the name depends on the subscription method used by the "
"subscribers)."
msgstr ""
"Zerrendara <strong>harpidetutakoen kopurua</strong> beti ikusgai dago "
"<strong>ezkerreko menuan</strong>. <strong>Kideen zerrenda aztertzeko "
"klikatu 'Kideak aztertu' estekan</strong>, ezkerreko menuan (zerrendaren "
"jabeak kideen zerrendara atzipena ukatzen badu esteka hau ez da egongo). "
"Kideen zerrendan harpidedun bakoitzaren <strong>eposta helbidea</strong> eta "
"<strong>izena</strong> ikusten dira (izenaren adierazpena harpidedunek "
"erabilitako harpidetza moduaren araberakoa da)."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:87
msgid ""
"By default, each page displays 25&#160;subscribers. You can browse through "
"the pages by using the browsing arrows or display more subscribers per page. "
"You may also wish to sort subscribers according to their email address, "
"domain or name by clicking on the corresponding column header."
msgstr ""
"Defektuz, orri bakoitzak 25 harpidedun erakusten ditu. Orriak nabigatu ahal "
"dituzu nabigatzeko geziak erabiliz edo orrian harpidedun gehiago erakuts "
"ditzakezu. Harpidedunak eposta helbideagatik, domeinuagatik edo izenagatik "
"ordenatu ahal dituzu dagokion zutabearen goiburuan klikatuz."

#. (conf.host)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:88
msgid ""
"<strong>The names of the list owners and moderators are displayed in the "
"left menu</strong>. You should never write directly to a list owner or "
"moderator. If you want to ask a question or make a comment, you should use "
"the following address: <strong>nameofthelist-request@%1</strong> (replace "
"'nameofthelist' by the name of the list in question)."
msgstr ""
"<strong>Ezkerreko menuan zerrendaren jabe eta moderatzaileen zerrenda "
"ikusten da</strong>. Ez zenuke inoiz zerrendako jabe edo moderatzaileei "
"zuzenean idatzi behar. Galdera edo iruzkin bat egin nahi baduzu ondoko "
"helbidea erabili beharko zenuke: <strong>zerrendarenizena-request@%1</"
"strong> (aldatu 'zerrendarenizena' dagokion zerrendaren izenarekin)."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:89
msgid ""
"To know <strong>when you subscribed to the list</strong> and <strong>when "
"you last updated your subscriber options</strong>, <strong>click on the "
"'Subscriber options' link</strong> in the left menu."
msgstr ""
"<strong>Zerrendara noiz harpidetu zinen</strong> eta <strong>zure "
"harpidetzaren aukerak aldatu zenuen azkeneko aldia</strong> zein den "
"jakiteko, ezker menuko <strong>'Harpidetza aukerak' klikatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:91
msgid "Managing your preferences"
msgstr "Zure hobespenak kudeatzen"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:92
msgid ""
"To allow you to <strong>use lists more easily</strong>, <strong>you can "
"define a number of personal preferences</strong>. There are two types of "
"preferences you can change:"
msgstr ""
"<strong>Zerrenda erosoago erabiltzeko</strong>, <strong>hobespen pertsonal "
"batzuk definitu ditzakezu</strong>. Bi hobespen mota aldatu ditzakezu:"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:94
msgid ""
"your <strong>subscriber options</strong>, which can vary according to the "
"list;"
msgstr ""
"zure <strong>harpidetza aukerak</strong>, zerrenda bakoitzeko aldatu "
"daitekeena;"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:95
msgid ""
"your <strong>general preferences</strong>, which apply to the entire Sympa "
"mailing list environment."
msgstr ""
"zure <strong>hobespen orokorrak</strong>, Sympa eposta zerrenden ingurune "
"osoari eragiten dietena."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:98
msgid "Changing your subscriber options"
msgstr "Zure harpidetza aukerak aldatzen"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:99
msgid ""
"<strong>Your subscriber options can vary from a list to another</strong>. To "
"change them, do as follows:"
msgstr ""
"<strong>Zure harpidetza aukerak zerrenda batetik bestera aldatu daitezke</"
"strong>. Aldatzeko ondokoa egin:"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:102
msgid ""
"<strong>Go to the information page of the list</strong> for which you want "
"to change your subscriber options."
msgstr ""
"Harpidetza aukerak aldatu nahi dizkiozun <strong>zerrendaren informazio "
"orrira joan</strong>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:103
msgid ""
"In the left menu, <strong>click on the 'Subscriber options' link</strong>."
msgstr ""
"Ezkerreko menuan, <strong>klikatu 'Harpidetza aukerak' estekan</strong>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:104
msgid ""
"strong>Choose a message delivery mode</strong> (those options are mutually "
"exclusive, thus you can not select several of them):"
msgstr ""
"strong>Mezu bidalketa mota bat hautatu</strong> (aukera hauetako bat "
"bakarrik hautatu dezakezu):"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:106
msgid ""
"<strong>digest MIME format</strong>: instead of receiving the list messages "
"in a normal manner, you will get a digest of them on a regular basis. This "
"digest compiles a group of messages from the list, using multipart/digest "
"<acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"Multipurpose Internet Mail "
"Extension\">MIME</acronym> format. The digest frequency is set up by the "
"list owner."
msgstr ""
"<strong>MIME formatuko bilduma</strong>: zerrendako mezuak normal jaso "
"beharrean, periodikoki mezuen bildumak jasoko dituzu. Bilduma hauetan "
"zerrendako mezu multzo bat dago, multipart/digest <acronym lang=\"en\" xml:"
"lang=\"en\" title=\"Multipurpose Internet Mail Extension\">MIME</acronym> "
"formatuan. Bildumaren maiztasuna zerrendako jabeak ezartzen du."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:107
msgid ""
"<strong>digest plain text format</strong>: instead of receiving the list "
"messages in a normal manner, you will get a digest of them on a regular "
"basis. This digest compiles a group of messages from the list, using plain "
"text format. The digest frequency is set up by the list owner."
msgstr ""
"<strong>testu soileko bilduma</strong>: zerrendako mezuak normal jaso "
"beharrean, periodikoki mezuan bildumak jasoko dituzu. Bilduma hauetan "
"zerrendako multzo bat dago, test soilean. Bildumaren maiztasuna zerrendako "
"jabeak ezartzen du."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:108
msgid ""
"<strong>summary mode</strong>: instead of receiving the list messages in a "
"normal manner, you will get a list of them on a regular basis. To read the "
"messages, you will need to browse the online list archive."
msgstr ""
"<strong>laburpen modua</strong>: zerrendako mezuak normal jaso beharrean, "
"periodikoki mezuen zerrendak jasoko dituzu. Mezuak irakurtzeko web artxiboa "
"nabigatu beharko duzu."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:109
msgid ""
"<strong>notice mode</strong>: with this mode, you will receive all the "
"messages with a blank body: this way you are informed of every message sent "
"to the list real time, without risk of flooding your inbox."
msgstr ""
"<strong>albiste modua</strong>: modu honetan mezu guztien gorputzak hutsik "
"jasoko dituzu: modu honetan bidaltzen diren mezu guztiak denbora errealean "
"jarraitu ahalko dituzu posta kutxa beteko beldurrik gabe."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:110
msgid ""
"<strong>no mail (useful for vacations)</strong>: this mode makes it possible "
"not to receive the messages of the list. It is especially useful when you "
"have no access to your email for a long time and want to remain subscribed "
"to the list nevertheless."
msgstr ""
"<strong>epostarik ez (oporretarako erabilgarria)</strong>: modu honetan ez "
"duzu zerrendako mezurik jasoko. Denbora luzean epostara sartu ezin zarenean "
"erabilgarria batez ere, zerrendarako harpidetza mantenduz."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:111
msgid ""
"<strong>text only mode</strong>: this mode allows you to receive only the "
"text version (text/plain) of messages sent in both formats (plain text and "
"<acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"HyperText Markup Language"
"\">HTML</acronym>)."
msgstr ""
"<strong>testua bakarrik modua</strong>: modu honetan bi moduetan bidaltzen "
"diren mezuen testu hutseko bertsioa jasoko duzu bakarrik (testu solia eta "
"<acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"HyperText Markup Language"
"\">HTML</acronym>)."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:112
msgid ""
"<strong>HTML only mode</strong>: this mode allows you to receive only the "
"<acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"HyperText Markup Language"
"\">HTML</acronym> version (text/html) of messages sent in both formats."
msgstr ""
"<strong>HTML bakarrik modua</strong>: modu honetan bi moduetan bidaltzen "
"diren mezuen <acronym lang=\"en\" xml:lang=\"en\" title=\"HyperText Markup "
"Language\">HTML</acronym> bertsioa (text/html) jasoko duzu bakarrik."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:113
msgid ""
"<strong>urlize mode</strong>: this mode allows you not to receive attached "
"documents. However these documents are available in the list archive and you "
"can access them through a <acronym title=\"Uniform Resource Locator\" lang="
"\"en\" xml:lang=\"en\">URL</acronym> provided in the message."
msgstr ""
"<strong>url bihurtu modua</strong>: modu honetan ez dituzu eranskinak "
"jasoko. Dokumentu hauek zerrendako artxiboan daude eskuragarri eta mezuan "
"eskaintzen diren <acronym title=\"Uniform Resource Locator\" lang=\"en\" xml:"
"lang=\"en\">URLen</acronym> bidez atzitu ahalko dituzu."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:114
msgid ""
"<strong>you do not receive your own posts</strong>: this mode allows you not "
"to receive a copy of your own messages."
msgstr ""
"<strong>ez jazo zure mezuak</strong>: modu honetan ez duzu zuk bidalitako "
"mezuen kopiarik jasoko."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:115
msgid ""
"<strong>standard (direct reception)</strong>: this mode is the default "
"delivery mode; it cancels any other delivery mode."
msgstr ""
"<strong>estandarra (zuzenean jaso)</strong>: hau da defektuzko bidalketa "
"modua; beste edozein bidalketa modu ezeztatzen du."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:116
msgid ""
"<strong>suspended</strong>: this mode allows you to suspend your "
"subscription to one or more lists for a specified period or not. Unlike "
"unsubscription, you can keep track of your subscription and reactivate it at "
"any time by visiting the \"Manage your subscription\" section."
msgstr ""
"<strong>bajan</strong>: modu honetan zure harpidetza bajan eman ahal duzu "
"denbora tarte jakin baterako edo ez. Ez-harpidetzearekin ez bezala zure "
"harpidetzen jarraipena egin ahal duzu eta edozein momentutan alta eman ahal "
"duzu \"Zure harpidetzak kudeatu\" atalean."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:118
msgid "<strong>Choose a visibility option</strong>:"
msgstr "<strong>Ikusgaitasun aukera bat hautatu</strong>:"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:120
msgid ""
"<strong>listed in the list review page</strong>: your name and email address "
"will be displayed in the members list (if the list owner allowed subscribers "
"to review the list members)."
msgstr ""
"<strong>berrikuspen zerrendan zerrendatu</strong>: zure izena eta eposta "
"helbidea kideen zerrendan agertuko da (zerrendaren jabeak harpidedunei "
"kideen zerrenda ikusteko baimena ematen badie)."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:121
msgid ""
"<strong>concealed</strong>: your name and email address will not be "
"displayed in the members list. However you email address will be visible in "
"the list archive if you send messages."
msgstr ""
"<strong>ezkutatuta</strong>: zure izena eta eposta helbidea ez dira kideen "
"zerrendan agertuko. Hala ere mezuak bidaltzen badituzu zerrendako artxiboan "
"zure eposta helbidea ikusi ahalko da."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:123
msgid "<strong>Click on the 'Update' button</strong>."
msgstr "<strong>Klikatu 'Eguneratu' botoian</strong>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:126
msgid "Changing your general preferences"
msgstr "Zure hobespen orokorrak aldatzen"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:127
msgid ""
"The general preferences apply to all your subscriptions as well as to the "
"way your Sympa mailing list web interface displays. To change your "
"preferences, do as follows:"
msgstr ""
"Hobespen orokorrak zure harpidetza guztietara aplikatzen zaie eta baita "
"Sympa eposta zerrenden web interfazea nola bistaratuko modura. Zure "
"hobespenak aldatzeko ondokoa egin:"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:130
msgid ""
"In the form displayed on top of the left column, <strong>click on the 'Your "
"preferences' link</strong>."
msgstr ""
"Goi ezkerraldean agertzen den formularioan <strong>'Zure hobespenak' estekan "
"klikatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:131
msgid "<strong>Change your preferences</strong>."
msgstr "<strong>Zure hobespenak aldatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:132
msgid "<strong>Click on 'Submit' for every option</strong> you change."
msgstr "Aldatzen duzun <strong>aukera bakoitzeko 'Bidali' klikatu</strong>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:134
msgid "You can change:"
msgstr "Aldatu ahal duzu:"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:136
msgid ""
"your <strong>name</strong>; if you subscribe to a list from the mailing list "
"server web interface, the 'Name' field will automatically be filled in in "
"the members list;"
msgstr ""
"zure <strong>izena</strong>; zerrenda batera eposta zerrenden zerbitzariko "
"webetik harpidetzen zarenean 'Izena' eremua automatikoki beteko da kideen "
"zerrendan;"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:137
msgid ""
"the <strong>language in which the Sympa web interface is displayed</strong> "
"(you can change language on every page of the web interface; your choice "
"will remain even though you change the interface language on another page "
"than the 'Preferences' page;"
msgstr ""
"<strong>Symparen web interfazeak erabiltzen duen hizkuntza</strong> (web "
"interfazeko edozein orritan aldatu ahal duzu hizkuntza; zure aukera "
"mantenduko da 'Hobespenak' ez den beste orriren batean hizkuntza aldatzen "
"baduzu ere;"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:138
msgid ""
"the <strong>lifetime of the cookie placed on your computer by Sympa</strong> "
"('Connection expiration period'). By default, the session expires when you "
"close your browser; if you use the mailing list service a lot, we advise you "
"to choose a longer duration;"
msgstr ""
"<strong>Sumpak zure ordenagailuan jartzen duen cookie-aren biziraupena</"
"strong> ('Konexio irauntze tartea'). Defektuz, saioa nabigatzailea ixten "
"duzunean bukatzen da; eposta zerrenden zerbitzua asko erabili behar baduzu "
"tarte luzeagoa hautatzea gomendatzen dizugu;"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:139
msgid ""
"A cookie is a small file a web server stores on your hard disk, most "
"generally temporarily, in order to identify you as a user of its service. It "
"contains a few pieces of personal information about you: name, email "
"address, latest logon time, etc."
msgstr ""
"Cookie bat web zerbitzari batek zure disko gogorrean gordetzen duen "
"fitxategi txiki bat da, gehienetan tenporala, zu zerbitzuaren erabiltzaile "
"bezala identifikatzeko. Zuri buruzko informazio pertsonal apurrak ditu: "
"izena, eposta helbidea, azken saio hasiera, etab."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:140
msgid ""
"the <strong>email address with which you subscribed</strong> to the lists "
"(if you subscribed with several email addresses, the address to be replaced "
"will be the one you logged on with);"
msgstr ""
"zerrendetara <strong>harpidetzeko erabiltzen duzun eposta helbidea</strong> "
"(eposta helbide bat baino gehiagorekin harpidetu bazara, aldatuko den "
"helbidea saioa hasteko erabili duzuna izango da);"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:141
msgid ""
"Be careful: this will change your subscriptions to all your lists. If you "
"want to change address for a single mailing list, you had better unsubscribe "
"from that list and subscribe again with the right email address."
msgstr ""
"Kontuz: honek zure zerrenda guztietako harpidetzak aldatuko ditu. Zerrenda "
"bakar baterako helbidea aldatu nahi baduzu, hobe zerrenda horretatik ez-"
"harpidetu eta gero berriro eposta helbide egokiarekin harpidetzen bazara. "

#: default/web_tt2/help_user.tt2:142
msgid "your <strong>list password</strong>."
msgstr "zure <strong>zerrendako pasahitza</strong>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:144
msgid ""
"The '<strong>Your other email addresses</strong>' section acts like an email "
"address change."
msgstr ""
"'<strong>Zure beste eposta helbideak</strong>' atalak eposta helbideak "
"aldatzen ditu."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:146
msgid "Searching for a mailing list"
msgstr "Eposta zerrenda bat bilatzen"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:147
msgid ""
"You may need to search for a mailing list. To do that, you have three "
"options:"
msgstr "Eposta zerrenda bat bilatu behar duzunean hiru aukera dituzu:"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:149
msgid ""
"<strong>browse the different sections</strong> displayed on the <a href=\"%1/"
"home\">list environment homepage</a>;"
msgstr ""
"<a href=\"%1/home\">zerrenda ingurunearen hasiera orriak</a> agertzen diren "
"<strong>atal ezberdinak nabigatu</strong>;"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:150
msgid ""
"search for a list via the <strong>search box</strong>: the searched string "
"will return all the lists whose name or description matches your search "
"criteria (descriptions of the lists generally consist of a short sentence);"
msgstr ""
"<strong>bilaketa kutxa</strong> erabiliz zerrenda bat bilatu: bilatzen duzun "
"testua izen edo deskribapenean duten zerrenda guztiak itzuliko ditu "
"(deskribapenak normalean esaldi motzak izan ohi dira);"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:151
msgid ""
"click on the '<a href=\"%1/lists\">List of lists</a>' tab on top of page to "
"<strong>display all available lists</strong>."
msgstr ""
"klikatu orriko goialdean dagoen '<a href=\"%1/lists\">Zerrenden zerrenda</"
"a>' <strong> eskuragarri dauden zerrenda guztiak ikusteko</strong>"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:153
msgid ""
"According to the domain to which your email address belongs (example: <em "
"class=\"example\">cru.fr</em>, <em class=\"example\">fai.com</em>, etc.) and "
"to the location you log on from, you will not have access to the same lists. "
"However you can subscribe to a list that does not display if you know its "
"name. To do this, <a href=\"#subscribe\">use your email client</a>."
msgstr ""
"Zure epostaren domeinuaren arabera (adibidez: <em class=\"example\">cru.fr</"
"em>, <em class=\"example\">fai.com</em>, etab.) eta izena ematen duzun "
"kokapenaren arabera ikusten duzun zerrenda ezberdina izango da. Agertzen ez "
"den zerrenda batera harpidetu zaitezke bere izena badakizu. Horretarako <a "
"href=\"#subscribe\">erabili zure posta bezeroa</a>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:155
msgid "Reading a list archive online"
msgstr "Zerrendako artxiboa webean irakurtzen"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:156
msgid ""
"Please refer to the <a href=\"%1/help/arc\"><strong>archive documentation</"
"strong></a>."
msgstr ""
"Irakurri <a href=\"%1/help/arc\"><strong>artxiboaren dokumentazioa</strong></"
"a> mesedez."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:159
msgid ""
"Please refer to the <a href=\"%1/help/sendmsg\"><strong>documentation about "
"sending messages</strong></a>."
msgstr ""
"Irakurri <a href=\"%1/help/sendmsg\"><strong>mezuen bidalketarako "
"dokumentazioa</strong></a> mesedez."

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:162
msgid ""
"Please refer to the <a href=\"%1/help/shared\"><strong>shared document web "
"space documentation</strong></a>."
msgstr ""
"Irakurri <a href=\"%1/help/shared\"><strong>partekatutako dokumentuen web "
"atalaren dokumentazioa</strong></a> mesedez."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:164
msgid "Suspending or resuming your subscription of each list"
msgstr "Zerrenda bakoitzaren harpidetza baja edo alta ematen"

#. (path_cgi)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:165
msgid ""
"Please refer to the <a href=\"%1/help/suspend\"><strong>subscription "
"management documentation</strong></a>."
msgstr ""
"Irakurri <a href=\"%1/help/suspend\"><strong>harpidetzen kudeaketaren "
"dokumentazioa</strong></a> mesedez."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:167
msgid "Unsubscribing from lists"
msgstr "Zerrendatik ez-harpidetzen"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:168
msgid "To unsubscribe from a list, do as follows:"
msgstr "Zerrenda batetik ez-harpidetzeko ondokoa egin:"

#. (conf.email,conf.host)
#: default/web_tt2/help_user.tt2:170
msgid ""
"From the address with which you subscribed to the list, send a "
"<strong>message to %1@%2</strong>."
msgstr ""
"Harpidetzeko erabili zenuen helbidetik <strong>mezua bidali %1@%2-era</"
"strong>."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:171
msgid ""
"In the subject line of your email, type in: <strong>unsubscribe "
"nameofthelist</strong> (replace 'nameofthelist' by the name of the list you "
"want to unsubscribe from)."
msgstr ""
"Mezuaren gaian idatzi: <strong>unsubscribe zerrendaizena</strong> "
"(zerrendaizena ez-harpidetu nahi duzun zerrendaren izenaz aldatu)."

#: default/web_tt2/help_user.tt2:175
msgid ""
"You can also unsubscribe through the mailing list web interface (you will "
"need to repeat the operation for each list you want to unsubscribe from):"
msgstr ""
"Zerrendaren web interfazetik ere ez-harpidetu zaitezke (ez-harpidetu "
"nahiduzun zerrenda bakoitzeko egin beharko duzu):"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:178
msgid ""
"<strong>Go to the information page of the list</strong> you want to "
"unsubscribe from."
msgstr ""
"Ez-harpidetu nahi duzun <strong>zerrendaren informazio orrira joan.</strong>"

#: default/web_tt2/help_user.tt2:179
msgid "<strong>In the left menu, click on the 'Unsubscribe' link</strong>."
msgstr "<strong>Ezkerreko menuan, sakatu 'Ez-harpidetu' estekan</strong>."